Amphora 13.7 versioonijuhend


 1. Versioon 13.7.0
  1. Amphora Iseteenindusportaali Teadmiseks ülesannete täiendused
  2. Kustutatud isikud ei ole menetluse/delegeerimise valikus nähtavad
  3. Osapoolte kuvamine avalikus vaates täiendatud
  4. Edastuse pealkirja (teema) muutmine uue faili lisamisega on korda tehtud
  5. Asja objekti lisamisel viga parandatud
  6. Vigase allkirjakonteineriga dokumendid on nüüd võimalik avada
  7. Isikute ja asutuste lisafailide salvestamine on korda tehtud
  8. Kui kasutajal ei ole piisavalt õigusi, et dokument kataloogi salvestada, lisatakse edaspidi veateatesse kataloogi ID
  9. Riigi Teatajasse saatmise funktsionaalsusega vormidel põhifaili kontroll on ümber tehtud
  10. Asja objektidele numbrite lisamise parandused
  11. Unicode sümbolite tugi on lisatud allkirjakonteineri failidele
  12. Väiksemad parandused
  13. Muud muudatused
 2. Versioon 13.7.2
  1. Tekstiredaktorisse lisatud teksti suuruse valik pikslites
  2. Ostuarvetele lisandus uus staatus – Makstud
  3. Parandatud e-kirjade registreerimine E-kirjad moodulist ja Outlookist
 3. Versioon 13.7.3
  1. Valitud dokumendi mall ei lähe enam kaotsi peale välja suunaga edastuse lisamist

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.7 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.7.0

Amphora Iseteenindusportaali Teadmiseks ülesannete täiendused

Admin -> Kataloogid seadetes on nüüd võimalik lisada tekst, mida kuvatakse Amphora Iseteenindusportaalis lõpetamata Teadmiseks ülesannete vaate avamisel. Üksuse muutmisvaates on selle jaoks lisatud Iseteenindus (teadmiseks) tekstiredaktor, kuhu on võimalik antud tekst lisada.

!Üksuse seadistus

Antud võimalus on lisatud eelkõige selle jaoks, et oleks võimalik välistele isikutele edastada vajaliku informatsiooni (näiteks mitme päeva jooksul on vaja kinnitada, et olete dokumendi kätte saanud ning millised tarkvarad on vajalikud failide avamiseks). Tegu ei ole kohustusliku seadistusega ning seda teksti ei ole vaja ilmtingimata lisada.

Lisaks sai muudetud Amphora Iseteenindusportaalis Teadmiseks ülesande lõpetamise nupu nimetus. Varem oli Märgi tehtuks, nüüd on Kinnitan, et olen dokumendiga tutvunud.

!Teadmiseks ülesanded Amphora Iseteenindusportaalis

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus
**
Täname!
**

Kustutatud isikud ei ole menetluse/delegeerimise valikus nähtavad

Eelmistes versioonides oli võimalik menetluse/delegeerimise loomisel valida isikud, mis olid kustutatud ning asusid prügikasti moodulis. Taolistele isikutele saadeti e-postile teavituse, kuid Amphora Iseteenindusportaali sisse logida nemad ei saanud.

13.7 versioonis lisasime täiendava kontrolli ning edaspidi ei ole enam võimalik menetluse/delegeerimise loomisel valida kustutatud isikud.

Osapoolte kuvamine avalikus vaates täiendatud

Eelmistes versioonides kuvas Amphora kõik dokumendi osapooled avalikus vaates ning ei teinud vahet, kas osapooleks oli lisatud asutus või isik. Seega osapooleks lisatud isikute nimed olid avalikus vaates nähtavad.

Selles versioonis lisasime kontrolli, millega Amphora teeb kindlaks, kas osapooleks on lisatud isik või asutus ning juhul kui on lisatud isik, siis kuvatakse avalikus vaates eraisik. Kontrollitakse, kas lisatud osapool on seotud Isikute mooduliga ning kui ei ole, siis täendavalt kontrollitakse, kas lisatud osapoolel on korrektne isikukood (algab 3,4,5,6 numbriga ning on 11 tähemärki pikk).

!Osapooled avalikus vaates

Edastuse pealkirja (teema) muutmine uue faili lisamisega on korda tehtud

Edastuse pealkiri (teema) on saadetava e-kirja/DHX dokumendi pealkiri. Amphoras on hetkel selline loogika, et välja suunaga saatmata staatusega edastuse pealkiri on sünkroonis dokumendi pealkirjaga. Kui kasutaja muudab dokumendi pealkirja, siis Amphora muudab edastuse pealkirja.

