Amphora 15.3 versioonijuhend


 1. Versioon 15.3.0
  1. Kooskõlastamiseks ülesande tagasilükkamine täiendatud
  2. Vastutava isiku paneeli on nüüd võimalik kohustuslikuks seadistada
  3. Järjestiktäitmiseks menetluse loomine täiendatud - isiku korduv lisamine lubatud
  4. Prügikasti moodulis on parandatud kustutamise aja kuvamine
  5. Lisafailid ei kao enam dokumendi salvestamisel
  6. Dokumendi ja asja muutmisvaates kataloogi täisteekond
  7. Parandatud põhifaili nime muutmisel ka põhifaili PDF versiooni nimetuse muutmine
  8. Dokumendi muutmis- ja listivaates allkirjastamine ja allkirjastamiseks ülesande olemasolu - täiendatud
  9. Parandatud asja koosseisu arv asja juures (Päevakorra ootel eelnõud kiirpäring)
  10. Täiendatud DHX kaudu dokumentide saatmine
  11. Dokumendi järje loomine muudetud
  12. Parandatud arhiivitoimiku taastamine, kus objekt kuulus mitmesse arhiivitoimikusse
  13. Vormid saab nüüd aktiivseks/passiivseks teha kasutajaliidese kaudu
  14. Parandatud vormi avaliku vaate liigi muutmine
  15. Admin - Kasutajad vaates on kaks uut veergu
  16. Parandatud dokumentide salvestamine
  17. Edastuse lisamisel on sisu nüüd alati mitteavalik
  18. Vaikimisi vastutaja lisamine Dokumendi ja Asja vormide täiendatud
  19. Arhiivitoimikusse objektide lisamine täiendatud
  20. Muud muudatused ja parandused

Versioon 15.3.0

Kooskõlastamiseks ülesande tagasilükkamine täiendatud

Kui kasutajale on saadetud kooskõlastamiseks ülesanne (menetluse või delegeerimine) ning kasutaja valib seisukohaks “ei” või “eriarvamus”, siis Amphora loob menetluse loojale ülesande. Varem oli sellise ülesande tüüp Teadmiseks, kuid alates 15.3 versioonist luuakse Täitmiseks ülesanne.

!Menetluse detailvaade

Alates sellest versioonist menetluse loojale saadetud Täitmiseks ülesanne omab mitu valikut. Järjestiktäitmiseks menetlusel on kokku kolm valikut ning paralleeltäitmiseks menetlusel ja delegeerimisel on neli valikut.

Järjestiktäitmiseks menetluse valikud:

!Tagasilükatud ülesande võimalused

Paralleeltäitmiseks menetluse ja Delegeerimise valikud:

!Tagasilükatud ülesande võimalused

Ehk siis menetluse loojal on nüüd võimalik valida, mida täpsemalt teha selle menetlusega või delegeerimisega. Varem oli menetluse loojal selles olukorras ainult üks valik – lõpetada enda ülesanne ning menetlus või delegeerimine läks edasi.

Alusta uut menetlust samade isikutega – Amphora lõpetab praeguse menetluse või delegeerimise ning eemaldab kõik ülesanded, mis ei ole “Lõpetatud” staatusega. Loob täiesti uue menetluse või delegeerimise samade isikutega.

Jätka menetlust EI/ERIARVAMUS vastanud isikust – Amphora lisab menetluse või delegeerimise koosseisu uuesti isiku, kes lükkas tagasi kooskõlastamiseks ülesande (et peale parandusi tema saaks uuesti kooskõlastada) ning teised menetluses olevad isikud jäävad alles.

Lõpeta menetlus ja tühista ootel/lõpetamata ülesanded – Amphora lõpetab menetluse. See tähendab seda, et kustutab kõik “Lõpetamata” või “Ootel” staatusega ülesanded ning lisab menetluse/delegeerimise lõppkuupäeva.

Jätka menetlust algsel kujul - Antud valik on olemas ainult paraleeltäitmiseks menetlustel ning delegeerimistel. Sisuliselt on siin tegu vana lahendusega, kus menetluse/delegeerimine jätkub ning mitte midagi ei muutu (kedagi ei eemaldata/ei lisada, teised ülesanded tehtuks ei märgita). Lisasime selle valiku 15.3.1 versioonis, kuna mõned kliendid kurtsid, et osades olukordades on vaja jätkata menetlust/delegeerimist muutmata kujul.

Lisaks täiendasime ka menetluse/delegeerimise detailvaates Täitmiseks ülesande lõpetamist. Nüüd on seal olemas eraldi Märgi tehtuks nupp (varem oli lihtsalt “Tehtud” linnukese lisamise võimalus).

