Digitaalne arhiiv

Täisfunktsionaalne digiarhiiv nõudlikule kliendile

Arhiivihalduse puhul spetsiaalse tarkvara abita

 • on dokumentide leidmine arhiivist väga ajamahukas
 • väljastatakse originaaldokumente arhiivist - risk
 • digidokumentide säilimine pole tagatud
 • digidokumendid failiserveris pole kaitstud muutmise eest
 • originaaldokumendid võivad kaduma minna
 • puuduvad seosed digidokumentide ja paberdokumentide vahel

Arhiivi haldamisel Amphora abil

 • leiab vajalikud arhivaalid sekundite jooksul
 • kasutatakse dokumentide digikoopiaid - originaal on kaitstud
 • digidokumentide säilimine on tagatud
 • arhiveeritud dokumendid on kaitstud muudatuste eest
 • originaaldokumentide hävinemise risk on olematu
 • hübriidtoimikutes olevate paber- ja digidokumentide vahel on seosed
Pilt 1: Uue arhiivitoimiku loomine
Pilt 1: Uue arhiivitoimiku loomine

Pilt 2: Dokumentide lisamine arhiivitoimikusse
Pilt 2: Dokumentide lisamine arhiivitoimikusse

Pilt 3: Säilitamise ajakava lisamine
Pilt 3: Säilitamise ajakava lisamine

 
EML
ELL
Microsoft Partner