Amphora 15.2 versioonijuhend


 1. Versioon 15.2.0
  1. Dokumendi Laadimise vormidel saab nüüd põhifaili välja eemaldada
  2. Edastused paneel on nüüd võimalik kohustuslikuks teha
  3. Vaikimisi vastutaja lisamine Dokumendi ning Asja vormidele
  4. Asjavaate mooduli objektidele lisatud õiguste lisamise tugi
  5. Uus teavituse liik „Ebaõnnestunud edastused“
  6. BDOC allkirjastamise tugi on eemaldatud
  7. Isikud moodulis isiku eesnime, perekonnanime ja isikukoodi ümber tühikute eemaldamine
  8. Äriregistri otsingu parandused/muudatused
  9. Sisse suunaga edastusel saaja e-posti aadressi lisamine parandatud
  10. Avalikus vaates parandatud vana Kirjavahetus mooduli vormidega kirjadel saaja/saatja kuvamine
  11. Väiksemad muudatused

Versioon 15.2.0

Dokumendi Laadimise vormidel saab nüüd põhifaili välja eemaldada

Amphoras on siiamaani olnud nii, et dokumendi Laadimise vormidel ei olnud võimalik põhifaili välja eemaldada. Peale vormi loomist sai küll põhifaili välja eemaldada, kuid vormi salvestamisel lisas Amphora selle välja tagasi.

15.2 versioonis tegime muudatuse, et juba loodud dokumendi Laadimise vormidel on võimalik põhifaili välja eemaldada. Enne vormi esimest salvestamist seda teha ei saa, kuna põhifaili välja lisab Amphora alles peale esimest salvestamist.

Lisasime ka vajaliku kontrolli – kui vormiga on juba vähemalt üks dokument laetud, kus on põhifail olemas, siis põhifaili välja eemaldada ei saa. Muidu see tekitaks andmete kadu.

Põhifaili väli

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viljandi Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Edastused paneel on nüüd võimalik kohustuslikuks teha

Kohustuslik Edastused paneel tähendab seda, et dokumendi salvestamiseks peab dokumendil olema vähemalt üks edastus. Siinkohal ei mängi rolli, kas edastus on Sisse või Välja suunaga.

Kui dokumendil on edastus puudu, salvestamisel kuvab Amphora järgmise veateate - Edastuse lisamine on kohustuslik.

Seadistada saab seda igale vormile eraldi. Vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) tuleb paneelide all Edastused juures sisse lülitada kohustuslik salvestamisel valiku. Kui kataloogi loenduri seadetes on mustandid lubatud, siis tasub sisse lülitada kohustuslik registreerimisel valiku. Võib ka mõlemad valikud korraga sisse lülitada.

Vormide paneelid

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Viljandi Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Vaikimisi vastutaja lisamine Dokumendi ning Asja vormidele

Vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) on nüüd võimalik igale Dokumendi ja Asja vormile määrata vaikimisi vastutaja. Lisaks on võimalik ka vastutaja juurde märkida, et Amphora looks vastutajale menetlusülesande (Täitmiseks ülesanne).

NB! Vormil peab olema aktiveeritud Vastutaja paneel. Seda saab teha samamoodi vormi seadetes (Paneelid).

Vormi seadistus

Kui vastutav isik on vormil valitud ning Vastutaja paneel on aktiveeritud, siis selle vormiga uue dokumendi loomisel lisab Amphora alati vastutaja (Kui on lisatud Tekita tööülesanne linnukene, siis lisab selle linnukese ka). Samas on alati võimalik vastutaja muuta või üldse eemaldada.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Asjavaate mooduli objektidele lisatud õiguste lisamise tugi

Dokumendid moodulis oli juba ammu võimalik konkreetsele dokumendile lisada eraldi õigusi. Selleks oli vaja sisse lülitada vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) Õigused paneeli. Õigused paneelis sai omakorda valida kasutajaid/kasutajagruppe ning neile soovitud õiguse lisada.