Eelmistes versioonides oli üks olukord, millal Amphora ei muutnud edastuse pealkirja. Juhtus see olukorras, kus dokument sai pealkirja uue lisatud faili kaudu. Juhul kui dokumendil on pealkiri puudu (näiteks on kustutatud) ning laetakse põhifaili kohale uus fail, siis Amphora lisab dokumendi pealkirja faili nimetuse. Sellises olukorras ei muutnud Amphora edastuse pealkirja.

13.7 versioonis on antud viga parandatud ning edastuse pealkiri on nüüd koguaeg sünkroonis dokumendi pealkirjaga.

Asja objekti lisamisel viga parandatud

Mõnedes olukordades kuvas Amphora uue asja objekti salvestamisel järgmise veateate – Unable to cast object of type ’Amphora.CaseManagement.Case’ to ’Amphora.Document.Document’

Antud veateade ei olnud kriitiline, kuna Amphora ikkagi salvestas dokumendi ning andmed ei läinud kaotsi.

Taoline veateade võis tekkida olukorras, kus kasutaja lisas asja objektide paneeli kaudu ühe dokumendi ning seejärel võttis asja objektide paneelis lahti mõne juba lisatud dokumendi ning üritas lisada vastus- või järjedokumendi. Vastus- või järjedokumendi salvestamisel kuvas Amphora sellesama veateade.

Alates 13.7 versioonist Amphora enam ei kuva antud veateadet.

Vigase allkirjakonteineriga dokumendid on nüüd võimalik avada

Eelmistes versioonides ei olnud võimalik vigase allkirjakonteineriga dokumente avada. Harva võib juhtuda olukord, kus salvestamisel mingil põhjusel läheb allkirjakonteiner katki või algselt laetud allkirjakonteiner on juba vigane. Sellise dokumendi avamisel kuvas Amphora veateate ning dokumendi sisu ei olnud kasutajale nähtav.

!Vigase allkirjakonteineriga dokumendi avamine

Selles versioonis on antud probleem lahendatud ning vigase allkirjakonteineriga dokumente on edaspidi võimalik Amphoras avada. Juhul kui dokumendil on vigane allkirjakonteiner, siis Allkirjad paneelis Allkiri veerus kuvatakse vastav teavitus.

!Vigane allkirjakonteiner

Isikute ja asutuste lisafailide salvestamine on korda tehtud

Isiku ja asutuste detailvaates on olemas lisafailide paneel, kuhu on võimalik isikuga ja asutusega seotud failid lisada. Eelmistes versioonides oli küll lisafailide paneel olemas, kuid faile ei olnud võimalik lisada. Isiku või asutuse salvestamisel kadusid lisatud failid ära.

13.7 versioonis on see viga parandatud.

!Isiku detailvaates lisafailide paneel

Kui kasutajal ei ole piisavalt õigusi, et dokument kataloogi salvestada, lisatakse edaspidi veateatesse kataloogi ID

Tihti on juhtunud nii, kus kasutajad üritavad salvestada dokumenti, kuid saavad veateate, et pole piisavalt õigusi. Amphora klienditoele edastatud veateatest ei olnud võimalik välja lugeda, mis kataloogiga oli probleem. Kataloogi ID lisamine veateatesse aitab Amphora klienditoel edaspidi uurida taolisi probleeme, kuna siis on teada, millise kataloogi õigusi on vaja kontrollida.

!Kataloogi õiguste veateade

Riigi Teatajasse saatmise funktsionaalsusega vormidel põhifaili kontroll on ümber tehtud

Vormide häälestamise all on võimalik vormile lisada Riigi Teatajasse saatmise funktsionaalsus. Selleks tuleb lisada vormi detailvaates „Vastuvõetud õigusakt saadetakse Riigi Teatajasse“ linnukene. Antud funktsionaalsus lisab põhifaili kontrolli, mis eelmistes versioonides ei töötanud korrektselt. Nimelt kontrollis Amphora, et põhifaili kohale oleks koguaeg laetud .akt fail. Juhul kui kasutaja soovis tagantjärgi laadida allkirjakonteineri koos .akt failiga, kuvas Amphora veateate ning sellist dokumenti ei olnud võimalik salvestada.

