Amphora 13.8 versioonijuhend


 1. Versioon 13.8.0
  1. Ülesande edasi suunamisel on nüüd võimalik valida ülesande tüüp
  2. Saabunud dokumentide automaatvastused
   a. Seadistus
   b. Tõlgete seadistamine
  3. Arhiivitoimikute hävitamine täiendatud
  4. Edastuse aknas on "Kommentaar saajale" väli suuremaks tehtud
  5. Avalike andmete sünkroniseerimine toimub nüüd korra päevas (00:00 ja 01:00 vahel)
  6. Dokumendi seoste kuvamine on korda tehtud
  7. Käsitsi numbri muutmine vastusdokumendi numbri osas täiendatud
  8. Liidetud asutusega avaliku vaate otselingid korda tehtud
  9. Registreerimise profiilide avamine ja kustutamine peale sorteerimist korda tehtud
  10. Tekstiredaktori tabeli vaikestiili muutmine
  11. WebDaviga põhifaili muutmine ja allkirjafaili kustutamine parandatud
  12. XLSM impordiga on nüüd võimalik lisafaile importida
  13. DHX saatmise viisiga väljamineva edastuse lisamise probleem parandatud
  14. Vaikimisi sorteerimine avalikus vaates korrastatud
  15. "Number" tüüpi väljal kuvatakse nüüd täisarvud korrektsel kujul
 2. Versioon 13.8.1
  1. Vormi versioonide Spoku vormidel parandatud
  2. Arvete moodulis menetluse saatmine gruppidele parandatud
  3. Mass-allkirjastamise logid täiendatud
  4. Välja väärtuste summeerimine dokumendi vormidel korda tehtud
  5. Sisse suunaga edastusel failide kuvamine korda tehtud
  6. Automaatvastuse mallil vastutava isiku mallielemendi parandus
  7. Muud parandused
 3. Versioon 13.8.2
  1. Asja objektide potentsiaalne kustutamine parandatud
  2. Uued vaikeväärtuse valemid andmete ülekandmiseks dokumendile vastamisel ja dokumendi lisa loomisel
  3. Järje- ja vastusdokumendil numbrid kataloogi või asja loenduri kaudu
  4. Parandatud edastuse paneeli kaudu e-kirjade saatmine kasutades SMTP serverit
  5. Parandatud kahe versiooni lisamine WebDaviga põhifaili muutmisel
  6. HTML fail ei ole enam vaikimisi valitud allkirjastamiseks menetluse/delegeerimise lisamisel
  7. Dokumendi ja Asja moodulis listivaate optimeerimine
  8. PDF eelvaate komponent uuendatud
  9. E-kirjad mooduli parandused
  10. Väiksemad parandused

Versioon 13.8.0

Ülesande edasi suunamisel on nüüd võimalik valida ülesande tüüp

Ülesande edasi suunamisel on nüüdsest võimalik valida ülesande tüüp (Delegeerimine või Menetlus). Varem oli võimalik edasi suunamisel kasutada ainult delegeerimist.

Antud arendus muudab edasi suunamise paindlikumaks. Nüüd on võimalik edasi suunamisel valida menetlus ning saata erinevatele kasutajatele erinevat tüüpi ülesandeid (Näiteks esimesele kasutajale Allkirjastamiseks, teisele kasutajale Teadmiseks). Erinevalt delegeerimisest on menetlusel olemas järjestiktäitmiseks valik.

Antud funktsionaalsus töötab ainult nende ülesannetega, mis on lisatud Dokumendid ja Asja mooduli objektidele.

Hetkel on Amphoras võimalik ülesanded edasi suunata Suunamised paneelis vajutades ülesande juures Suuna edasi nuppu.

!Suunamised paneelis Suuna edasi

Lisaks on võimalik edasi suunamist teha delegeerimise ülesande detailvaates. Selleks on vaja vajutada Suuna edasi nuppu.

