Amphora 14.5 versioonijuhend


 1. Versioon 14.5.0
  1. Edastuse sisu avalikustamine
  2. Juurdepääsupiirangu aluse kustutamine täiendatud
  3. Asja sees oleva dokumendi lisa numbri parandus
  4. Dokumendi lisa loomisel kopeeritakse ka asja seosed
  5. Arhiivitoimiku vaates dokumentide failide allalaadimine parandatud
  6. Asja vormid on nüüd otsinguprofiili seadetes valitavad
  7. Edastuse staatuse kuvamine parandatud olukorras, kus on olemas nii "Delivered" kui ka "Failed" logi
  8. Muud muudatused

Versioon 14.5.0

Edastuse sisu avalikustamine

Edastuse sisu on nüüd võimalik eraldi avalikustada. Eelkõige on see funktsionaalsus kasulik Välja suunaga edastuste puhul, kus on edastamise viis – e-post. Varem Amphoras puudus võimalus avalikustada iga e-kirja sisu, mis oli Amphora puudujääk. Oli küll võimalik avalikustada tekstiredaktori sisu, kuid näiteks kommentaar saajale/kaaskiri ei olnud võimalik avalikustada. @ ikooniga saatmisel ei olnud ka võimalik e-kirja sisu kuidagi avalikustada. Lisaks tekstiredaktori sisu võis vahepeal muutuda.

Iga edastuse real on nüüd olemas Sisu avalik linnukene. Sisu avalik linnukene lisatakse automaatselt juhul kui tekstiredaktori sisu on avalik. Vastasel juhul Sisu avalik linnukene automaatselt ei lisata, kuid alati saab seda käsitsi lisada.

!Edastused paneel

Edastuse sisu on võimalik avalikuks teha ka nendel edastustel, kus edastamise viisiks on DHX, post, telefonikõne jne. Nende edastamise viiside puhul avalikustatakse kommentaar saajale/kaaskiri juhul, kui see on valitud.

Avalikus vaates iga edastuse juures on nüüd olemas + ikoonid, mille peale vajutades avaneb edastuse sisu.

!Avalikus vaates + ikoonid

Juhul kui edastuse sisu ei ole avalikuks tehtud, siis avalikus vaates kuvatakse EI OLE AVALIK.

Näide edastuse sisust avalikus vaates:

!Edastuse sisu avalikus vaates

NB! Vormi seadetes (Admin -> Vormide häälestamine) peab Edastused paneel olema avalik selleks, et edastused oleksid avalikus vaates nähtavad.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Juurdepääsupiirangu aluse kustutamine täiendatud

Juurdepääsupiirangu aluseid on võimalik lisada või kustutada Admin -> Asutuse seaded -> Valikväljade sisu paneelis. Eelmistes versioonides oli võimalik kustutada ka need juurdepääsupiirangu alused, mis olid seadistatud kataloogi vaikimisi juurdepääsupiiranguteks. See tegevus omakorda võis tekitada probleeme. Selles versioonis lisasime kontrolli, mis ei luba kustutada neid juurdepääsupiirangu aluseid, mis on kataloogi juures vaikimisi seadistatud.

Asja sees oleva dokumendi lisa numbri parandus

Pikemat aega on Amphoras olnud probleem asja sees olevale dokumendile lisa dokumendi registreerimisega. Probleem tekkis nende dokumentidega, mis olid saanud numbri asja (toimiku) kaudu. Nimelt lisa registreerimisel ei suutnud Amphora lisada dokumendi lisale õige numbri.

Dokumendi lisale numbri lisamine enne 14.5 versiooni:
Dokument saab numbri asja kaudu – 5-1/150-1. Dokumendi lisa registreerimisel sai uus dokument numbriks 5-1/150-2, ehk siis järgmise asja objekti järjekorranumbri.

Dokumendi lisale numbri lisamine alates 14.5 versioonist:
Dokument saab numbri asja kaudu – 5-1/150-1. Dokumendi lisa registreerimisel saab uus dokument numbriks 5-1/150-1-1, ehk siis õige dokumendi lisa numbri.

Dokumendi lisa loomisel kopeeritakse ka asja seosed

Juhul kui algne dokument kuulub asja (toimiku) koosseisu, siis dokumendi lisa loomisel lisab Amphora automaatselt uut lisa asja koosseisu. Kui algne dokument kuulus mitme asja koosseisu, siis dokumendi lisa lisatakse ka mitme asja koosseisu. Varem dokumendi lisa loomisel oli vaja käsitsi asi lisada.

Arhiivitoimiku vaates dokumentide failide allalaadimine parandatud

Arhiivitoimiku vaates on võimalik otse alla laadida dokumentide põhifaile ja allkirjakonteinereid.

!Arhiivitoimiku objektide vaade

Varem ei olnud võimalik alla laadida dokumentide põhifaile ja allkirjakonteinereid juhul kui antud dokumendi esimesel versioonil puudus põhifail. Faili ikooni peale vajutamisel kuvas Amphora veateate. 14.5 versioonis on antud viga parandatud ning edaspidi ei tohiks enam failide allalaadimisega probleeme olla.

Asja vormid on nüüd otsinguprofiili seadetes valitavad

Otsinguprofiilide seadetes (Admin -> Otsingud) on alates 14.5 versioonist asja vormid valitavad. Otsinguprofiili seadetes saab nüüd valida konkreetse asja vormi väljad, mis on nähtavad otsingu vormil ja otsingutulemustes. See parandus annab võimaluse luua uusi otsinguprofiile, mida saab kasutada Asjad moodulis.

!Asja vormide valik

Eelmistes versioonides olid valikus ainult Dokumendi mooduli vormid.

Edastuse staatuse kuvamine parandatud olukorras, kus on olemas nii "Delivered" kui ka "Failed" logi

Mõnedele adressaatidele e-kirjaga saatmisel võib tekkida olukord, kus tekib nii "Delivered" kui ka "Failed" logi. „Delivered“ logi viitab sellele, et e-kiri oli siiski edukalt kohale toimetatud, seega edastuse staatus peab olema "Saadetud". Varem sellises olukorras oli "Saatmine ebaõnnestus" staatus, mis oli ekslik, kuna e-kiri oli kohale toimetatud. Nüüd on edastuse staatuse kuvamine sellises olukorras parandatud, kuvatakse "Saadetud" staatus.

Muud muudatused

 • Uuendatud Telerik komponendid 2022.1.302 -> 2022.2.622. Täpsemalt uuendustest saab lugeda SIIT.
 • Optimiseeritud ostuarve juures konteeringu mallide valik – varasemalt oli konteeringu mallide valik väga aeglane.

Viimati muudetud: 18. august ‎2022, 16:25:12