Eksport


  1. Ekspordi seadistamine administraatorile (Liigitusüksuste eksport)
  2. Ekspordi seadistamine lõppkasutajale (Dokumentide, Kirjade, Asjade eksport)
  3. Liigitusüksuse eksportimine

Ekspordi seadistamine administraatorile (Liigitusüksuste eksport)

Selleks, et andmete eksport oleks Amphoras võimalik, tuleb teha vastavad seadistused selle kasutamiseks.

Tuleb avada Admin mooduli alammenüüs Kasutajagrupid. Klikata kasutajagrupi nimetusele ning klikata nupule Poliisid. Lülitada sisse Admin poliis Eksportimine, salvestada.


Ekspordi seadistamine lõppkasutajale (Dokumentide, Kirjade, Asjade eksport)

Klikata Admin mooduli alammenüüs Kasutajagrupid Klikata kasutajagrupi nimetusele ning klikata nupule Poliisid. Lülitada sisse Dokumentide/Kirjavahetuse/Asjavaate poliis Eksportimine, salvestada.


Liigitusüksuse eksportimine

Liigitusüksuste eksport võimaldab Amphorasse sisestatud dokumendid välja võtta struktureeritud kujul, nii nagu nad on süsteemi sisestatud.

Klikata admin alammenüüs Eksport. Valida eksporditavad liigitusüksused (vajutada nimetusele) ning klikata >, et tõsta valitud kataloog teisele poole (>> tõstab kõik nähtavad liigitusüksused teisele poole).

Vajadusel sisestada ekspordi faili nimetus, registrivaadete järjestus, valida keel ning kujundus.

Juhul kui liigitusüksusega on vaja eksportida ka objektie, lülitada sisse Ekspordi liigitusskeem koos objektidega.

Valida objektide moodul(id) ning lülitada sisse sobivad valikud.

Ekspordi käivitamiseks klikata Teosta.


Viimati muudetud: 30. ‎juuni ‎2020, ‏‎14:45:16