Alates 15.2 versioonis on sama tugi lisatud ka Asjavaate mooduli objektidele. Admin – Vormide häälestamine – Asjavaate mooduli vormi seadetes on vaja sisse lülitada Õigused paneel.

Vormi seadistus

Sama vormiga loodud objekti vaatesse tekib Õigused paneel, kuhu Lisa (1) nupu abil on võimalik valida konkreetsed kasutajad või kasutajagrupid ning seejärel lisada (2) neile soovitud õiguse. Peale õiguste lisamist tuleb Asjavaate mooduli objekt salvestada.

Õigused paneel

NB! Õigused paneeli kaudu lisatud õigus on tugevam kui kasutaja personaalne või kasutajagrupi õigus. Ehk siis seda funktsionaalsust on mõistlik kasutada olukorras, kus kasutajal on näiteks kataloogile antud keelatud õigus, kuid ühte objekti tema peab saama muuta/näha.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Uus teavituse liik „Ebaõnnestunud edastused“

Kasutaja personaalsetes seadetes on olemas Teated paneel, kus on võimalik valida, milliseid teavituse Amphora saadab. Selles versioonis lisandus sinna listi üks uus teavituse liik – Ebaõnnestunud edastused.

Teavituste liigid

Kui antud teavituse liik on sisse lülitatud, siis Amphora saadab teavituse ebaõnnestunud e-kirja saatmise kohta kasutaja personaalsele e-posti aadressile. Ehk siis kui kasutaja saadab Amphora keskkonnast välja e-kirja (@ ikooni või edastuse paneeli kaudu) ning mingil põhjusel e-kirja saatmine ebaõnnestub (Staatus – Saatmine ebaõnnestus), siis saadetakse selle kasutaja e-posti aadressile teavitus selle kohta. Ühe edastuse kohta saadab Amphora ainult ühe teavituse.

Edastused paneelis jääb ka info selle teavituse kohta.

Edastused paneel koos ebaõnnestunud saatmisega

Vajutades ikooni peale avaneb saadetud teavituse e-kirja logid.

Teavituse sisu on vaikimisi selline:

Edastuse saatmisel tekkis viga
Teema: TEST/23 Test dokument
Saaja: aleksei443@interinx.com
Saatmise aeg: 14.11.2023 11:58
Viga: Failed-bounce (permanent_fail)

Vaata <- otselink dokumendile

Teavituse sisu on võimalik Admin – Tõlked all muuda. Võtmesõna - NOTIFICATION_Delivery_Failed_Body.

Tõlkete vaade

Antud teavituse liiki soovitame sisse lülitada kasutajatele, kes pidevalt saadavad välja e-kirju Amphora keskkonnast. Nii saab kasutaja koheselt teada, kui saatmine ebaõnnestus ning saab kiirelt sellele reageerida.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Rae Vallavalitsus.
**
Täname!
**

BDOC allkirjastamise tugi on eemaldatud

Alates 01.11.2023 ei ole enam võimalik luua BDOC-TM (.bdoc) vormingus digiallkirja. Samas olemasolevatele .bdoc allkirjakonteineritele on võimalik veel allkirja lisada. Täpsemalt sellest saate lugeda SIIT

Seoses sellega tegime formaadi valiku mitteaktiivseks. Edaspidi allkirjakonteineri loomisel tekib .asice allkirjakonteiner.

Allkirjastamise vaade

Isikud moodulis isiku eesnime, perekonnanime ja isikukoodi ümber tühikute eemaldamine

Andmete kopeerimisel või käsitsi andmete kirjutamisel võis kogemata sattuda tühik eesnime, perekonnanime ja isikukoodi ette või taha. See omakorda võis tekitada probleeme näiteks Iseteenindusportaali sisselogimisega või menetluse loomisel isiku valikuga. Selles versioonis lisasime isiku salvestamisel kontrolli – kui Amphora tuvastab eesnime, perekonnanime või isikukoodi ümber tühiku, siis automaatselt eemaldab selle.