!Suunamised paneelis Suuna edasi

Edasi suunamise vaates on võimalik valida menetluse ja delegeerimise vahel. Alguses on kõikidel kasutajatel vaikimisi valitud delegeerimine. Amphora jätab kasutaja valiku meelde, seega kui kasutaja valis edasi suunamisel menetluse, siis järgmise korral on vaikimisi valitud menetlus.

Delegeerimise vaade.

!Edasi delegeerimine

Menetluse vaade.

!Edasi menetlemine

Menetluse ja delegeerimise vaates muudati selle arenduse raames ei ole tehtud.

Delegeerimise ja menetluse tüübi valiku puhul kannab Amphora lisatud andmed üle.
Delegeerimine -> Menetlus kannab Amphora andmed õigel kujul üle.
Menetlus -> Delegeerimine võtab Amphora esimese lisatud kasutaja juurest ülesande tüübi, ülesande kirjelduse, tähtaja ning posti ja manuse linnukesed.

NB! Antud arenduse käigus on parandatud arve ülesannete edasi suunamine. Arvete moodulis ei ole delegeerimise tuge ning varem edasi lisas Amphora vigase delegeerimise ülesande, mida ei olnud võimalik lahti teha. Nüüd lisab Amphora edasi suunamisel menetluse ülesande.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus
**
Täname!
**

Saabunud dokumentide automaatvastused

Nüüdsest on võimalik seadistada automaatvastused dokumentidele, kus on välja suunaga edastus olemas. Amphorasse saabunud dokumendi registreerimisel ning teatud tingimuste täitmisel saadab Amphora automaatvastuse saatjale.

Tingimused, mille täitmisel saadab Amphora automaatvastuse:

 • Dokumendil peab olema sisse suunaga edastus ning saatja e-posti aadress peab olemas olema. DHX edastamise viisi puhul automaatvastuse funktsionaalsus ei tööta.
 • Automaatvastus ei tohi olla varem saadetud.
 • Dokumendil peab olema dokumendi viit (number).
 • Dokumendil peab olema vastamistähtaeg.
 • Dokumendil peab olema vastutaja koos „Tekita tööülesanne“ linnukesega.
 • Dokument ei tohi olla registreeritud rohkem kui 30 päeva tagasi.

Kõik tingimused ei ole täidetud kohe dokumendi registreerimisel. Juba olemasoleval dokumendil tingimuste täitmisel ja dokumendi salvestamisel saadab Amphora automaatvastuse.

Kui automaatvastus on saadetud, siis tekib Saabunud staatuse alla (a.v.) link, mille peale vajutades tuleb lahti aken, kus on võimalik näha automaatvastuse sisu, saaja ja saatja e-posti aadressi ning saadetud e-kirja logisid. Lingi nimetuse on võimalik Admin -> Tõlked all muuta. Täpsemalt sellest saab lugeda Tõlgete seadistus peatükis.

!Automaatvastuse logid

Lisaks saadetud automaatvastuse info on kuvatud ajaloo paneelis. Vaikimisi sündmuse nimetus on Automaatvastuse saatmine, kuid Admin -> Tõlked all on vajadusel võimalik sündmuse nimetuse muuta. Täpsemalt sellest saab lugeda Tõlgete seadistus peatükis.

Automaatvastuse pealkiri on võimalik seadistada Admin -> Tõlked. Täpsemalt sellest saab lugeda Tõlgete seadistus peatükis.

Automaatvastuse saatja on kas:

 1. Üksuse juures lisatud e-posti aadress. Selle eelduseks on „Kasuta üksuse e-postiaadressi saatmisel“ linnukese olemasolu üksuse seadetes. !Autovaatvastuse e-posti seadistamine
 2. Kui üksuse seadetes ei ole „Kasuta üksuse e-postiaadressi saatmisel“ linnukene lisatud, siis saatja e-posti aadress võetakse üksusega seotud asutuselt.

NB! Vormi piiranguid hetkel ei ole. See tähendab seda, et kui seadistus on tehtud, siis automaatvastused töötavad iga vormiga.

