Mass-allkirjastamine

Mass-allkirjastamine võimaldab allkirjastada ühekordse PIN2 sisestamisega kõik allkirjastamiseks saadetud dokumendid ja kirjad.

Mass-allkirjastamine Amphoras

Kui töötajale saadetakse allkirjastamiseks mitu objekti, on võimalik need kõik korraga allkirjastada Avalehel Suunamiste paneelis kasutades nuppu "Allkirjasta kõik".

Allkirjakonteinerid moodustatakse igale objektile eraldi, nagu need oleksid ükshaaval allkirjastatud.

Mass-allkirjastamine on võimalik ainult ID-kaardiga ning hetkel on võimaik ainult suunamiste paneelist. Järgmisesse Amphora versiooni on planeeritud arendus, mis võimaldab mass-allkirjastada ka registrivaadetest.

Mass-allkirjastamise teenus on Amphora tasuline lisateenus. Liitumistasu on 200€ + km. ühekordselt asutuse (Amphora keskkonna) kohta ning 10€ + km. igakuiselt iga teenuse kasutaja kohta. Tavaliselt tellitakse teenus ühele-kahele kasutajale asutuses.

Asutuse administraator saab muuta teenuse kasutajaid tellitud litsentside arvu piires. 

Teenuse tellimiseks palun saatke e-kiri helpdesk@interinx.com aadressile ning palun kirjutage ka, mitu litsentsi soovite kasutusse võtta. 

Teenust pakutakse koostöös ettevõttega Signwise Services
 
EML
ELL
Microsoft Partner