Äriregistri otsingu parandused/muudatused

Asutused moodulis on alates 15.1 versioonist võimalik asutuse lisamisel kasutada Äriregistri otsingut (varem oli Krediidiinfo otsing). Viimase kuuga leidsime mõned probleem ning selles versioonis on need probleemid parandatud.

 1. Mitteaktiivsed sidevahendid (andmed) enam ei lisata. Näiteks asutusel võib olla mitu e-posti aadressi ning üks nendest ei ole enam aktiivne – sellist e-posti aadressi enam ei lisata.
 2. Kustutatud asutuse puhul kuvatakse nüüd otsingus (KUSTUTATUD) teksti.
  Kustutatud asutus Äriregistri otsingus
 3. Eelmises versioonis uue asutuse lisamisel kuvas Amphora „Access denied for KiCompany!“ veateate juhul kui asutusel puudus KMKR kood. Selles versioonis enam seda veateadet Amphora ei kuva.

Sisse suunaga edastusel saaja e-posti aadressi lisamine parandatud

E-kirjad moodulist või Outlookist e-kirja registreerimisel võib mõnikord tekkida olukord, kus saaja andmetes on ainult saaja nimi ja e-posti aadress on puudu. Varem esines Amphora viga, mis ei võimaldatud sellises olukorras saajale e-posti aadressi lisada. Saaja asutuse valik ei lisanud e-posti aadressi. 15.2 versioonis on see viga parandatud.

Saaja e-posti aadressi lisamine Edastused paneelis

Avalikus vaates parandatud vana Kirjavahetus mooduli vormidega kirjadel saaja/saatja kuvamine

Probleem võis esineda vana Kirjavahetus mooduli DHX vormidega - DHX kaudu saadetav dokument ja DHX kaudu saabunud dokument. Osadel kirjadel kuvas Amphora avalikus vaates Kirjavahetus sakis Saaja/Saatja veerus Amphorat kasutava asutuse nime. Tegime täiendused ning nüüd kuvatakse avalikus vaates välise asutuse nime (kellele saadeti või kes saatis).

Väiksemad muudatused

 1. Autentimise logid täiendatud. Nüüd logib Amphora kasutaja sisselogimise meetodit (ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID). Hetkel on tegu andmebaasi muudatusega, kasutajaliideses ei ole võimalik seda infotmatsiooni näha.
 2. Üksuse seadetes ei kuva Amphora enam e-posti domeeni informatsiooni juhul kui asutus on passiivseks märgitud.
 3. Parandatud ajaloosündmuste kuupäevi Spoku ja E-teenuse kaudu dokumentide lisamisel - varasemalt võis menetluse kuupäev ollavarasem ning dokumendi lisamine peale seda.
 4. Otse Amphora keskkonnas müügiarve lisamine täiendatud. Alates 2024 aastast on müügiarve vormil vaikimisi KM määr 22% (praegu on veel 20%).
  Müügiarve KM määr suuremaks muudetud
 5. Parandatud Kontorist väljas paneelis kuvamine – kellaaja osa enam ei arvestata. Kuvatakse kõik alates järgmisest päevast algavaid sündmusi.
 6. Parandatud kiirmenüü vormi valiku stiilid. Kui dokumendi vorme on rohkem kui 15, siis kuvatakse kahese veerus ning alates 45st vormist kuvatakse kolmes veerus. Veebilehitseja suurendus ei lõhu enam kuvamist (vasrasemalt jooksid lingis osaliselt läbipaistva tekstina ülejäänud lehe peale).
  Vormide kiirmenüü
 7. Täiendatud Spoku vormide muutmine. Viga võis esineda olukorras, kus olemasolevale vormile lisati uusi välju vormi algusesse.
 8. Teleriki komponentide uuendus - 2022.3.1109 -> 2023.3.1010

Viimati muudetud: 17. november ‎2023, 17:21:55