Spetsialisti jätkukoolitus

 

AMPHORA UUTE VÕIMALUSTE KASUTUSELEVÕTMINE


Spetsialisti jätkukoolitus

Koolitus on mõeldud Amphora peakasutajatele, kes omavad praktilisi eelteadmisi Amphora funktsionaalsusest ning kelle eelmisest koolitusest on möödunud kaks või enam aastat. Amphora arendamine toimub pidevalt ning versiooniuuenduste intervall on kaks kuni kolm kuud. Iga versiooniuuendusega lisandub funktsionaalsust, mille kasutuselevõtmine võib eeldada täiendavat seadistamist.


Sihtrühm

 • Vallasekretärid
 • Registripidajad
 • Sekretärid
 • Asutuse IT tugiisikud

 

Koolituse sisu:

 • Kirja mallide loomine (rtf mallide seadistamine Amphorasse Kirjavahetus mooduli alla, mis võimaldab kirja vormi metaandmete sisestamise järel automaatselt genereerida väljaminevat kirja)

 • Uue Avaliku vaate seadistamine vastavalt AvTS-ile (loetelude seadistamine avalikus vaates, vormielementide avalikustamine, piirangute eelseadistamine, vastutajate kuvamine, failide avalikustamine)

 • Kasutajaõigused ja grupiõigused (poliiside ja kaustaõiguste määramine)

 • Kiirpäringute seadistamine haldamine

 • E-posti kontode seadistamine ja e-kirjade registreerimisprofiilid

 • Avalehe seadistamine digitaalsete suunamiste kasutamiseks

 • Amphora ja MS Office liidese seadistamine

 • Logide otsing ja väljavõtted

 • Otsinguvormide ja registrite väljade seadistamine

 • Muud administreerimisega seotud tegevused

 

 

Koolituse läbinu oskab:

 

 • Seadistada Amphora keskkonda vastavalt asutuse vajadustele

 • Abistada lõppkasutajaid igapäevatöös

 • Teha keerukamaid tegevusi Amphoras

 • Kasutada digitaalse asjaajamise võimalusi igapäevatöös

 • Leida kiiresti ja lihtsalt vajalikke dokumente

 

Läbiviimise moodus:

 

 • kuus akadeemilist tundi

 • Ehitajate tee 114 V korrus, Tallinn (soovi korral oma laptopiga)

 • Praktiliste ülesannete läbimine Amphora koolituskeskkonnas

 • Vajadusel võimalik kasutada oma Amphora keskkonda

 

 Koolitajad:
 • Ingrid Pappel, MSc, V taseme dokumendihaldur, TTÜ infotehnoloogia doktorant
 • Roman Belogurov, Amphora klienditoe konsultant

Koolituse maksumus: 95 € (1486,43.- krooni) + km. 20% osaleja kohta

 

 
EML
ELL
Microsoft Partner