Seadistus

Esimese asjana on vaja luua uus automaatvastuse mall. Seda on võimalik teha Admin -> Mallid -> Lisa uus nupp.

!Automaatvastuse seaded

 1. Malli pealkiri.
 2. Üksust ei pea valima. Tuleb jätta selle valiku tühjaks.
 3. Mooduliks peab valima E-kirjad.
 4. Kui mooduliks on valitud E-kirjad, siis Amphora automaatselt lisab On vastus linnukese. Seda linnukest ei ole võimalik ära võtta.
 5. Automaatvastuse sisu. Antud sisu saadetakse e-kirjaga saatjale.

Mallielemendid, mida on võimalik malli loomisel kasutada:

::CAPTION:: - Dokumendi sisekeskkonna pealkiri
::PUBLIC_CAPTION:: - Dokumendi avalik pealkiri (Pealkiri veebis)
::NUMBER:: - Dokumendi number
::ANSWER_DEADLINE:: - Dokumendi täitmise tähtaja kuupäev
::RESPONSIBLE_PERSON:: - Dokumendi vastutava isiku nimi ja perekonnanimi
::CREATEDATE:: - dokumendi loomise kuupäev
::CURDATE:: - praegune kuupäev
::CURDATETIME:: - praegune kuupäev koos kellaajaga
::CURTIME:: - praegune kellaaeg
::CURUSER:: - sisselogitud kasutaja nimi ja perekonnanimi
::CURUSERPHONE:: - sisselogitud kasutaja telefoninumber
::CURUSEREMAIL: - sisselogitud kasutaja e-posti aadress
::CURUSERORG:: - sisselogitud kasutaja asutus
::CURUSERJOB:: - sisselogitud kasutaja ametinimetus

Kui automaatvastuse mall on lisatud, tuleb minna Admin -> Kataloogid ning üksus muutmiseks lahti teha (Üksuse peale vajutada ning seejärel vajutada Muuda nuppu). Üksuse seadetes on olemas Automaatse vastuse mall rippmenüü valik, kus valikus on kõik mallid, mille mooduliks on valitud E-kirjad. Rippmenüü valikus tuleb valida soovitud mall ning seejärel vajutada Salvesta nuppu.

!Automaatvastuse üksuse seaded

Sellega on automaatvastuse seadistus tehtud.

Tõlgete seadistamine

Kõik tõlgete seadistused toimuvad Admin -> Tõlked. Järgnevalt näidatakse tõlkete võtmesõnad ning kirjeldatakse, mida iga võtmesõnaga muudetakse.

Email_Autoreply_Subject – automaatvastuse pealkiri. Vaikimisi on "Automaatvastus".
DeliveryAutoreplyLink – saadetud automaatvastuse lingi nimetus. Vaikimisi on "(a.v.)".
DeliveryAutoreplyTooltip – automaatvastuse lingi abiinfo tekst. Selleks, et abiinfo tekst tuleks nähtavale, on vaja hiire kursorit lohistada automaatvastuse lingi nimetuse peale.
!Tõlgete seadistamine
HISTORY_SEND_AUTOREPLY – ajaloo paneeli sündmuse nimetus. Vaikimisi on "Automaatvastuse saatmine".

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus
**
Täname!
**

Arhiivitoimikute hävitamine täiendatud

Arhiivitoimiku hävitamisel kontrollis Amphora, kas selle koosseisu kuuluvatel objektidel oli korrektne seos failidega olemas või mitte. Näiteks juhul kui objektil oli seos failiga olemas, kuid mingil põhjusel seda faili failisüsteemis ei leitud, siis Amphora ei lubanud seda arhiivitoimikut hävitada ning kuvas järgmise veateate:

Vea kirjeldus: File not salved...

Selles versioonis eemaldasime arhiivitoimiku objektide faili seoste kontrolli ning nüüd on sellised arhiivitoimikud võimalik arhiveerida.

