Tavakasutaja koolitus

 

AMPHORA KASUTAMINE IGAPÄEVATÖÖS

Tavakasutaja koolitus

Koolituse eesmärk on anda asutuse töötajale vajalikud teadmised Amphora kasutamisel ning enda igapäevaste ülesannete haldamisel. Eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

Sihtrühm

 • Asutuste töötajad
 • Valla- või linnavalitsuse ametnikud
 • Sekretärid

 Koolituse sisu

 • Suunatud dokumentide (täitmiseks, teadmiseks või kooskõlastamiseks) haldamine
 • Dokumendi kooskõlastamine, tagasilükkamine või eriarvamuse andmine
 • Dokumentide (eelnõude) sisestamine Amphorasse ja saatmine kooskõlastusringile
 • Vastuskirjade registreerimine
 • Infootsingute teostamine Amphoras (õigusaktid, dokumendid, kirjad)
 • Kalendri kasutamine ja teiste kalendrite vaatamine
 • Tööülesannete jälgimine ja haldamine

Koolituse läbinu oskab:

 • Kasutada digitaalse asjaajamise võimalusi igapäevatöös
 • Leida kiiresti ja lihtsalt vajalikke dokumente
 • Sisestada enda poolt loodud kirju, eelnõusid ja dokumente Amphorasse

Läbiviimise moodus:

 • neli akadeemilist tundi
 • E-koolitus
 • Praktiliste ülesannete läbimine Amphora koolituskeskkonnas
 • Vajadusel võimalik kasutada oma Amphora keskkonda

Koolitajad:

Maksumus: 51 € (797,98.- kr) + km. 20% osaleja kohta

 

 
EML
ELL
Microsoft Partner