Otsingud


  1. Uue otsinguprofiili lisamine
  2. Otsinguprofiili muutmine
  3. Printvaate lisamine
  4. Printvaate muutmine

Otsingute all on võimalik luua erinevaid otsinguvorme vastavalt eelnevalt loodud ja defineeritud dokumendivormidele, käskkirja sisestusvormi põhjal on võimalik luua eraldi käskkirjade otsinguvorm.


Uue otsinguprofiili lisamine

Avada mooduli Admin alammenüüst vorm Admin -> Otsingud.
Uue otsinguprofiili lisamiseks vajutada Lisa uus nuppu. Avaneb vorm Admin -> Otsingud -> Lisa uus.

!Otsinguprofiili lisamine

Kirjutada loodavale otsinguprofiilile pealkiri ning valida moodul vajutades väljal Moodul olevat noolega nuppu, mis avab rippmenüü.

Kui on vaja teha antud otsinguprofiil vaikimisi profiiliks tee "linnuke" kasti Mooduli vaikimisi profiil.

Valida vormid, millelt otsitakse vajutades Lisa nuppu, mis asub välja Vormid millelt otsitakse kasti juures. Avaneb vorm Vali vormid.
NB! Alates 14.5 versioonist on võimalik valida ka Asja vorme.

Valida soovitud vormid vajutades vormi nimele ja seejärel nuppu >. Valitud vormi eemaldamiseks minna kasti Valitud, vajutada eemaldatava vormi nimele ja seejärel nuppu <.

Vormid valitud, vajutada nuppu Salvesta.

Eelnev tegevuste järjekord kehtib ka järgnevate väljade puhul:

  • Valida otsingu vormi väljad vajutades Lisa nuppu, mis asub välja Otsingu vormile kuvatavad väljad kasti juures.
  • Valida staatilised paneelid vajutades Lisa nupule, mis asub välja Staatilised paneelid juures.
  • Valida otsingu tulemuses nähtavad väljad, vajutades Lisa nuppu, mis asub välja Otsingu tulemuses nähtavad väljad kasti juures.
  • Valida väljad, mille järgi otsingu tulemused järjestatakse, vajutades Lisa nuppu, mis asub välja Loetelu järjestus kasti juures.

Otsinguprofiili salvestamiseks vajutada Salvesta nuppu.

Avaneb vorm Admin -> Otsingud, nimekirjas on näha lisatud otsinguprofiili pealkiri.


Otsinguprofiili muutmine

Avada mooduli Admin alammenüüst vorm Admin -> Otsingud.

Valida otsinguprofiil muutmiseks vajutades profiili pealkirjale. Avaneb vorm Admin -> Otsingud -> Muuda. Teha vajalikud muudatused ning seejärel vajutada Salvesta nuppu.

Et teha otsinguprofiil vaikimisi profiiliks, vajutada ! nuppu (1) (ühes moodulis võib olla ainult üks vaikimisi otsinguprofiil).

Profiili loetelus üles-alla tõstmiseks vajutada „“ nuppudel (2).

Profiili kustutamiseks tekitada "linnuke" otsinguprofiili pealkirja juures asuvasse kasti (4), seejärel vajutada prügikastimärgile (3).

Kõikide loetelu otsinguprofiilide valimiseks tekitada "linnuke" välja Pealkiri kasti. (5)

Et filtreerida otsinguprofiilide loetelu, vajutada vormil Admin -> Otsingud väljal Moodul olevat noolega nuppu, mis avab rippmenüü (6).

!Otsinguprofiili muutmine


Printvaate lisamine

Printvaate lisamiseks tuleb kõigepealt selekteerida raadionupp Printvaated, seejärel Lisa uus.

!Printvaate lisamine

Sisestada printvaate pealkiri, valida moodul, vormid, väljad, mida veergudena kuvatakse ning loetelu järjestus, salvestamiseks klikata Salvesta.


Printvaate muutmine

Printvaate muutmiseks avada Admin -> Otsingud, valida Printvaated ning vajutada printvaate pealkirjale. Avanenud vaates on võimalik lisada või eemaldada valitud elemendid (vorm, väljad), salvestamiseks klikata Salvesta.


Viimati muudetud: ‎30. ‎juuni ‎2020, ‏‎14:40:27