Juhikoolitus

 

EFEKTIIVNE JUHTIMINE DIGITAALSE ASJAAJAMISE ABIL

Juhikoolitus

Koolituse eesmärk on anda asutuse juhile vajalikud teadmised Amphora kasutamisel ning infoühiskonnas toimetamiseks

Sihtrühm

 • Asutuste juhid
 • Valla- või linnavalitsuse liikmed
 • Ametite ja osakondade juhatajad
 • Allasutuste juhid

 Koolituse sisu

 • Dokumentide suunamine täitmiseks, teadmiseks või kooskõlastamiseks
 • Dokumendi kooskõlastamine, tagasilükkamine või eriarvamuse andmine
 • Infootsingute teostamine Amphoras (õigusaktid, dokumendid, kirjad
 • Digitaalne allkirjastamine Amphoras
 • Kalendri kasutamine ja teiste kalendrite vaatamine
 • Tööülesannete andmine ja tööülesannete täitmise jälgimine
 • Kaugtöö võimaluste kasutamine Amphora abil
 • Õigusaktide eelnõud ja valitsuse- ning volikogu istungid
 • Algteadmised Amphora seadistusvõimalustest

Koolituse läbinu oskab:

 • Kasutada digitaalse asjaajamise võimalusi igapäevatöös
 • Leida kiiresti ja lihtsalt vajalikke dokumente
 • Saada ülevaadet asutuse töötajate tööülesannete täitmisest
 • Anda digiallkirja ning vaadata digiallkirjastatud dokumente
 • Kasutada kaugtöö võimalusi

Läbiviimise moodus:

 • neli akadeemilist tundi
 • E-koolitus
 • Praktiliste ülesannete läbimine Amphora koolituskeskkonnas
 • Vajadusel võimalik kasutada oma Amphora keskkonda

Koolitajad:

Maksumus: 95 € (1486,43.- krooni) + km. 20% osaleja kohta

 

 
EML
ELL
Microsoft Partner