Amphora 14.7 versioonijuhend


 1. Versioon 14.7.0
  1. Arhiivi mooduli arendused
   a. Arhiivitoimiku objektide lisamise vaate täiendused
   b. Asjade/Toimikute arhiveerimine
   c. Arvete arhiveerimine
   d. „Säilitustähtaja ületanud toimikud“ raport täiendatud – lisatud asutuse veerg
  2. Dokumendi lukustamise muudatused
  3. Tingimusega järje menetlused/delegeerimised
  4. Uus „Lisa dokument automaatselt arhiivitoimikusse“ seadistus
  5. Lisafailide allkirjastamine täiendatud
  6. Õiguste arvutamine optimeeritud uute kataloogide lisamisel
  7. (organization) välja vaikeväärtuse muudatus
  8. Kuupäeva väljade kontroll täiendatud
  9. Vanad DDOC allkirjakonteinerid – parandused (optimeerimine)
  10. Allkirjakonteineri sees failide järjekord enam ei muutu
  11. Lisatud kaks uut päevakorra protokolli mallielementi
  12. Põhifaili nimetuse muutmine täiendatud – tühikud alakriipsude asemel
  13. Väiksemad muudatused

Versioon 14.7.0

Arhiivi mooduli arendused

Selles versioonis jätkame planeeritud Arhiivi mooduli arendustega. Arendused puudutavad eelkõige objektide lisamist arhiivitoimiku koosseisus, kaasa arvatud arvete ja asjade/toimikute lisamist.

Arhiivitoimiku objektide lisamise vaate täiendused

Arhiivitoimiku objektide lisamise vaade:

!Asja objektide lisamise muudatused

 1. Otsi alamsarjadest tugi. Kui linnukene on lisatud, kuvatakse ka objektid, mis asuvad valitud sarja alamsarjades. Objekte kuvatakse kõikidest alamsarjadest, kaasa arvatud ka alamsarja alamsarjadest.
  Näide – Valitud on „4-2 Personalitöö“ sari. Selle sarja alamsarjal „4-2.3 Töölepingud“ on omakorda alamsari „4-2.3-2 Hallatavate asutuste juhtide töölepingud“. Kui „Otsi alamsarjadest“ linnukene on sisse lülitatud, siis kuvatakse objekte nii alamsarjast kui ka alam-alamsarjast.
 2. Vaikimisi on arhiivitoimiku koosseisu võimalik nüüd valida ainult sama arhiiviväärtusega objekte. Näiteks kui arhiivitoimiku arhiiviväärtus on „Tavakorras hävitatav“, siis vaikimisi lubab Amphora valida ainult neid objekte, mis asuvad kataloogis, kus on sama arhiiviväärtus – „Tavakorras hävitatav“. Samas võib juhtuda nii, et kataloogi seadetes ei ole arhiiviväärtus üldse valitud, seega lisasime eraldi Luba määratlemata väärtus „Arhiiviväärtus“ linnukese, et selliseid objekte oleks ka võimalik arhiivitoimiku koosseisu lisada.

Täiendasime ka objektide kuvamise arhiivitoimiku objektide lisamise vaates. Varem puudus objektide tabelis sorteerimise ja filtreerimise võimalus – nüüd on see lisatud.

Lisaks täiendasime ka protseduuri, mis väljastab objekte, mida on võimalik arhiivitoimiku koosseisu lisada. Enam ei ole võimalik valida objekte, mis juba asuvad teises arhiivitoimikus.

Asjade/Toimikute arhiveerimine

Selles versioonis lisandus Asjade/Toimikute arhiveerimise tugi. Siiamaani ei olnud võimalik asju/toimikuid arhiveerida.

Arhiivitoimikus objektide valiku vaates on nüüd mooduli rippmenüü valikus olemas „Asjavaade“ moodul.

!Asjavaade moodul - rippmenüü valik

Asjavaade mooduli jaoks on lisatud täiendavad filtrid – Objektid asjaga samas sarjas, Tühjad asjad ning Objektidega asjad.

Objektid asjaga samas sarjas – kuvatakse asjad, kus kõik asja objektid asuvad asjaga samas sarjas.
Tühjad asjad – kuvatakse asjad, kus asja objektide arv on null.
Objektidega asjad – kuvatakse asjad, kus on vähemalt üks asja objekt.

