Amphora 15.1 versioonijuhend


 1. Versioon 15.1.0
  1. Uued otsinguväljad - “On kehtivad” ja “Ei ole kehtivad”
  2. Vastusdokumendi tagasiside malli funktsionaalsus täiendatud
  3. Iseteenindusportaalis avalduste vormide peitmine
  4. Amphora jätab “Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe” valiku meelde
  5. Tingimusega järje menetluse/delegeerimise parandus
  6. Välisele isikule ülesande saatmise muudatused
  7. E-kirja saatmisel lisatud mahu piirang
  8. Uue asutuse lisamisel on nüüd Äriregistri otsing (varem oli Krediidiinfo otsing)
  9. Vastutavale isikule ülesande e-posti teavituse saatmine parandatud
  10. Menetluse/delegeerimise kustutamise logi lisatud
  11. Dokumendi lugemise vaates “Menetlus” ja “Delegeeri” nupud muutuvad mitteaktiivseks juhul kui kasutajal on lugemise õigus
  12. Kataloogide kustutamine, kus asuvad hävitatud objektid
  13. Avalikus vaates AK piiranguga dokumentidel kuvatakse kolm uut välja
  14. Parandatud Iseteenindusportaali ülesande e-posti teadete saatmine
  15. Ostu- ja müügiarve salvestamine täiendatud
  16. Seose looja nimi jääb nüüd püsima
  17. PersonChooser välja osakonna valik
  18. Väiksemad muudatused

Versioon 15.1.0

Uued otsinguväljad - “On kehtivad” ja “Ei ole kehtivad”

Lisasime uued otsinguprofiili väljad. Nendeks väljadeks on On kehtivad (IsValid) ning Ei ole kehtivad (IsNotValid). Neid otsinguväljad saab lisada otsinguprofiili seadetes (Admin - Otsingud).

Uued otsinguväljad profiili valikus

Nende väljade abil saab otsida kehtivaid ja kehtetuid dokumente (näiteks lepinguid). Siin Amphora arvestab Kehtib kuni (Not_valid_after) vormi välja väärtust. Kui dokumendi vormil on see väli puudu, siis antud otsing ei arvesta neid dokumente.

Uued otsinguväljad otsinguvormil

Kehtivad dokumendid on need dokumendid, kus on:
- Kehtib kuni kuupäev on tulevikus või puudub.
- Jõustamise kuupäev on minevikus või üldse puudub.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viljandi Linnavalitsus.
**
Täname!
**

Vastusdokumendi tagasiside malli funktsionaalsus täiendatud

14.3 versioonis lisasime vastusdokumendi tagasiside funktsionaalsuse. Selle funktsionaalsusega saate tutvuda SIIN.

Eelmistes versioonides aga ei olnud toetatud tagasiside mallil mallielemendid. Malli sisu võis koosneda ainult tavalisest staatilisest tekstist. 15.1 versioonis lisasime tagasiside mallile mallielemendi toe. Kuna tegu on HTML tekstiredaktori malliga, siis on siin toetatud HTML mallielemendid, ka vastusdokumendi mallielemendid.

Mallideelementide näide:
::ID_MALLIL:: - vastuse dokumendi (dokument, millega teeme tööd) andmed.
::source.amp_välja_nimi:: - algse dokumendi (dokument, millest vastuse dokumendi koostame) andmed.

NB! Staatilised mallielemendid töötavad, kuid neid meie ei soovita kasutada. Nemad on kõik seotud looja isikuga, kuid tagasisidet loob Amphora System kasutaja, seega nende mallielementidega tuleks mallile just selle kasutaja andmed.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Iseteenindusportaalis avalduste vormide peitmine

Alates 15.1 versioonist on võimalik Iseteenindusportaalis avalduste vormid ära peita teatud isikutele. Täpsemalt Iseteenindusportaali avalduste esitamise kohta saate lugeda SIIN.

Iseteenindusportaali vorme on võimalik peita isikute gruppide kaudu. Isikute gruppidel on nüüd olemas “Luba Iseteeninduses taotluste esitamine” linnukene.

Loogika on siin selline:
- Kui isik kuulub gruppi, kus antud linnukene on lisatud, siis avalduste vormid on sellele isikule nähtavad. Isegi siis, kui antud isik samal ajal kuulub gruppi, kus antud linnukene ei ole lisatud.
- Kui isik ei kuulu gruppi, siis avalduste vormid on Iseteenindusportaalis temale nähtavad.
- Kui isik kuulub ainult gruppi, kus antud linnukene ei ole lisatud, siis avalduste vormid ei ole Iseteendusportaalis temale nähtavad

Vormide peitmine isikute grupis

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Ahhaa.
**
Täname!
**

Amphora jätab “Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe” valiku meelde

Menetluse või delegeerimise loomisel peab kasutaja valima osapooled (kasutajad või isikud). Osapoole valiku aknas on olemas Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe märkeruut, mille abil on võimalik teha nähtavaks ka teiste asutuste kasutajad. Alates 15.1 versioonist jätab Amphora selle valiku meelde. Näiteks kui kasutajal oli see valik aktiveeritud, siis järgmise menetluse/delegeerimise loomisel on see valik taas aktiveeritud (ei pea igakord linnukese lisama).

Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe märkeruut

Tingimusega järje menetluse/delegeerimise parandus

14.7 versioonis oli antud funktsionaalsus lisatud. Täpsemalt sellest saate lugeda SIIN.

Hiljuti tuvastasime ühe vea, mis oli seotud järje järjestiktäitmiseks menetlusega. Nimelt kui esimene menetlus/delegeerimine oli lõpetatud, siis järgmine järjestiktäitmiseks menetlus muutus paralleeltäitmiseks menetluseks, ehk siis kõik ülesanded olid kohe aktiivsed. Selles versioonis on antud viga parandatud.

Välisele isikule ülesande saatmise muudatused

 1. Menetluse loomisel on nüüd kohe näha, kui valikus on isik ning ülesanne saadetakse Iseteenindusportaali. Valitud isiku ees kuvatakse nüüd “Iseteenindus: ” teksti.
  Kasutaja ja isik menetluse loomisel
 2. Delegeerimise loomisel ei ole enam Kooskõlastamiseks ning Täitmiseks tegevused valitavad juhul kui valitud on vähemalt üks isik. Kuna hetkel Iseteenindusportaalis ei ole nähtavad kooskõlastamiseks ja täitmiseks ülesanded, siis ei ole mõistlik ka Iseteenindusportaali saata need ülesanded.
  Delegeerimise tegevuse valik
 3. Loodud menetluse või delegeerimise juures on nüüd näha, kui osapooleks on valitud isik ja ülesanne saadetakse Iseteenindusportaali. Isiku nime ees “Iseteenindus: ” teksti kuvatakse nüüd dokumendi muutmise ja lugemise vaates ning ka menetluse/delegeerimise detailvaates.
  Isiku ja kasutaja kuvamine menetluse/delegeerimise paneelis
 4. Kui menetluse või delegeerimise loomisel valitakse isik, mis on seotud kasutajaga, siis ülesanne on nähtav nii Iseteenindusportaalis kui ka Amphora sisekeskkonnas. Amphora sisekeskkonnas on aga sellisel ülesandel nüüd avalehel Suunamised paneelis ülesande nimetuse ees **Iseteenindus: ** tekst.
  Suunamised paneel

E-kirja saatmisel lisatud mahu piirang

E-kirja teel on võimalik saata e-kirju, mille kogumaht (manus + sisu) on alla 25mb. Seega ei ole mõistlik välja saata e-kirju, mille kogumaht on sellest suurem, kuna need ei jõua kohale ning hiljem tuleb e-kirja logisse vastav teavitus. Nüüd lisasime enne e-kirja saatmist kontrolli, mis kontrollib ja ei luba välja saata e-kirju, kus kogumaht on suurem kui 25mb.

NB! Antud piirang kehtib ainult Mailgun-iga saatmisel. Ehk siis see piirang kehtib keskkondades, kus on Sendgrid asemel võetud kasutusele Mailgun.

E-kirja mahu piirang

Uue asutuse lisamisel on nüüd Äriregistri otsing (varem oli Krediidiinfo otsing)

Otseselt Amphora kasutajatel midagi ei muutu, endiselt on võimalik asutusi automaatselt otsida asutuse nime või registrikoodi järgi.

Väiksemad muudatused:
- Asutuse nimetus lisatakse nüüd korrektsel kujul. Varem lisati asutuse nimetus suurte tähtedega.
- Lisatakse kõik e-posti aadressid/telefoni numbrid. Varem lisati ainult üks.

Vastutavale isikule ülesande e-posti teavituse saatmine parandatud

Kui lisada vastutav isik koos Tekita tööülesanne linnukesega, siis Amphora saadab kohe vastutavale isikule Täitmiseks ülesande. Varem vastutava isiku ülesande loomisel ei kontrollinud Amphora kasutaja teadete seadistusi ning alati saatis ka e-postile teavituse. Alates 15.1 versioonist kontrollitakse kasutaja teadete seadistusi ning kui “Süsteemsed teated ülesannete kohta” linnukene puudub, siis ei saada Amphora ka vastutava isiku ülesande loomisel e-postile teavituse.

Menetluse/delegeerimise kustutamise logi lisatud

Nüüd logitakse Amphoras menetluse ja delegeerimise kustutamist. Terve menetluse või delegeerimise kustutamisel tekib dokumendi ajaloo paneeli Menetluse / delegeerimise kustutamine logi.

Menetluse / delegeerimise kustutamise logi

Nii tekib palju parem ülevaade sellest, kes on olemasolevad menetlused/delegeerimised ära kustutanud.

