Arendusplaan

Arendusmudel

Amphora uus versioon paigaldatakse iga kahe kuu järel - arendustsükli kestuseks on kuus kuni kaheksa nädalat. Versiooniuuendus sisaldab 30 kuni 40 ühikut uuendusi ja veaparandusi. Arenduste ajendiks on valdavalt klientide tellimused ja soovid.

Arendusi testitakse pidevalt - igale arendusele kirjutatakse testilugu ning see läbi põhjaliku testimise. Leitud vead edastatakse arendusele, need parandatakse ja seejärel toimb uus testimine.

Uus versioon paigaldatakse esmalt alfakeskkondadesse - meie enda töökeskkond ja mitu erinevat testkeskkonda. Alfa keskkondade uuendus toimb ühe arendustsükli jooksul mitmeid kordi ning tagab selle, et beetakasutusse jõudev versioon ei sisaldaks kriitilisi vigu.

Beetakeskkondades on kümme kliendikeskkonda erinevatest kliendigruppidest - omavalitsused, eraettevõtted. Beetakasutuse kestel parandatakse ilmevad vead ja toimub täiendav versiooni optimeerimine ja stabiliseerimimine. Kui beetaversioon on stabiilne (ca üks nädala), siis toimub pilootkeskkondade uuendamine. Pilootkeskkonnas on ca 25 asutust ja ettevõtet. Pilootkasutus kestab samuti ca üks nädal, parandatakse ilmnevad vead. Seejärel toimub toodangukeskkondade uuendamine ehk siis kõik Amphora kasutajad saavad uue versiooni.

Arendusplaan

2019 - 2020 aastal lisandus väga palju uut funktsionaalsust - automatiseerimine, kirjavahetus dokumentide moodulis, SPOKU liidesed, VexPRO õigusaktide süsteem jt. Kokku lisandus ca 600 ühikut arendusi ja veaparandusi.

2021 aasta arenduste fookuses on olnud eelkõige stabiilsus ja kasutusmugavus: kasutajate poolt välja toodud ebamugavuste parandamine ja vigade parandamine, töökiiruse optimeerimine. Samuti on API ja liideste arendusele kulunud palju arendustunde. Amphora on muutunud tunduvalt kiiremaks, samuti on igapäevane klienditoe juhtumite arv vähenenud ca kolm korda võrreldes 2020 aastaga.

12.2021 - API ja veebiteenuste arendused vastavalt klientide tellimustele, veaparandused.

2022 prioriteedid:

  • Amphora arhiivimooduli ümberehitamine ja moderniseerimine (jätkub ka 2023)
  • Liideste arendus ja täiendused, automatiseerimine, REST API
  • Andmeturve, logimine ja turvaaudit
  • Kasutusmugavus ja töökiirus, Amphora mobiilirakenduse prototüüp
Tegutseme pidevalt muutuvas keskkonnas ja arendusplaan muutub vastavalt tegelikele vajadustele. Ülaltoodud plaani palun võtta hea tahte alusel koostatud kavatsusena, mitte lubadusena.

Arendusplaan muudetud: Ingmar Pappel, 21.11.2021

 
EML
ELL
Microsoft Partner