!Asjavaate mooduli filtrid

Asjade kuvamisel konkreetse piirdaatumi raames arvestatakse nii asja enda kuupäeva kui ka asja objektide kuupäevad – nii asja kui ka asja objektide kuupäevad peavad olema piirdaatumi perioodi sees. Asja puhul kontrollib Amphora kõik asja vormil olevad kuupäeva väljad ning valib kõige suurema kuupäeva – tabelis on selle kuupäeva kuvamiseks lisatud eraldi veerg Kuupäev (MAX).

Tabelis iga asja toimiku ees on !Asja detailinfo nupp nupp. Antud nupp teeb nähtavaks kõik selle asja objektid. See annab kasutaja võimaluse kontrollida, millised asja objektid asuvad asja koosseisus.

!Asja detailinfo nupp

Kui asi on juba valitud arhiivitoimiku koosseisu, siis enne arhiveerimist on samamoodi võimalik üle kontrollida, mis asja objektid asuvad asja kooseisus.

!Asja detailinfo nupp

Asjade ja selle asja objektide arhiveerimise loogika on sama nagu dokumentidel. Arhiveeritud asjad ja selle asja objektid ei ole Asjavaade ja teistes moodulites nähtavad, kuid on leitavad globaalse otsinguga („Otsi ka arhiivist“ linnukene peab olema sisse lülitatud). Hävitatud asjad ja selle asja objektid ei ole ka otsinguga enam leitavad.

NB! Amphora arhiveerib koos asjaga ka kõik asja objektid.

Arhiivitoimikus asjade/toimikute valiku vaade (tabeli veerud):

!Arvete listivaade/tabel

On võimalik sorteerida iga veeru järgi ning on olemas NR, Pealkiri ja Staatus veeru filter (otsing).

Arvete arhiveerimine

Selles versioonis lisandus Arved/Finantsid mooduli objektide (ostu- ja müügiarved) arhiveerimise tugi. Siiamaani ei olnud võimalik arveid arhiveerida.

Arhiivitoimikus objektide valiku vaates on nüüd mooduli rippmenüü valikus olemas „Arved“ moodul.

!Arvete moodul rippmenüü valikus

Arhiivitoimikusse on võimalik lisada nii ostu- kui ka müügiarveid. Kui „Arved“ moodul on valitud, tekib omakorda ostu- ja müügiarvete valik.

!Ostu- ja müügiarve valik

Arvete kuvamisel konkreetse piirdaatumi raames arvestatakse arve Mäksetähtaega ning kui see on puudu,s siis arve Kuupäeva.

Arvete arhiveerimise loogika on sama nagu dokumentidel. Arhiveeritud arved ei ole Arved/Finantsid moodulis nähtavad, kuid on leitavad globaalse otsinguga („Otsi ka arhiivist“ linnukene peab olema sisse lülitatud). Hävitatud arved ei ole ka otsinguga enam leitavad.

Arhiivitoimikus arvete valiku vaade (tabeli veerud):

!Arvete listivaade/tabel

On võimalik sorteerida iga veeru järgi ning on olemas Arve number, Arve saatja ja Arve saaja veeru filter (otsing).

„Säilitustähtaja ületanud toimikud“ raport täiendatud – lisatud asutuse veerg

Säilitustähtaja ületanud toimikud raport tagastab arhiivitoimikuid, kus on säilitustähtaeg möödas. Lisasime sellele raportile uue veeru Asutus selleks, et kasutajatel oleks parem ülevaade.

Dokumendi lukustamise muudatused

Põhifaili või lisafaili muutmisel lukustab Amphora automaatselt dokumendi selleks, et teine kasutaja ei saaks vahepeal seda dokumenti muuta. Selles versioonis täiendasime lukustamise linnukese kuvamist ning sellega seotud ajaloosündmusi.

Amphoras on olemas „Dokumendi lukustamine“ poliis. Kui antud poliis on sisse lülitatud, näeb kasutaja „Lukustatud“ märkeruutu dokumendi muutmisvaates ning saab käsitsi dokumenti lukustada/lukustuse maha võtta. Probleem aga tekkis olukorras, kus kasutajal oli „Dokumendi lukustamine“ poliis välja lülitatud ning see kasutaja avas muutmiseks põhifaili/lisafaili ja ei lõpetanud faili muutmise protsessi. Dokumendil jäi lukk peale ning kasutaja, kes oli selle dokumendi lukustanud, ei saanud lukustuse ise maha võtta, kuna „Lukustatud“ linnukene ei olnud temale nähtav. Tegime täienduse, et kui kasutajal on „Dokumendi lukustamine“ poliis välja lülitatud ning kasutaja ise lukustas dokumenti, siis dokumendi muutmisvaates on sellele kasutajale „Lukustatud“ linnukene nähtav ning tema saab käsitsi lukustuse maha võtta. Varem sai selles olukorras lukustuse maha võtta ainult administraatori õigustega kasutaja.