Menetluse detailvaates uus nupp

NB! Antud funktsionaalsus töötab nii Dokumendid, Asjavaade kui ka Arved moodulis.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Vastutava isiku paneeli on nüüd võimalik kohustuslikuks seadistada

Dokumendid ja Asjavaade mooduli vormidel on võimalik sisse lülitada Vastutaja paneel. Seda saab teha Admin – Vormide häälestamine vormi paneelide all.

Vastutaja paneel

Alates 15.3 versioonist on võimalik määrata Vastutaja paneel kohustuslikuks dokumendi või asja salvestamisel või registreerimisel. Kohustuslik Vastutaja paneel tähendab seda, et dokumendi/asja salvestamisel või registreerimisel peab vastutaja olema valitud. Kui vastutaja ei ole valitud, kuvab Amphora dokumendi/asja salvestamisel või registreerimisel järgmise teate - Vastutava isiku lisamine on kohustuslik.

Seadistada saab seda igale vormile eraldi. Vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) tuleb paneelide all Vastutaja juures sisse lülitada kohustuslik salvestamisel valiku. Kui kataloogi loenduri seadetes on mustandid lubatud, siis tasub sisse lülitada kohustuslik registreerimisel valiku. Võib ka mõlemad valikud korraga sisse lülitada.

Vastutaja paneel kohustuslik

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Järjestiktäitmiseks menetluse loomine täiendatud - isiku korduv lisamine lubatud

Järjestiktäitmiseks menetluse loomisel on nüüd võimalik valida samat kasutajat mitu korda üle menetluse raames. Antud funktsionaalsus võimaldab lihtsalt koostada menetlusi, kus üks kasutaja peab täitma mitu ülesannet.

Kasutaja valimisel jääb valitud kasutaja vasakusse kasti alles ning seda samat kasutajat on võimalik veelkord valida. Varasemates versioonides peale kasutaja valikut kadus see kasutaja vasakust kastist ning uuesti seda valida ei olnud võimalik.

Menetluse isiku valik

Samamoodi on võimalik mitu korda valida ka isikuid (Iseteenindusportaali saatmiseks).

Antud funktsionaalsus töötab ainult järjestiktäitmiseks menetlusega. Enne kasutajate valikut peab olema sisse lülitatud “Järjestiktäitmiseks” menetluse režiim. Paralleeltäitmiseks menetluse ning delegeerimise puhul uus funktsionaalsus ei tööta.

Mõned näited, kuidas saab nüüd kasutajaid/isikuid lisada:
KasutajaA
KasutajaB
KasutajaB

KasutajaB
KasutajaA
KasutajaB

KasutajaB
KasutajaB
KasutajaA

NB! Sama kasutaja/isik võib olla mitu korda valitud ka järjest.

Kui menetluse lisamisel oli valitud järjestiktäitmiseks ning korduvad kasutajad olid valitud, siis peale kasutajate lisamist ja menetluse režiimi muutmist (Järjestiktäitmiseks -> Paralleeltäitmiseks) Amphora automaatselt eemaldab kõik korduvad isikud.

Topeltisiku eemaldamine

NB! Antud funktsionaalsus töötab Dokumendid, Asjavaade ning Arved moodulis.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Prügikasti moodulis on parandatud kustutamise aja kuvamine

Prügikasti moodulis on kustutatud objektidel olemas kuupäev – objekti kustutamise kuupäev. Eelmistes versioonides kuvas Amphoras objekti kustutamise kuupäeva nii – 12.02.24 14:32 (aastaarv lühendatud kujul). Uues versioonis kuvatakse nii – 12.02.2024 14:32.

Lisafailid ei kao enam dokumendi salvestamisel

Varasemates versioonides võis juhtuda nii, et kasutaja lisas dokumendile lisafailid, kuid lõppkokkuvõttes ei olnud need lisafailid dokumendi juures nähtavad. Selline olukord võis juhtuda siis, kui näiteks kaks kasutajat samal ajal avavad dokumendi, esimene kasutaja lisab lisafailid ning salvestab, teine kasutaja teeb ka mõned muudatused ja salvestab dokumenti peale esimest kasutajat. Kuna kasutajal, kes salvestas viimasena, ei olnud veel lisafailid nähtavad, siis salvestamisel Amphora ei arvestanud esimese kasutaja poolt lisatud lisafaile. Sama olukord võis juhtuda ka Spokust saabunud dokumentidega. Lisatud lisafailid olid küll nähtavad eelviimases versioonis, kuid viimases versioonis neid lisafaile ei olnud.