Lisaks edaspidi ebaõnnestunud arhiivitoimiku hävitamisel kuvatakse veateates probleemne objekt (objekti ID) selleks, et oleks võimalik kiiremini probleem tuvastada.

Edastuse aknas on "Kommentaar saajale" väli suuremaks tehtud

Välja suunaga edastuse lisamisel on võimalik Täpsemad seaded all sisestada Kommentaar saajale/kaaskiri. Kommentaar saajale/kaaskiri väli on selles versioonis suuremaks tehtud, 4 rea asemel on nüüd 6 rida.

!Kommentaar saajale väli

Avalike andmete sünkroniseerimine toimub nüüd korra päevas (00:00 ja 01:00 vahel

Avalike andmete sünkroniseerimine tagab selle, et kõik avalikuks tehtud objektid oleksid korrektsel kujul avalikus vaates nähtavad.

Dokumendi seoste kuvamine on korda tehtud

On olnud olukordi, kus mõned süsteemsed dokumendi seosed, mis pidid olemas olema, ei olnud Seosed paneelis nähtavad. Taoline probleem võis esineda olukorras, kus kasutaja lisas uue dokumendi vastuse/järje ning eelnevalt oli üks selle vastusdokumentide ahela dokument muudetud (dokumendil tekkis uus versioon). Uue vastuse/järje salvestamisel ei olnud muudetud dokumendi seos nähtav Seosed paneelis.

Käsitsi numbri muutmine vastusdokumendi numbri osas täiendatud

Juhul kui dokumendil on olemas vastusdokumendi või lisa seos, kuid numbris ei ole vastusdokumendi numbrit, siis selle dokumendi numbri muutmisel ilmub nähtavale vastusdokumendi numbri lahter, kuhu kasutaja saab vajadusel käsitsi sisestada vastusdokumendi numbri. Eelmistes versioonides sellist võimalust ei olnud ning vastusdokumendi väli ei ilmunud nähtavale.

!Käsitsi numbri muutmine

Liidetud asutusega avaliku vaate otselingid korda tehtud

Avalikus vaates on korda tehtud liidetud asutuse dokumentide kuvamine. Probleem esines avaliku vaate avamisel otselinkidega, kus otselingi koosseisus oli liidetud asutuse unikaalne identifikaator (otselink oli koostatud enne asutuse liitmist).

Registreerimise profiilide avamine ja kustutamine peale sorteerimist korda tehtud

Registreerimise profiilide (Admin -> Profiilid) seadetes on korda tehtud profiilide avamine ja kustutamine peale sorteerimist. Varem visuaalselt sorteerimine töötas küll korralikult, kuid peale sorteerimist Amphora ei suutnud õiget profiili avada ja kustutada, kuna profiili avamisel ja kustutamisel sorteerimist ei rakendatud ning Amphora võttis aluseks vaikimisi sorteerimise.

Tekstiredaktori tabeli vaikestiili muutmine

Eelmistes versioonides tekstiredaktorisse uue tabeli lisamisel olid tabeli äärised läbipaistvad. Tekstiredaktoris olid küll äärised olemas, kuid tekstiredaktori sisu e-kirjaga väljasaatmisel või PDF/DOCX faili konverteerimisel olid tabeli äärised läbipaistvad.

13.8.0 versioonis muutsime tabeli vaikestiili ning nüüd on vaikimisi tabeli äärised nähtavad.

PDF faili näide enne 13.8.0 versiooni:

!PDF näide

PDF faili näide alates 13.8.0 versioonist:

!PDF näide

WebDaviga põhifaili muutmine ja allkirjafaili kustutamine parandatud

Allkirjafaili kustutamise probleem esines nendel dokumentidel, kus allkirjakonteineri koosseisus olid lisafailid ning põhifail ei olnud allkirjakonteineri koosseisus. Kui kasutaja muutis sellisel dokumendil põhifaili WebDaviga või Amphora kliendiga, siis dokumendi salvestamisel kustutas Amphora allkirjakonteineri ära.