!Dokument lukustatud

Samuti eemaldasime topelt dokumendi lukustamise ajaloosündmused, mis võisid teatud olukordades tekkida.

Tingimusega järje menetlused/delegeerimised

Selles versioonis sai lisatud uus funktsonaalsus – tingimusega järje menetlused ja delegeerimised. Lisatud menetlus/delegeerimine sõltub algse menetluse/delegeerimise tulemusest ning tehakse aktiivseks siis, kui algne valitud menetlus/delegeerimine on edukalt lõpetatud (sarnane funktsionaalsus on meil juba olemas automaatse menetluse loomisel). Seoses sellega sai lisatud uus poliis Menetluse järje loomine. Antud poliis on vaikimisi kõikidel kasutajagruppidel välja lülitatud. Kui poliis on välja lülitatud, siis ei ole uus funktsionaalsus kasutajale kättesaadav.

Selleks, et järje menetlust/delegeerimist lisada, peab dokumendil olema vähemalt üks lõpetamata staatusega menetlus/delegeerimine. Uue menetluse/delegeerimise lisamisel tekib rippmenüü, kus on võimalik valida algset menetlust/delegeerimist.

!Algse menetluse valik

Lisatud järje menetlus/delegeerimine on dokumendi juures kohe nähtav, kuid „Algus“ kuupäev on Ootel ning menetlus/delegeerimine ei ole kohe aktiivne. Aktiivseks muutub siis, kui algse menetluse/delegeerimise staatus muutub lõpetatuks.

!Ootel status

Antud funktsionaalsus on lisatud selle eesmärgiga, et oleks võimalik luua nö ülesannete etapid. Iga etapp on eraldiseisev menetlus/delegeerimine, mis menetluse puhul või olla kas järjestiktäitmiseks või paralleeltäitmiseks.

Uus „Lisa dokument automaatselt arhiivitoimikusse“ seadistus

Admin -> Asutuse seaded -> Üldised seaded alla lisasime uue seadistuse – „Lisa dokument automaatselt arhiivitoimikusse“ linnukese. Kui see seadistus on sisse lülitatud (linnukene lisatud), siis Amphora lisab dokumendi registreerimisel/olemasoleva dokumendi muutmisel automaatselt selle dokumendi arhiivitoimiku koosseisus juhul kui leiab sobiliku arhiivitoimiku (arhiivitoimik asub samas kataloogis ning registreeritud/muudetud dokument mahub arhiivitoimiku piirdaatumi sisse).

Vaikimisi on antud linnukene kõikidel keskkondadel välja lülitatud.

Lisafailide allkirjastamine täiendatud

Lisafailide allkirjastamisel tuvastasime ühe vea. Viga esines olukorras, kus dokumendil oli juba olemas lahti lammutatud kujul allkirjakonteiner, lisafailides oli samuti allkirjakonteiner ning kasutaja üritas allkirjastada lisafailides olevat allkirjakonteinerit eraldi. Sellises olukorras peale allkirjastamist peab tekkima eraldi allkirjakonteiner, kuid eelmises versioonis lisas Amphora allkirja juba olemasoleva allkirjakonteineri koosseisu. 14.7 versioonis on see viga parandatud.

Õiguste arvutamine optimeeritud uute kataloogide lisamisel

Kataloogipuusse uue kataloogi lisamisel käivitab Amphora andmebaasi protseduuri, mis lisab uuele kataloogile vajalikud õigused. Eelmistes versioonides oli antud protseduur suhteliselt aeglane, eriti >3 aste kataloogide puhul (näiteks kataloog numbriga 10-1.3-2). Optimeerisime õiguste arvutamise ja lisamise eest vastutava protseduuri, edaspidi peaks õiguste arvutamine ja lisamine olema kordades kiirem.