15.3 versioonis lisasime vajalikud kontrollid, et sellises olukorras lisafailid oleksid ka nähtavad dokumendi viimases versioonis.

Dokumendi ja asja muutmisvaates kataloogi täisteekond

Dokumendi ja asja muutmisvaates on olemas kataloogi väli, kus kuvatakse valitud kataloogi. Paljud peakasutajad aga kurtsid, et on raske aru saada, millise asutuse dokumendiga on tegu, kuna paljudel allasutustel on sarnased dokumendipuud. 15.3 versioonis tegime kataloogi täisteekonna nähtavaks. Selleks, et näha kataloogi täisteekonda, tuleb hiire kursorit lohistada kataloogi nimetuse väljale.

Kataloogi täisteekond

Parandatud põhifaili nime muutmisel ka põhifaili PDF versiooni nimetuse muutmine

Eelmistes versioonides põhifaili nime muutmisel ei muutnud Amphora konverteeritud PDF faili nimetust. Vana faili nimetus jäi alles, mis võis tekitada probleeme näiteks PDF faili allkirjastamisel – allkirjakonteinerisse sattus PDF fail vale nimetusega.

Kataloogi täisteekond

15.3 versioonis on see probleem parandatud.

Dokumendi muutmis- ja listivaates allkirjastamine ja allkirjastamiseks ülesande olemasolu - täiendatud

Tihti võis juhtuda olukord, kus kasutajale oli saadetud Allkirjastamiseks ülesanne ning kasutaja allkirjastas selle dokumendi ülesande väliselt, ehk siis dokumendi muutmis- või listivaates. Varem sellises olukorras Amphora ei lõpetanud ülesande ning menetlus/delegeerimine jäi lõpetamata staatusega.

15.3 versioonis on antud probleem lahendatud. Kui kasutajal on üks allkirjastamiseks ülesanne ning tema lisab allkirja dokumendi muutmis- või listivaates, siis Amphora automaatselt lõpetab ka tema allkirjastamiseks ülesande. Dokumendi allkirjastamise aknas on kasutajal kohe valitud need failid, mida menetluse loomisel valiti.

Parandatud asja koosseisu arv asja juures (Päevakorra ootel eelnõud kiirpäring)

„Päevakorra ootel eelnõud“ kiirpäringuga on võimalik kiiresti üles otsida eelnõud, mis ei kuulu ühegi teise asja koosseisu (Istungi päevakorra koosseisu). Asja objektidel on olemas süsteemne atribuut, mis loeb kokku, mitme asja koosseisu antud asi kuulub. „Päevakorra ootel eelnõud“ väljastab ainult neid asju, mis registreeritud „Eelnõu“ vormidega ning asja koosseisu arv on 0.

Asja koosseisu arv

Eelmistes versioonides arvutati asja koosseisu arvu natukene vigaselt. Probleem tekkis olukorras, kus eelnõu eemaldati teise asja koosseisust. Asja koosseisu arv ei uuendatud (väärtus jäi 1) ning edaspidi antud eelnõu ei olnud „Päevakorra ootel eelnõud“ kiirpäringuga leitav.

Täiendatud DHX kaudu dokumentide saatmine

DHX dokumendi saatmisel täiendatud saaja andmete täitmist - võetakse arvesse ka edastuse paneelis lisatud kontaktandmed. Saaja andmed (aadress, kontaktandmed) lisatakse nüüd DHX kapsli sisse. Lisaks kuvatakse nüüd DHX moodulis saadetud dokumendi kapsli lugemisvaates ka saaja isikukoodi (varasemalt seda ei kuvatud).

Dokumendi järje loomine muudetud

Dokumendi järje loomisel muudetakse nüüd väljuva edastuse sisu režiimiks "Tekstiredaktor" ning aktiveeritakse valik "Kõik failid". Antud muudatus välistab olukorra, kus järjedokumendi edastusel on valitud valed valikud. Näiteks kui algsel dokumendi edastusel oli valitud „Tekstiredaktor“ asemel „Kommentaar saajale“, siis kandus see valik üle ka järjedokumendi edastusele ning kasutaja ei pruukinud seda märgata ning saadetud e-kirja sisus oli vale tekst. Sama olukord oli ka failidega (manused).

Parandatud arhiivitoimiku taastamine, kus objekt kuulus mitmesse arhiivitoimikusse

Varasemates versioonides oli võimalik ühte objekti lisada mitmesse arhiivitoimikusse. Tänu sellele võis tekkida olukord, kus objekt oli näiteks kahes arhiivitoimikus ning mõlemad arhiivitoimikud olid arhiveeritud. Samas kui üks nendest arhiivitoimikutest taastada, siis taastati objekt ka arhiivist, kuigi teine arhiivitoimik oli arhiveeritud. Selline olukord ilmselgelt ei olnud korrektne, kuna üks arhiivitoimik oli siiski arhiveeritud, seega ka objekt oleks pidanud olema arhiveeritud.

