Amphora 14.1 versioonijuhend


 1. Versioon 14.1.0
  1. Saatja nime kuvamine Suunamised paneelis
  2. Arhiivi arendused
  3. Lepingu lisade jaoks täiendav lahter lisatud
  4. Firefox veebibrauseris on dokumendi printimine korda tehtud
  5. Lisafailide avalikustamisel kadus lehe värskendus
  6. „Ootel e-posti teavitused“ raport täiendatud – lisatud Viga veerg
  7. Dimensiooni väärtuste (Arvete moodul) arhiveerimine nüüd töökorras
  8. Dokumendid listivaatest/Dokumendi muutmisvaatest eemaldatud DHX ikoon

Versioon 14.1.0

Saatja nime kuvamine Suunamised paneelis

Lisandus võimalus kuvada saabunud dokumendi (Sisse suunaga edastus) saatja asutuse ja/või isiku nimi Suunamised paneelis. Saatja andmed kuvatakse Töö veerus. Kui saatja andmetes on nii asutuse kui ka isiku nimi, siis kuvatakse andmed kujul – Isiku nimi (Asutuse nimi).

!Suunamised paneelis Töö veerg

Tegu on seadistatava funktsionaalsusega. Seadistus asub Admin -> Asutuse seaded -> Avalehe seaded, „Näita sissetuleva sõnumi saatja nime“ linnukene.

!Avalehe seadistus

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus
**
Täname!
**

Arhiivi arendused

 1. Terminoloogia muudatused:
  Number -> Sarja tähis
  Kataloog -> Sarja/allsarja pealkiri
 2. Sarja valimisel lisab nüüd Amphora automaatselt ka sarja tähise kui see on kataloogil olemas.
  !Arhiiv 1 ja 2 punktid
 3. Arhiivi moodulis listivaates lisatud kaks uut veergu – Failide arv ning Failide maht (MB).
  Failide arv – näitab, kui palju on arhiivitoimiku objektides failide kokku.
  Failide maht (MB) – näitab, kui suur on arhiivitoimiku objektide failide kogumaht (MB).
  !Arhiiv 3 punkt
 4. Arhiivitoimikute genereerimisel enam ei lisata arhiivitoimiku pealkirja koosseisu kataloogi number. Genereeritud toimikutel on nüüd pealkiri kujul – Kataloogi nimetus (Aastaarv) Üksus.
  !Arhiiv 4 punkt
 5. Lisatud uus kataloogi valiku väli arhiivitoimiku vaatesse – Arhiveeritavate andmete asukoht.
  Seega praegu on arhiivitoimiku vaates kaks kataloogi valikut:
  Sarja/allsarja pealkiri – kataloog, kuhu Amphora salvestab arhiivitoimiku.
  Arhiveeritavate andmete asukoht – kataloog, kust saab arhiveerimiseks objekte valida. Antud kataloog ei ole kohustuslik. Juhul kui see kataloog ei ole valitud, siis valitakse arhiveerimiseks objekte „Sarja/allsarja pealkiri“ kataloogist.
  !Arhiiv 5 punkt

Lepingu lisade jaoks täiendav lahter lisatud

Lepingu lisamisel on nüüd võimalik sisestada ka lisade arvu. Selle jaoks sai lisatud eraldi „Lisade arv“ väli, kuhu on võimalik sisestada lisa number. Antud funktsionaalsus võib-olla kasulik olukorras, kus ühe lepingu juurde on lisatud ka mitu lisa ning järgmine lisa peab saama numbriks mitte -1, vaid näiteks -5.

!Dokumendi lisa märkimine

Kui pilti peal olevale lepingule lisa registreerida, siis see saab numbriks 12-2/1-5.

„Lisade arv“ väli on vaikimisi kõikidel vormidel välja lülitatud. Sisse/välja lülitada on võimalik Admin -> Vormide häälestamine -> Vormi seaded -> Luba lisade loendus linnukene.

!Lisa välja seadistamine

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Pärnu Linnavalitsus
**
Täname!
**

Firefox veebibrauseris on dokumendi printimine korda tehtud

Eelmistes versioonides ei olnud võimalik Mozilla Firefox veebibrauseris dokumente printida, kuna printimise ikoon ei töötanud. Selles versioonis on antud viga parandatud ning Mozilla Firefox veebibrauseris on printimisvõimalus taas olemas.

Lisafailide avalikustamisel kadus lehe värskendus

13.9.0 versioonis lisandus kataloogi tasandil lisafailide avalikustamise funktsionaalsus, mis tõi kaasa dokumendi enda juures lisafailide avalikustamisel lehe laadimise. Iga „Avalik“ linnukese lisamisel toimus veebilehe värskendus.

14.1.0 versioonis tegime lisafailide avalikustamise ümber ning edaspidi ei toimu enam veebilehe värskendust.

„Ootel e-posti teavitused“ raport täiendatud – lisatud Viga veerg

Viga veerg on lisatud eelkõige selleks, et oleks võimalik võimalikult kiiresti aru saada, mis põhjusel ei saatnud Amphora e-posti teavituse välja.

!Raporti uus veerg

Dimensiooni väärtuste (Arvete moodul) arhiveerimine nüüd töökorras

Admin -> Tabelid vaates on võimalik Dimensiooni väärtusi arhiveerida. Eelmistes versioonides visuaalselt arhiveerimine töötas, kuid reaalselt oli arhiveeritud dimensiooni väärtus ikkagi valitav Ostuarve juures.

!Dimensiooni tabelid

Alates 14.1.0 versioonist ei ole enam arhiveeritud Dimensiooni väärtused valitavad uue ostuarve loomisel.

Dokumendid listivaatest/Dokumendi muutmisvaatest eemaldatud DHX ikoon

Dokumendid listivaates ja Dokumendi muutmisvaates oli eelmistes versioonides endiselt olemas DHX ikoon, mille peale vajutades viis Amphora kasutaja Kirjavahetuse moodulisse. Kuna paljud keskkonnad enam ei kasuta Kirjavahetuse moodulit, siis antud ikoon ei ole enam aktuaalne. Lisasime selles versioonis kontrolli, mis peidaks selle ikooni keskkondades, kus Kirjavahetuse moodul ei ole enam kasutusel.

!DHX ikoon


Viimati muudetud: 11. märts ‎2022, 17:10:12