Selles versioonis täiendasime põhifaili kontrolli ning edaspidi ei tohiks enam Amphora põhifaili laadimisel veateateid kuvada.

Asja objektidele numbrite lisamise parandused

Parandatud asja objekti numbri probleem esines olukorras, kus kataloogil oli sisse lülitatud Kasuta ainult asja loenduri funktsionaalsus, asja numbri prefiks oli kujul A-B/C/ ning kasutajal oli valitud käsitsi numbri lisamise režiim. Uue asja objekti loomisel lisas Amphora prefiksi koosseisu kuuluva C numbri väärtuse väljale. Tänu sellele ei olnud asja ja asja objekti numbrid identsed ning järgmise asja objekti lisamisel Amphora ei arvestanud eelmist lisatud asja objekti ning lisas vale numbri.

Prefiks:

!Kataloogi prefiks

Asja objektile lisatud number (number 21, mis peaks olema prefiksi koosseisus, asub eraldi väärtuse väljal)

!Lisatud dokumendi number

13.7 versioonis on antud viga parandatud.

Unicode sümbolite tugi on lisatud allkirjakonteineri failidele

Juhul kui allkirjakonteineri koosseisu kuuluvate failide nimetustes olid Unicode sümbolid, siis Amphora suutis küll sellise allkirjakonteineri lahti lammutada, kuid Amphora keskkonnas sellist allkirjakonteinerit allkirjastada ei olnud enam võimalik. Lisaks lahti lammutatud failide nimetustes olid imelikud sümbolid.

13.7 versioonis lisasime allkirjakonteineri lahti lammutamisel Unicode sümbolite toe, mis lammutab failid lahti korrektsel kujul ning edaspidi seda allkirjakonteinerit on võimalik Amphoras allkirjastada.

Väiksemad parandused

 1. Kasutajate seadetes (Admin -> Kasutajad) on rollide kastid tehtud laiemaks. !Rollide kastid
 2. E-kirja registreerimisel lisatakse andmebaasi e-kirja ID. Antud ID lubatud pikkus on tehtud suuremaks selleks, et Amphora suudaks registreerida kõik E-kirjad moodulisse saabunud e-kirjad.
 3. Asja menetluse muutmisel (uue isiku lisamisel olemasoleva menetluse koosseisu) võis Amphora kuvada Index was out of range veateate. Lisatud täiendavad kontrollid, mis peaksid edaspidi antud veateadet vältima.

Muud muudatused

 1. Uuendatud Telerik komponendid 2021.1.224 -> 2021.1.330.

Versioon 13.7.2

Tekstiredaktorisse lisatud teksti suuruse valik pikslites

13.7.2 versioonis lisasime tekstiredaktorisse teksti suuruse pikslite (px) valiku. Varem oli võimalik tekstiredaktori teksti suurust muuta numbritega (1-7), kuid nii oli raske aru saada, mis suurusega lõppkokkuvõttes tekst tekib.

!Tekstiredaktori teksti suurus

NB! Office Wordis on vaikimisi teksti suuruse ühikuks valitud punktid (pt). Punktide ja pikslite võrdluse tabeli leiate SIIN.

Ostuarvetele lisandus uus staatus – Makstud

Alates 13.7.2 versioonist on võimalik ostuarve staatuseks valida Makstud. Antud staatuse valik võimaldab paremini hallata ostuarveid Amphoras, märkides makstud ostuarved selle staatusega.

!Ostuarve uus staatus Makstud

Parandatud e-kirjade registreerimine E-kirjad moodulist ja Outlookist

Teatud olukordades ei lisanud Amphora e-kirjast registreeritud dokumendile edastust. Probleem võis esineda registreerimise profiilide kasutamisel, kus oli Kopeeri kirja sisu dokumendi või sõnumi sisuks valik välja lülitatud. 13.7.2 versioonis on antud viga parandatud.

Versioon 13.7.3

Valitud dokumendi mall ei lähe enam kaotsi peale välja suunaga edastuse lisamist

Eelmistes versioonides esines probleem, kus valitud dokumendi malli fail peale välja suunaga edastuse lisamist ning kataloogi muutmist/vastutava isiku lisamist läks kaotsi. Antud viga esines olukorras, kus dokument vahepeal ei olnud salvestatud.

13.7.3 versioonis on see viga parandatud ning dokumendi malli fail ei lähe enam kaotsi.


Viimati muudetud: 17. juuni ‎2021, 16:45:58