Selles versioonis lisasime dokumendi salvestamisel kontrolli, millega Amphora teeb kindlaks, kas põhifail kuulub allkirjakonteineri koosseisu või mitte. Juhul kui muudetud põhifail ei kuulu allkirjakonteineri koosseisu, siis dokumendi salvestamisel allkirjakonteiner jääb alles.

XLSM impordiga on nüüd võimalik lisafaile importida

XLSM impordiga on võimalik Amphorasse importida erinevaid objekte. Täpsemalt XLSM impordi kohta on võimalik lugeda SIIT.

XLSM import failis tuleks lisafailide jaoks kasutada file_name_* veeru nimetusi, kus * asemel on number või tähemärk.

Näiteks file_name_1 esimese lisafaili jaoks ning file_name_2 teise lisafaili jaoks.

!XLSM impordi faili näide

DHX saatmise viisiga väljamineva edastuse lisamise probleem parandatud

Probleem esines ainult nende dokumentidega, kus põhifaili kohal oli .akt fail. DHX saatmise viisiga väljamineva edastuse lisamisel ja Täpsemad seaded nupu vajutamisel ei reageerinud Amphora Edasi nupu vajutamisele. Selles versioonis on antud viga korda tehtud.

Vaikimisi sorteerimine avalikus vaates korrastatud

Vaikimisi sorteerimine töötab avalikus vaates kõikides sakides sellises järjekorras:

 1. Kuupäeva (amp. välja nimi „Document_date“) välja kontroll.
 2. Kui kuupäeva väli ei ole täidetud, siis kasutatakse dokumendi esmase versiooni loomise kuupäeva.

Kuna enamusel vormidel on Kuupäeva väli DATE tüüpi (kuupäev kellaajata, kellaajaks lisatakse 00:00:000), siis avaliku vaate sorteerimisel võis tekkida olukord, kus samal päeval sisestatud dokumendid olid avalikus vaates vales järjekorras. Näiteks hommikul sisestati dokument, kus Kuupäeva väli ei olnud täidetud ning õhtul sisestati dokument, kus kuupäeva väli oli täidetud. Sellises olukorras kuvas Amphora avalikus vaates järjekorras eespool hommikul lisatud dokumendi.

Selleks, et seda probleemi parandada, lisasime 13.8.0 versioonis täiendava parameetri, mida Amphora avaliku vaate sorteerimiseks arvestab. Nüüdseks töötab avaliku vaate sorteerimine korrektselt.

"Number" tüüpi väljal kuvatakse nüüd täisarvud korrektsel kujul

Vahepeal on tekkinud probleem täisarvude sisestamisega Number tüüpi väljale. Peale dokumendi salvestamist lisandus lisatud numbrile koma ning neli 0 (Näide 550,0000). Selles versioonis on antud viga parandatud.

Versioon 13.8.1

Vormi versioonide Spoku vormidel parandatud

Kui Spoku poolel muudetakse vorm (eemaldatakse olemasolev väli või muudetakse lahtri kood) ning saadetakse muudetud vormiga uus dokument Amphorasse, siis Amphora rakendab muudatused olemasolevale vormile ning tekib uus vormi versioon.

Eelmistes versioonides uue vormi versiooni lisamisel kustutas Amphora mõned vormi seaded. Täpsemalt läksid kaotsi välja seaded ning paneelide linnukesed. Selles versioonis on antud viga parandatud ning uue vormi versiooni lisamisel jäävad kõik seaded alles.

Arvete moodulis menetluse saatmine gruppidele parandatud

Menetluse loomisel on võimalik kasutajate ja isikute asemel valida mitteadministreerimise kasutajagrupid. Arvete moodulis mitteadministreerimise kasutajagrupile menetluse loomisel ei lisanud Amphora ülesannete tüüpe (arvete moodulis on ainult üks ülesande tüüp - Kooskõlastamiseks), seega tekkis vigane menetlus mida kasutajatel ei olnud võimalik lõpetada.

