Raportid


  1. Raportide nähtavaks tegemine
  2. Raportide seadistamine

Raportid moodul on mõeldud aruannete haldamiseks ja koostamiseks, see võimaldab koostada SQL päringuid, mille alusel on võimalik ette anda parameetrid soovitud väljavõtete teostamiseks.

Raportid on näha avalehel kohe sisse logides ning seadistada saab vastavalt nõudmistele ja vajadustele kasutajale just need raportite (aruannete) liigid, millega peab ta tegelema oma igapäevatöös.


Raportide nähtavaks tegemine

Avada moodul Admin -> Kasutajagrupid. Klikata kasutajagrupi nimetusele, seejärel vajutada nuppu Poliisid.

Avanenud vaates lülitada sisse Dokumendi, Kirjavahetuse mooduli poliisid Raportite käivitamine – teha linnuke märkeruutu vastava valikus ees.

Poliis võimaldab valitud grupil näha ja kasutada raporteid. Vajadusel lülitada sisse (vastavalt kasutajagrupi õigustele) Admin mooduli poliis Raportite haldamine seejärel Salvesta.


Raportide seadistamine

Raportite seadistamiseks tuleb avada Admin -> Raportid (eeldab Admin mooduli poliisi olemasolu) ning seejärel vajutada soovitud raporti nimetusele.

!Raportid

Võimalik on teha valik, kas antud raport on mõeldud kasutajale või kasutajagrupile. Seejärel valida kasutaja/kasutajagrupp valides sobiva nime rippmenüüst sellele vajutades.

Kui soovitud valikud on tehtud, tuleb vajutada nuppu Lisa.

Kui kasutaja/kasutajagrupp on lisatud ilmub vastav info tabelisse. Salvestamiseks vajutada Salvesta.


‎Viimati muudetud: 28. ‎juuli ‎2020, ‏‎09:35:24