Amphora 14.2 versioonijuhend


 1. Versioon 14.2.0
  1. Arhiivi arendused
   a. Arhiivi moodulis lisatud asutuse valiku rippmenüü
   b. Arhiivitoimiku objekti lisamise vaatesse lisatud kataloogi valiku rippmenüü
   c. Arhiivitoimiku objektide paneelis uued veerud – Sari ja Sari suletud
   d. Lisatud objektide faili ikoonid arhiivitoimiku lugemise ja muutmise vaatesse
   e. Arhiivitoimiku objektide lisamise vaatesse lisatud “Kehtib kuni” kontroll
   f. Hävitatud objekte ei ole võimalik enam avada
  2. Lisatud kataloogi muutmise logid
  3. Lisatud võimalus ebaõnnestunud katse korral e-kirja uuesti saata Edastused paneeli kaudu
  4. Spoku vormi väljade järjekord tegi vormi katki - parandatud
  5. Dokumendi ajaloo paneeli täiendused
  6. Edastused paneeli info dokumendi printimise vaates/XML ekspordis
  7. Asja lugemise vaates on nüüd objektide tekstiredaktori sisu nähtav
  8. Vastusdokumendi loomisel üleliigsete seoste lisamine parandatud
  9. Järjestiktäitmiseks menetlus jääb ootele – parandatud
  10. Müügiarve saatmine täiendatud
  11. Dokumendi uueks kopeerimisel lisab nüüd Amphora alati automaatse menetluse
  12. Kontorist väljas ja ülesande asendaja sünkroniseerimine korda tehtud
  13. Muud

Versioon 14.2.0

Arhiivi arendused

Allpool kirjeldatakse kõik Arhiivi mooduliga seotud parandused ja muudatused, mis said tehtud 14.2.0 versioonis.

Arhiivi moodulis lisatud asutuse valiku rippmenüü

Arhiivi moodulis on kasutajale nähtavad kõik üksused, mille õigused (Admin õigus) on kasutajal olemas. Selles versioonis lisasime asutuse rippmenüü valiku, millega kasutaja saab välja filtreerida konkreetse asutuse ja sellega edasi tööd teha.

NB! Valikus on üksustega seotud asutused, mitte üksused.

!Asutuse valik

Arhiivitoimiku objekti lisamise vaatesse lisatud kataloogi valiku rippmenüü

Kataloogi valiku rippmenüü võimaldab ühe arhiivitoimiku koosseisu lisada objekte erinevatest kataloogidest. Eelmistes versioonides oli võimalik arhiivitoimiku koosseisu lisada objekte ainult sellest kataloogist, kuhu arhiivitoimik parasjagu salvestati.

!Kataloogi valik

Arhiivitoimiku objektide paneelis uued veerud – Sari ja Sari suletud

Sari – arhiivitoimiku objekti sari (kataloog).
Sari suletud – arhiivitoimiku objekti sarja (kataloogi) passiivseks tegemise kuupäev. Lisaks sai lisatud ka Admin -> Kataloogid vaatesse kataloogi passiivseks tegemise kuupäev. Kui kataloog on aktiivne, siis veerg jääb tühjaks.

!Uued veerud

Lisatud objektide faili ikoonid arhiivitoimiku lugemise ja muutmise vaatesse

Arhiivitoimiku objektide paneelis on tehtud nähtavaks objekti põhifaili ikoonid, kaasa arvatud ka allkirjakonteineri ikoonid. Osad failid võimaldab Amphora avada eelvaates (PDF, HTML), nii nagu Dokumendid mooduli listivaates. Ülejäänud failid on võimalik alla laadida vajutades faili ikooni peale.

!Failide ikoonid

Arhiivitoimiku objektide lisamise vaatesse lisatud “Kehtib kuni” kontroll

Antud kontroll kehtib nende dokumentide (eelkõige lepingute) puhul, kus vormil on “Kehtib kuni” (Amp. välja nimi not_valid_after) väli. Selle muudatuse mõte seisneb selles, et valikusse tuleksid ainult need dokumendid, mis ei ole enam kehtivad.

Kuidas Amphora teeb kindlaks, et dokument ei ole kehtiv:
Esialgu kontrollib Amphora, kas dokumendil on “Kehtib kuni” kuupäev olemas. Kui “Kehtib kuni” kuupäev on olemas ning see kuupäev on arhiivitoimiku perioodi sees (arhiivitoimiku avatud ja suletud kuupäevade vahemik), siis antud dokument on valikus nähtav. Kui dokumendil on “Kehtib kuni” ja “Jõustamise” kuupäev puudu, kuid registreerimise kuupäev on arhiivitoimiku perioodi sees, siis antud dokument on samamoodi valikus nähtav. Samas kui “Jõustamise” kuupäev on olemas ning “Kehtib kuni” kuupäev on puudu, siis selline dokument ei ole valikus nähtav, kuna see dokument on veel kehtiv.

Lisatud kataloogi muutmise logid

Kataloogi ja üksuse (Admin -> Kataloogid) muutmisel lisab nüüd Amphora logid. Need logid on nähtavad Admin -> Üldised seaded -> Logid (teiste kasutajate logide vaatamiseks peab olema sisse lülitatud kasutajagrupi poliis “Teiste kasutajate logide vaatamine”). Väikene täiendus, mis lihtsustab Amphora klienditoel lahendada kataloogidega ja üksusega seotud probleeme.