(organization) välja vaikeväärtuse muudatus

(organization) välja vaikeväärtus lisab tekst väljale (TextBox) sisselogitud kasutaja asutuse nimetuse. Varem lisas Amphora asutuse nimetuse, mis oli seotud kasutaja isikuga. Nüüd aga hakkab Amphora lisama asutuse nimetuse, mis on seotud üksusega, kuhu kuulub sisselogitud kasutaja. Antud muudatus muudab selle vaikeväärtuse töökindlamaks, kuna kasutaja isikuga seotud asutus ei pruugi alati olla selle töötaja õige asutus.

Kuupäeva väljade kontroll täiendatud

Date, Datetime ja Deadline tüüpi väljadele (Kuupäeva väljad) tohib sisestada kuupäevad vahemikus 01.01.1753-31.12.9999 (sellised on SQL Server piirangud). Eelmistes versioonides kui kasutaja sisestas kuupäeva väärtuse näiteks 20.12.1022, siis objekti salvestamisel kuvas Amphora veateate tervele ekraanile. Sellisel kujul veateate kuvamine ei ole korrektne, kuna ekraanil on liiga palju teksti ning tavakasutaja ei saa täpselt aru, milles siis probleem on.

!Kuupäeva viga

14.7 versioonis täiendasime kuupäeva kontrolli – edaspidi enam ei kuvata veateadet tervele ekraanile.

Vanad DDOC allkirjakonteinerid – parandused (optimeerimine)

 1. Objektide, kus oli DDOC laiendusega allkirjakonteiner, avamine on 14.7 versioonis kiiremaks tehtud. Varem võttis taoliste objektide avamine üle 10 sekundi.
 2. Tegime korda DDOC allkirjakonteineritega objektide salvestamise. Varem kadus DDOC allkirjakonteiner objekti ülesalvestamisel.

Allkirjakonteineri sees failide järjekord enam ei muutu

Allkirjakonteineril, kus lisafailides oli kaks või rohkem faile, võis failide järjekord uue allkirja lisamisel muutuda. See juhtus olukorras, kus allkirjakonteineril oli juba üks allkiri olemas ning Amphora keskkonnas lisati teine allkiri. 14.7 versioonis on viga parandatud ning edaspidi ei muutu enam allkirjakonteineri koosseisus failide järjekord.

Näide allkirjakonteiner ühe allkirjaga:

!Allkirjakonteiner ühe allkirjaga

Näide (enne parandust) allkirjakonteiner peale teise allkirja lisamist:

!Allkirjakonteiner kahe allkirjaga

Lisatud kaks uut päevakorra protokolli mallielementi

Lisatud kaks uut HTML mallielementi, mida saab kasutada päevakorra protokolli mallides. Uue mallielemendid - ::PAEVAKORRAD_B:: ning ::PAEVAKORRAD5::.

::PAEVAKORRAD_B:: mallielement on sisukorra jaoks mallielement:

!Uus sisukorra mallielement

::PAEVAKORRAD5:: mallielement päevakorrapunktide jaoks mallielement:

!Uus päevakorrapunktide mallielement

Kus Pealkiri on Eelnõu/Päevakorra punkti pealkiri, Eesnimi ja Perekonnanimi on ettekandja eesnimi ja perekonnanimi, Amet on ettekandja kasutaja ametinimetus.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Võru Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Põhifaili nimetuse muutmine täiendatud – tühikud alakriipsude asemel

Kuni 14.7 versioonini põhifaili muutmisel otse Amphora keskkonnas lisati tühikute asemele alakriipsud. Näiteks „Test fail“ nimetuse asemele lisati „Test_fail“. Selles versioonis täiendasime põhifaili nimetuse muutmist – alakriipsude asemele lisatakse nüüd tühikud.

!Faili nime muutmine

Väiksemad muudatused

 1. Isikud moodulis isikute gruppide kuvamise õigused täiendatud – superuser õigustega kasutajad näevad nüüd kõiki gruppe (ka neid gruppe, mis on lisatud teise asutuse kasutaja poolt).
 2. Dokumendi lugemise vaates on Väline süsteem edastamise viisi kuvamine korda tehtud – eelmistes versioonides puudus tõlge [ExternalSystem_ExternalSystem].
 3. Uuendatud Telerik komponendid (2022.3.913->2022.3.1109) - SIIT.

Viimati muudetud: 20. detsember ‎2022, 15:32:51