13.8.1 versioonis on see viga parandatud ning arvete moodulis on edaspidi võimalik mitteadministreerimise kasutajagruppidele menetlusi luua.

Mass-allkirjastamise logid täiendatud

Mõnedel kasutajatel on viimasel ajal olnud mass-allkirjastamisega probleeme. Täiendasime selles versioonis mass-allkirjastamise logid selleks, et meil oleks võimalik tulevikus mass-allkirjastamisega seotud vigu paremini tuvastada.

Välja väärtuste summeerimine dokumendi vormidel korda tehtud

Dokumendi vormilde on võimalik TextBox ja Number tüüpi väljade väärtusi summeerida =sum(amp_välja_nimi1, amp_välja_nimi2, amp_välja_nimi3) vaikeväärtuse valemiga. 13.8.1 versioonis on tehtud järgmised parandused:

 1. Komakohaga arvude liitmine on korda tehtud. Eelmistes versioonides ei lisanud Amphora lõpptulemusele koma.
  Enne: !Vigane summa
  Nüüd: !Õige summa
 2. Kui summeeritavate väljade seas olid Number tüüpi väljad, siis Amphora kuvas dokumendi salvestamisel veateate ning dokumenti ei olnud võimalik salvestada. Selles versioonis on antud viga parandatud.

Sisse suunaga edastusel failide kuvamine korda tehtud

Outlookist või E-kirjad moodulist e-kirja registreerimisel kuvab Amphora edastuse detailinfos manuses olevate failide nimekirja.

Probleem võis esineda ainult nendel sisse suuna edastusega dokumentidel, mis olid registreeritud kas E-kirjad moodulist või Outlookist. E-kirja registreerimisel lisab Amphora registreeritud e-kirja Prügikasti moodulisse. Eelmistes versioonides, kui Prügikasti moodulist selline e-kiri kustutati, läksid edastuse detailinfos manuses olevate failide andmed kaotsi.

Edastuse detailinfo peale e-kirja kustutamist Prügikasti moodulis.

Enne:

!Failid on puudu

Nüüd:

!Failid on nähtavad

Automaatvastuse mallil vastutava isiku mallielemendi parandus

13.8.0 versioonis lisandus automaatvastuse funktsionaalsus. Automaatvastuse mallil on võimalik kasutada vastutava isiku mallielementi - ::RESPONSIBLE_PERSON:: . Antud mallielement töötas ka eelmises versioonis välja arvatud olukorras, kus Spoku-st saabunud dokumendil olid kõik automaatvastuse tingimused täidetud ning Amphora saatis automaatvastuse välja. Selles versioonis on antud viga parandatud.

Muud parandused

 1. Tõlked täiendatud. Dokumendi muutmise ja lugemise vaates Menetlused/delegeerimised paneelis kuvas Amphora “Lõpetamata” asemel “Unfinished”. Lisaks olid mõned Menetlused/delegeerimised paneeli tõlked puudu printimise vaates.
 2. Lisatud põhjalikumad veateated Smart-ID ja Mobiil-ID allkirjastamisel.

Versioon 13.8.2

Asja objektide potentsiaalne kustutamine parandatud

Eelmistes versioonides võis juhtuda olukord, mille tagajärjel asja (toimiku) koosseisu lisatud objekt eemaldati asja koosseisust ära ilma, et keegi oleks selle asja objekti ise ära kustutanud. See võis juhtuda olukorras, kus kaks või rohkem kasutajat avasid ühe ja sama asja. Üks nendest kasutajatest lisas uue asja objekti ning salvestas asja. Kuna teine kasutaja võttis asja lahti enne kui esimene kasutaja lisas asja objekti, siis tema vaates ei olnud lisatud asja objekt nähtav. Kui nüüd teine kasutaja salvestas omakorda asja üle, esimese kasutaja poolt lisatud asja objekt eemaldati asja koosseisust.

