Amphora dokumendihaldustarkvara kõikide funktsionaalsuste efektiivseks kasutamiseks ja digitaalse asjaajamise korraldamiseks viime läbi koolitusi. Koolituspaketid on koostatud lähtuvalt Amphora kasutajate konkreetsetest vajadustest oma igapäevatöö korraldamisel. Õpe toimub interaktiivses keskkonnas ja põhineb praktiliste ülesannete lahendamisel.


Teemapaketid


1. Amphora kasutamine igapäevatöös - Tavakasutaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda asutuse töötajale vajalikud teadmised Amphora kasutamisel ning igapäevaste ülesannete haldamisel. Koolituse tulemusena on töötajal teadmised digitaalsest dokumendihaldusest, kalendri funktsioonide kasutamisest ja tööülesannete jagamisest. Eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

2. Efektiivne juhtimine digitaalse asjaajamise abil – Juhi koolitus

Koolituse eesmärk on anda asutuse juhile vajalikud teadmised Amphora kasutamiseks ja infoühiskonnas toimetamiseks. Peale koolituse läbimist oskab asutuse juht kasutada Amphorat tööülesannete jagamiseks, täitmiseks ja jälgimiseks.
 
3. Amphora kasutusele võtmine asutuses – Spetsialisti koolitus

Koolitus on mõeldud Amphora peakasutajatele, kelle töökohustuste hulka kuuluvad Amphora administreerimine ja seadistamine. Koolituse läbinu oskab abistada lõppkasutajaid igapäevatöös Amphoraga. Vajalikud teadmised saavad ka töötajad, kes tegelevad  asutuse asjaajamise korraldamisega

4. Amphora uute võimaluste kasutusele võtmine - Spetsialisti jätkukoolitus

Koolitus on mõeldud Amphora peakasutajatele, kes omavad praktilisi eelteadmisi Amphora funktsionaalsusest ning kelle eelmisest koolitusest on möödunud kaks või enam aastat. Iga Amphora versiooniuuendus loob lisafunktsionaalsusi asutuse dokumendihalduse efektiivsemaks toimimiseks.

5. Amphora koolitus – Juurutuspäev asutuses

Juurutuspäeva eemärk on tarkvara seadistamine ja tutvustamine. Meie spetsialist vastab teie küsimustele ning tutvustab programmi kasutamist nii tavakasutajatele kui peakasutajatele.  Juurutuspäeva jooksul vaadatakse koos üle Amphora keskkond, kus ilmnenud kitsaskohtadele suunatakse kliendi tähelepanu. Juurutuspäeva sisu on võimalik määrata igal kliendil vastavalt asutuse vajadustele.
 
EML
ELL
Microsoft Partner