Dokumendi lugemise vaates “Menetlus” ja “Delegeeri” nupud muutuvad mitteaktiivseks juhul kui kasutajal on lugemise õigus

Kui kasutajal kehtib dokumendile kas lugemise või piiratud lugemise õigus, siis ei tohi kasutaja antud dokumendile menetlust/delegeerimist lisada. Menetluse/delegeerimise lisamine on sisuliselt dokumendi muutmine ning nendega saab ka õigusi juurde lisada (näiteks Allkirjastamiseks või Täitmiseks ülesanded annavad kasutajale muutmise õiguse), seega lugemise õigusega kasutajad ei tohi menetlusi/delegeerimisi lisada.

Dokumendi lugemise vaates on nüüd selles olukorras Menetlus ja Delegeeri nupud mitteaktiivsed.

Mitteaktiivsed nupud

NB! Hetkel veel on võimalik lugemise õigusega kasutajal lisada dokumendile menetluse/delegeerimise listivaatest. Selle probleemi teeme korda järgmistes versioonides.

Kataloogide kustutamine, kus asuvad hävitatud objektid

Amphora on juba pikemat aega olnud kontroll, mis ei luba kustutada katalooge, kus selle kataloogiga on seotud objektid. Antud kontroll jääb alles, kuid selles versioonis teeme väikese muudatuse - kui kataloogis asuvad ainult hävitatud objektid, siis selliseid katalooge on võimalik kustutada.

NB! Kui kataloogis asuvad arhiveeritud objektid, siis selliseid katalooge kustutada endiselt ei saa.

Avalikus vaates AK piiranguga dokumentidel kuvatakse kolm uut välja

Varem kuvas Amphora avalikus vaates dokumentidel, kus oli AK piirang lisatud, järgmised andmed - pealkiri, number, liik, kuupäev ning AK piirangu info.

Alates 15.1 versioonis kuvatakse (juhul kui dokumendil on vähemalt üks edastus) nüüd ka Saaja/Saatja ja Suund. Lisaks kuvatakse ka Vastamise tähtaeg.

Saaja/Saatja - kuvatakse asutuse nimetuse. Juhul kui tegu on isikuga/kodanikuga, siis kuvatakse eraisik.
Suund - siin saab olla ainult kaks suunda - välja ja sisse. Juhul kui dokumendil on nii sisse kui ka välja suunaga edastus, siis kuvatakse sisse suund.

Avalik vaade

Parandatud Iseteenindusportaali ülesande e-posti teadete saatmine

Kasutajaga seotud isikule ülesande saatmisel Iseteenindusportaali e-posti teadete saatmine on nüüd korda tehtud. Varem kontrollis Amphora kasutaja teadete seadistusi (kuigi valitud oli isik) ning kui “Süsteemsed teated ülesannete kohta” linnukene oli puudu, siis Iseteenindusportaali teadet ei saadetud välja. See omakorda tekitas probleemi, kuna osad töötajad ei tea Iseteenindusportaali linki (link asub e-posti teates).

Nüüd aga kõikide Iseteenindusportaali (valitud on Isik) saadetud ülesannete puhul käivitab Amphora e-posti teadete saatmise.

Ostu- ja müügiarve salvestamine täiendatud

Selles versioonis lisasime ostu- ja müügiarvete salvestamisel kontrolli, mis ei luba salvestada arveid, kus puudub arverea kirjeldus. Igal arvereal peab kindlasti olema kirjeldus.

Arverida kirjelduseta

Veateade näeb välja nii:

Veateade

Seose looja nimi jääb nüüd püsima

Seosed paneelis on olemas seose looja veerg, kus kuvatakse seose looja nime. Eelmistes versioonides võis seose looja nimi muutuda, kui näiteks teine kasutaja muutis seda dokumenti. Selles versioonis lisasime paranduse - edaspidi seose looja nime ei ole enam võimalik kuidagi muuta.

Seose looja nimi

PersonChooser välja osakonna valik

PersonChooser väljal saab valida konkreetse asutuse isikud. PersonChooser omakorda koosneb kolmest erinevast valikväljast - Asutus, Osakond ning Isiku nimi. Varem kuvas Amphora kõik kolm valikvälja isegi siis, kui osakond oli puudu. 15.1 versioonis täiendasime osakonna valikut - kui asutusel puuduvad osakonnad, siis osakonna valikväli ei ole nähtav.

Osakond on asutusel olemas:

Osakond on olemas

Osakond asutusel puudub:

Osakond puudub

Väiksemad muudatused

 1. Avalehel Kontorist väljas paneelis on nüüd sorteerimine isiku eesnime järgi. Varem oli sorteerimine Kuni kuupäeva järgi.
 2. Menetluse staatuste (jah, ei, eriarvamus) kustutamine ei ole enam lubatud. Varem sai menetluse staatused kustutada Admin - Asutuse seaded - Valikväljade sisu.
 3. AK piirang aegub raportil on korda tehtud kuupäevade valik raporti käivitamisel. Eelmistes versioonides see ei töötanud.
 4. Süsteemi poolt koostatud menetlused vastutajatele raporti tulemustes kuvatakse nüüd ainult viimase kolme kuu jooksul koostatud menetlused.

Viimati muudetud: 19. september ‎2023, 18:31:23