15.3 versioonis on antud probleem parandatud. Kui objekt kuulub mitmesse arhiivitoimikusse ning vähemalt üks arhiivitoimik on arhiveeritud, siis on ka objekt arhiveeritud staatusega.

Vormid saab nüüd aktiivseks/passiivseks teha kasutajaliidese kaudu

Admin – Vormide häälestamine vormi seadetes on võimalik nüüd vormi passiivseks teha. Lisaks on võimalik passiivset vormi aktiivseks teha. Selleks on lisatud “Passiivseks/Aktiivseks” nupp.

Vormid aktiivseks või passiivseks

Passiivne vorm tähendab seda, et antud vorm ei ole enam vormi valikutes nähtav, seega uusi objekte selle vormiga ei ole võimalik luua. Olemasolevad objektid selle vormiga on aga endiselt nähtavad ning muudetavad.

Parandatud vormi avaliku vaate liigi muutmine

Vormi seadetes on võimalik määrata avaliku vaate liigi. Objektid selle vormiga kuvatakse avalikus vaates selle liigi all. Varasemates versioonides oli vormi avaliku vaate liigi muutmine katki – avaliku vaate liigi muutmisel ei sünktroniseerinud Amphora tagantjärgi kõik selle vormiga objektid, ehk siis neid objekte endiselt kuvati vana liigi all avalikus vaates. 15.3 versioonis on antud viga parandatud – avaliku vaate liigi muutmisel muutub koheselt kõikidel sama vormiga objektidel liik avalikus vaates.

Vormi avaliku liigi valik (Admin – Vormide häälestamine):

Vormi seaded

Avalikus vaates liigi kuvamine:

Avalik vaade

NB! Antud muudatus puudutab nii Dokumendid kui Asjavaade mooduli vorme.

Admin - Kasutajad vaates on kaks uut veergu

Admin moodulis Kasutajad vaatasse lisasime kaks uut veergu – isikukood ning GSM (mobiilinumber). Nüüd on palju lihtsam kontrollida kasutajate andmed ilma, et peaks kasutaja lahti tegema.

Admin - Kasutajad kaks uut veergu

Parandatud dokumentide salvestamine

Harva võis tekkida olukord, kus peale dokumendi salvestamist oli dokument kadunud – ei olnud võimalik dokumenti leida listivaates ning otsinguga. Tihti oli see seotud sellega, et mitu kasutajat samaaegselt muutsid dokumenti ning salvestasid. Tänu sellele lisas Amphora valesti dokumendi versiooni seosed, mis tegid dokumendi nö katki.

Selles versioonis lisasime kontrolli, mis peaks selle probleemi parandama.

Edastuse lisamisel on sisu nüüd alati mitteavalik

Edastused paneelis on olemas “Sisu avalik” veerg, kus saab igal edastusel märkida, kas selle edastuse sisu on avalik või mitte. Eelmistes versioonides lisas Amphora automaatselt “Sisu avalik” linnukese juhul kui dokumendi tekstiredaktori sisu oli avalik. Samas tekstiredaktori sisu ning edastuse sisu ei pruugi alati samad olla (võib ka olla "Kommentaar saajale"), seega 15.3 versioonis otsustasime edastuse lisamisel “Sisu avalik” linnukest vaikimisi mitte lisada. Vajadusel saab kasutaja ise edastuse sisu avalikuks teha lisades “Sisu avalik” linnukese.

Edastuse sisu vaikimisi mitteavalik

Vaikimisi vastutaja lisamine Dokumendi ja Asja vormide täiendatud

Eelmises 15.2.0 versioonis lisasime funktsionaalsuse - Dokumendi ja Asja vormidel on võimalik valida vaikimisi vastutaja koos ülesande loomisega.

Selles versioonis täiendasime natukene antud funktsionaalsust. Nüüd on võimalik vormi seadetes lisada Tekita tööülesanne linnukene ilma, et vastutaja oleks lisatud. Kui selline seadistus on tehtud, siis vastutaja ei ole vaikimisi valitud, kuid kui kasutaja valib käsitsi vastutaja, siis on automaatselt Tekita tööülesanne linnukene lisatud.

Arhiivitoimikusse objektide lisamine täiendatud

14.8 versioonis uuendasime kuupäevade prioriteedi, mille alusel kuvatakse ja valitakse arhiivitoimikus objekte.