Lisatud võimalus ebaõnnestunud katse korral e-kirja uuesti saata Edastused paneeli kaudu

Kui peale e-kirja saatmist on edastuse staatus Saatmine ebaõnnestus, tekib staatuse alla nupp Saada uuesti. Osades olukordades võib kordussaatmine aidata ning uue katsega toimetatakse e-kiri edukalt kohale.

!Saatmine ebaõnnestus

Juhul kui saaja e-posti aadress on näiteks valesti kirjutatud, siis tuleks Muuda nupu abil muuta saaja e-posti aadress ning kasutades Saada nuppu antud e-kiri uuesti välja saata. Eelmistes versioonides sellist võimalust ei olnud ning kasutaja pidi vigase edastuse ära kustutama ning uue lisama.

Kordussaatmisel uuendatakse ka e-kirja logid.

Spoku vormi väljade järjekord tegi vormi katki - parandatud

Mõned kliendid on kokku puutunud probleemiga, kus Spoku vormiga dokumendi avamisel ei olnud andmed nähtavad ning vorm nägi vigane välja. Taoline probleem võis tekkida Spoku vormi muutmisel ning põhjuseks oli vormi väljade vigane järjekord. 14.2.0 versioonis lisasime kontrolli, et vormi väljade järjekord enam ei teeks vormi katki.

Dokumendi ajaloo paneeli täiendused

 1. Dokumendi lugemise vaates on nüüd Lisainfo veerg nähtav. !Lisainfo veerg
 2. Kui administraator logib sisse teise kasutajaga ning muudab dokumenti, ajaloo paneeli lisatakse info kujul – Sisselogitud kasutaja: Eesnimi Perekonnanimi. !Lisainfo veerg

Edastused paneeli info dokumendi printimise vaates/XML ekspordis

Edastused paneeli info kuvatakse alates 14.2.0 versioonist dokumendi printimise vaates. See tähendab seda, et dokumendi välja printimisel on Edastused paneeli info nähtav. Lisaks dokumentide eksportimisel on Edastused paneeli info XML failides olemas.

Asja lugemise vaates on nüüd objektide tekstiredaktori sisu nähtav

Asja objektide seas võivad olla laadimise või kirjutamise vormidega dokumendid, kus on olemas tekstiredaktori sisu. Varasemates versioonides ei olnud asja lugemise vaates dokumentide tekstiredaktori sisud nähtavad.

Kui laadimise vormiga dokumendil on olemas nii põhifail kui ka tekstiredaktori sisu, siis faili ikooni peale vajutades laeb Amphora alla põhifaili ning tekstiredaktori sisu ei tuli nähtavale. Kui kirjutamise vormidega dokumendil puudub tekstiredaktori sisu ning laadimise vormiga dokumendil puudub põhifail ja tekstiredaktori sisu, siis avanenud aknas kuvab Amphora vastava teavituse.

14.2.0 versioonis on asja lugemise vaade täiendatud ning dokumentide tekstiredaktori sisud on nähtavad (tuleb vajutada faili ikooni peale).

Vastusdokumendi loomisel üleliigsete seoste lisamine parandatud

Eelmistes versioonides esines probleem üleliigsete seostega vastusdokumendi lisamisel „Seostamine põhidokumendiga“ paneeli kaudu. Algatusdokumendi vahetamisel jäid eelmise dokumendi seosed Seosed paneeli alles ning need seosed oli vaja hiljem käsitsi ära kustutada.

Alates 14.2.0 versioonist uue algatusdokumendi valikuga eemaldab Amphora eelmise valitud dokumendi seosed ära.

Järjestiktäitmiseks menetlus jääb ootele – parandatud

Osad kliendid puutusid kokku probleemiga, kus järjestiktäitmiseks menetlus jääb mingil etapil seisma, kus ühel kasutajal on ülesanne Lõpetatud staatusega ning järgmisel kasutajal on Ootel staatus ning menetlus ei liigu edasi. Taoline olukord tekkis siis, kui järjekorras olev kasutaja lisas kommentaari järjekorras järgmisele kasutajale ning seejärel lõpetas oma ülesande.

Selles versioonis on antud viga parandatud.

Müügiarve saatmine täiendatud

Müügiarve väljasaatmisel on lisatud saatja asutuse pangakonto olemasolu kontroll koos teavitusega. Kui saatja asutusel on pangakonto andmed puudu, siis müügiarve väljasaatmisel tekkivad probleemid ning seda ei toimetata kohale.

Dokumendi uueks kopeerimisel lisab nüüd Amphora alati automaatse menetluse

Kui kataloogil, kuhu uueks kopeeritud dokumenti salvestati, oli automaatne menetlus seadistatud, siis eelmistes versioonides ei lisanud Amphora automaatset menetlust. Logides oli küll menetluse lisamise kirje olemas, kuid menetlust ise Amphora ei lisanud. Selles versioonis tegime selle vea korda ning nüüd ka uueks kopeeritud dokumentidele lisab Amphora korrektselt automaatse menetluse.

Kontorist väljas ja ülesande asendaja sünkroniseerimine korda tehtud

Peale kontorist väljas perioodi lõppemist eemaldab nüüd Amphora kõik ülesande ja asendaja seosed. Eelmistes versioonides ei eemaldanud Amphora need seosed lõplikult. Kasutajaliidese kaudu ei olnud küll asendaja nähtav, kuid andmebaasi tasandil oli seos siiski olemas ning näiteks ülesande meeldetuletus saadeti hoopis asendaja (kes tegelikult ei olnud enam asendaja).

Muud

 1. Telerik components update 2022.1.119 -> 2022.1.302. Täpsemalt uuendustest saab lugeda SIIT

Viimati muudetud: 2. mai ‎2022, 17:10:12