13.8.2 versioonis lisasime vajalikud kontrollid, et taoline probleem enam ei korduks.

Uued vaikeväärtuse valemid andmete ülekandmiseks dokumendile vastamisel ja dokumendi lisa loomisel

13.8.2 versioonis on lisatud uued vormi vaikeväärtuse valemid, mille abil on võimalik järje- ja vastusdokumendile ning dokumendi lisale kanda üle algse dokumendi andmed. Kanda üle saab ainult need andmed, mis asuvad algse dokumendi vormi väljadel.

Uued vormi vaikeväärtuse valemid näevad välja nii - =source.amphora_välja_nimi, kus “amphora_välja_nimi” on algse dokumendi vormi välja “Amp. välja nimi”. Näiteks kui algse dokumendi vormil on välja “Amp. välja nimi” tellija_nimi ning sellele dokumendile vastamisel või dokumendi lisa lisamisel on soov antud välja andmed üle kanda järjedokumendile, vastusdokumendile või lisale, tuleb järjedokumendi, vastusdokumendi või lisa vormi välja seadetes lisada “Vaikeväärtuse valem” lahtrisse vaikeväärtuse valem =source.tellija_nimi. Välja tüüb peab olema täpselt samasugune nagu algse dokumendi vormil.

Hetkel on toetatud järgmised vormi välja tüübid – TextBox, CheckBox, DropDownList, Date, DateTime, Deadline, RadioButtonList, URL, Number.

!Vaikeväärtuste lisamine

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viljandi Linnavalitsus
**
Täname!
**

Järje- ja vastusdokumendil numbrid kataloogi või asja loenduri kaudu

Eelmistes versioonides järje- või vastusdokumendi loomisel lisas Amphora uuele dokumendile alati algse dokumendi järgi numbri. Näiteks kui algse dokumendi number oli 8-6/223, siis esimene järje- või vastusdokument sai alati numbriks 8-6/223-1.

13.8.2 versioonis lisandus uus vormide seadistus “Vastusdokumendi korral kasuta kataloogi või asja loendurit”. Kui antud seadistus on sisse lülitatud, siis järje- või vastusdokumendi lisamisel ei arvestas Amphora algse dokumendi numbrit, vaid üritab lisada uuele dokumendile numbri kataloogi või asja loenduri kaudu (sõltub kataloogi seadistusest). Uus seadistus asub Admin -> Vormide häälestamine all.

!Vaikeväärtuste lisamine

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viljandi Linnavalitsus
**
Täname!
**

Parandatud edastuse paneeli kaudu e-kirjade saatmine kasutades SMTP serverit

Antud parandus on aktuaalne nendele kasutajatele, kellel on Amphoras e-posti konto seadistatud koos SMTP andmetega.

Edastuse paneeli kaudu saatmisel on e-kirja saatjaks võimalik valida kas asutuse e-posti aadress või isiklik e-posti aadress. E-kirja välja saatmisel kontrollib nüüd Amphora, kas kasutajal on seadistatud e-posti konto koos SMTP andmetega ning kui on, siis kontrollib, kas valitud saatja e-posti aadress klapib sellega. Kui valitud saatja e-posti aadress ning e-posti konto on samad, siis saadab Amphora e-kirja välja SMTP serveri kaudu.

Parandatud kahe versiooni lisamine WebDaviga põhifaili muutmisel

Osades olukordades dokumendi põhifaili muutmisel WebDaviga lisas Amphora kaks uut versiooni ühe versiooni asemel. Seda probleemi põhjustas “RegisterTime” Amp. välja nimega väli (Registreerimise aeg). Kui antud väli oli dokumendi vormil olemas ning oli automaatselt Amphora poolt täidetud, siis põhifaili muutmisel WebDaviga lisas Amphora kaks uut versiooni. Selles versioonis on antud viga parandatud ning nüüd lisab Amphora alati ainult ühe versiooni.