Kuupäevade prioriteet on järgmine: Not_valid_after (Kehtib kuni) > Document_date (Dokumendi kuupäev) > RegisterTime (Registreerimise aeg) > Create_time (Dokumendi loomise kuupäev).

Selgus, et Not_valid_after (Kehtib kuni) kuupäeva ei tohiks arvestada igal vormil. Amphora peaks arvestada Kehtib kuni kuupäeva ainult lepingu vormide (Lepingu laadimine ja Lepingu kirjutamine) puhul. Tegime täienduse, et Amphora arvestaks Kehtib kuni kuupäeva AINULT lepingu vormidel. Kui selline väli on olemas näiteks mõnel Spoku vormil või Õigusakti vormil, siis seda ei arvestada arhiivitoimikus objektide valiku vaates.

Muud muudatused ja parandused

 1. Parandatud asja detailvaates Asjad paneelis "Kustuta" lingi kuvamist - kui üks kustutamine oli tehtud, siis kadusid teiste ridade juurest lingid ära.
  Enne muudatust:
  Kustuta link puudub enne muudatust
  Peale muudatust:
  Kustuta link on olemas peale muudatust
 2. DHX saatmisel eemaldatakse postindeksi algusest ja lõpust tühikud, et vastaks nõutud standardile.
 3. Raporti käivitamisel parandatud kasutajagrupi sisendit. Raporti seadetes on võimalik teha nähtavaks kasutajagrupi valiku, mis osade raportite puhul oli oluline. Varasemates versioonides see valik ei töötanud – valitud kasutajagrupp ei jõudnud raportisse.
  Kasutajagrupi valik raportitel
 4. Parandatud DHX dokumentide registreerimine – dokumendi uue versioonina saabunud DHX dokumendi registreerimisel eemaldatakse nüüd registreeritud dokument DHX moodulist. Varem jäi registreeritud DHX dokument DHX moodulisse alles, nagu seda polekski registreeritud.
 5. Arvete menetluse parandus - tagasilükatud ülesanne tekkis poolikult ning ei olnud menetluse vaates nähtav korrektselt. Menetluse loojale saadeti küll ülesanne, kuid see ülesanne ei olnud menetluse vaates nähtav.
 6. Globaalne otsing täiendatud – lisatud on indekseeritama objektide tugi. Varasemates versioonides kuvati otsingutulemustes ainult indekseeritud objekte (objekti indekseerimine võis võtta kuni 60min aega). Seega objekti otsingul, eriti peale salvestamist, võis tekkida mulje, et sellist objekti Amphora keskkonnas ei ole või et see objekt on vigane.
  Selliste objektide puhul otsitakse nüüd iga sõna esinemist kas objekti nimetuses või viidas.
 7. Suurendatud tauastal dokumendi teskstiredaktori sisu salvestamisel edastavat mahtu - varasemalt oli toetatud 2MB mahus sisu edastamine serverisse, nüüd on see piirang eemaldatud ning max piirang on 2GB (viga tekkis näiteks dokumendi juures edastuse lisamisel, kui muudatuste säilitamiseks toimus kõigepealt tekstiredaktori sisu edastamine serverisse)
 8. Parandatud hävitamise ootel arhiivitoimikute vaates (Arhiivi moodul - Hävitamine) Dokumentide säilitustähtaja kuvamist. Varasemates versioonides oli antud veerg alati tühi.
  Dokumentide säilitustähtaeg
 9. Amphora keskkonnas päise disain on natukene muutunud.
  Varasemates versioonides:
  Enne uuendust
  Uues versioonis:
  Peale uuendust
 10. TEHNILINE MUUDATUS! Eservice päringute täiendamine - metaandmete ja faili pärimise õiguste kontrolli täiendatud. Kui kasutajal otsesed õigused puuduvad, kuid dokument ise ja/või fail on avalik, siis väljastatakse andmed.
 11. Menetluse/delegeerimise isikute valik täiendatud. Nüüd on võimalik valitud isikud (parempoolne kast) eemaldada topeltklikkiga.
  Kasutaja menetlusest eemaldamine
 12. Parandatud asjade arhiveerimist - kõik asjad ei jõudnud otsingusse. Varem ei olnud võimalik valida asju (need asjad ei ilmunud otsingusse), kus oli vähemalt üks asja objekt teise arhiivitoimiku koosseisus. Tänu sellele ei olnud paljud asjad arhiivitoimiku otsingus nähtavad. 15.3 versioonis on see probleem parandatud – nüüd on sellised asjad nähtavad.

Viimati muudetud: 12. märts ‎2024, 17:07:12