HTML fail ei ole enam vaikimisi valitud allkirjastamiseks menetluse/delegeerimise lisamisel

Antud muudatus kehtib ainult nende dokumentide puhul, mis on registreeritud dokumendi laadimise vormidega (vormid, kus on põhifail olemas). Juhul kui dokumendil oli põhifail või lisafail ning tekstiredaktor ei olnud tühi, siis varem allkirjastamiseks menetluse/delegeerimise lisamisel valis Amphora lisaks põhifailile ka .html faili. .html fail on tekstiredaktori sisu.

Alates 13.8.2 versioonist Amphora enam ei vali automaatselt .html faili juhul kui dokumendil on olemas põhifail või vähemalt üks lisafail. Kui põhifail ja lisafail on puudu, siis valib Amphora automaatselt .html faili.

Enne:

!Failide valik enne

Nüüd:

!Failide valik nüüd

Dokumendi ja Asja moodulis listivaate optimeerimine

Dokumendi ja Asja moodulis oli kataloogide avamine väga aeglane juhul kui kataloogis oli palju objekte. Näiteks kataloogi, kus oli 20000 dokumenti, avas Amphora umbes 7-8 sekundit.

Optimeerimise käigus said ümber tehtud andmebaasi protseduurid, mille tagajärjel muutus Dokumendi ja Asja moodulis kataloogide avamine palju kiiremaks.

Testimise tulemused näitasid, et 20000 dokumendi puhul kataloogi avamine on peale optimeerimist kuni 80% kiirem, ehk siis 7-8 sekundi asemel on nüüd keskmiselt veidi alla 2 sekundi.

PDF eelvaate komponent uuendatud

PDF eelvaate komponent on uuendatud (v1.9 → v2.9). PDF eelvaate komponendi uuendus on vajalik selleks, et Amphora suudaks PDF faile korrektsel kujul avada. Vanema komponendiga olid mõnede PDF failide kuvamisega probleemid (osad andmed ei olnud nähtavad).

NB! Kuna Internet Explorer veebibrauser ei toeta uut PDF eelvaate komponenti, siis selle veebibrauseri puhul kasutatakse vanemat PDF eelvaate komponenti.

NB! Kui peale uuendust PDF eelvaate aken ei avane, tuleb puhastada veebibrauseri vahemälu!

E-kirjad mooduli parandused

E-kirjad moodulis on tehtud mõned parandused, mis on eelkõige seotud saabunud e-kirjadega.

 • IMAP protokolliga seadistatud e-posti kontodel on korda tehtud saabunud e-kirjade allalaadimine. Eelmistes versioonides võis probleem tekkida saabunud e-kirjade manuste allalaadimisel, tänu millele E-kirjad mooduli avamisel tekkis kohe veateade ning e-kirja manused olid puudu. Alates 13.8.2 versioonist selliseid probleeme ei tohiks enam juhtuda.
 • Saabunud e-kirjade registreerimisel lisab Amphora edastuse detailinfosse e-kirja manuses olevate failide nimekirja. Peale e-kirja registreerimist tõstab Amphora registreeritud e-kirja Prügikasti moodulisse. Eelmistes versioonides kustutas Amphora edastuse detailinfos failide nimekirja juhul kui kasutaja kustutas e-kirja Prügikasti moodulis. Nüüdseks on antud viga parandatud.

Väiksemad parandused

 • Lisatud asja objektide kustutamise logid. Logid ei ole nähtavad kasutajatele kasutajaliidese kaudu, kuid aitavad Amphora klienditoel paremini asja objektide kustutamisega seotud probleeme lahendada.
 • Olemasoleva välja suunaga edastuse muutmisel ei salvesta Amphora enam üle Täpsemad seaded seadistusi. Seadistuste alla, mida varem Amphora salvestas üle, kuuluvad - E-kirja sisu valik, Kommentaar saajale/kaaskiri tekst, failide valiku režiim.

Viimati muudetud: 06. oktoober ‎2021, 11:57:29