Amphora 13.4 versioonijuhend


 1. Versioon 13.4.0
  1. Dokumendi esimese versiooni kuupäev avalikus vaates
  2. DHX edastuse saatmise ikoonid on nimekirjavaates taas nähtavad
  3. E-posti konto kustutamise logid ning e-kirjade säilitamine
  4. Saadetud e-kirjade logid ei ole enam topelt
  5. Juurdepääsupiirangu parandused
  6. Registreerimise profiili täiendused
  7. Uus Amphora teenus ESERVICE
  8. Muudatused edastuse kaudu saadetud e-kirja e-posti konto kataloogi lisamisel
  9. "Saadetud Amphora-väliselt" nupu vajutamisel avalikus vaates andmete kuvamine parandatud
 2. Versioon 13.4.1
  1. Lisatud uus vaikeväärtuse valem kuupäeva väljade jaoks
  2. Deadline välja tüüp on nüüd nähtav ja kasutatav igal pool
  3. Osapoolte paneelis kohustusliku reg. koodi/isikukoodi seadistus
  4. Registreerimise profiilis on nüüd lubatud tühjad väärtused tingimuse lisamisel
  5. Uus raport "Rollide aktsepteerimata menetlused"
  6. Avaliku vaate uus funktsionaalsus
 3. Versioon 13.4.2
  1. E-kirja saatmine @ ikooni kaudu
 4. Versioon 13.4.3
  1. Lisatud HTML malli AK mallielemendid
  2. Uued "Minu läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (X päeva)" ja "Läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (5 päeva)" raportid
  3. Vaikimisi malli funktsionaalsus E-teenusest ja SPOKUst saabunud taotlustel
  4. Allkirjakonteineri lammutamise täiendused
 5. Versioon 13.4.4
  1. E-kirjade saatmise muudatus
  2. XLSM impordiga saab nüüd importida tekstiredaktori sisu Dokumendi moodulis

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.4 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.4.0

Dokumendi esimese versiooni kuupäev avalikus vaates

Avalikus vaates kuvas Amphora kuupäeva veerus dokumendi viimase versiooni kuupäeva juhul, kui dokumendil ei olnud Document_date amp. välja nimega väli täidetud. See põhjustas olukorra, kus vanemate dokumentide muutmisel muutus nende dokumentide kuupäev avalikus vaates.

Alates 13.4.0 versioonist kuvatakse avalikus vaates dokumendi esimese versiooni kuupäev juhul, kui Document_date amp. välja nimega väljal ei ole kuupäeva. Seega dokumendi muutmisel ei muutu kuupäev avalikus vaates.

DHX edastuse saatmise ikoonid on nimekirjavaates taas nähtavad*

13.3.3 versioonis ei kuvanud Amphora dokumendi nimekirjavaates DHX edastuse puhul vigase ja saadetud edastuse ikooni. Saatmata ikoon oli nähtav, kuid dokumendi saatmisel DHX kaudu kadus ikoon ära. Nüüd on kõik ikoonid dokumendi nimekirjavaates nähtavad.

!Nimekirjavaate ikoonid

E-posti konto kustutamise logid ning e-kirjade säilitamine

NB! Peale e-posti konto kustutamist ei ole enam kasutajale nähtavad selle e-posti kontoga seotud saabunud ning saadetud e-kirjad.

E-posti konto kustutamisel lisab nüüd Amphora selle tegevuse logid, seega hiljem on Amphora klienditoel lihtsam lahendada e-posti konto kustutamisega seotud probleeme.

Lisaks sai ümber tehtud kustutatud e-posti kontoga seotud e-kirjade käsitlemine. Kõik e-kirjad tõstab Amphora nüüd süsteemsetesse kaustadesse koos manuste seostega. E-kirjad ning nendega seotud andmed ei lähe kaotsi. Need e-kirjad ei ole küll kasutajatele nähtavad, kuid vajadusel on võimalik neid e-kirju taastada.

Saadetud e-kirjade logid ei ole enam topelt

Viimastes versioonides kuvas Amphora saadetud e-kirjade logid topelt. Kasutajatele probleeme see ei põhjustanud, kuid vaatepilt ei olnud väga korrektne. Selles versioonis on antud viga parandatud ning nüüd Amphora kuvab saadetud e-kirja logid korrektselt.

Juurdepääsupiirangu parandused

Mõnedes olukordades juurdepääsupiirangu aluse valimisel eemaldas Amphora Märge tehtud ning Piirang kehtib kuni kuupäevad. Probleem esines dokumendi moodulis ning võis tekkida olukorras, kus dokumendi registreerimisel ei olnud kataloog valitud, kasutaja valis asja ning selle tegevusega Amphora lisas dokumendile asja kataloogi. Lisaks pidi kasutaja sisestama dokumendi pealkirja pärast asja lisamist ning lisama vastutava isiku. Nüüd on antud viga parandatud ning juurdepääsupiirangu kuupäevad ei kao ära.

Lisaks sai parandatud ka olukord, kus asja lisamisel lisati dokumendile asja kataloog (sellel kataloogil oli vaikimisi juurdepääsupiirang), kuid Amphora ei lisanud dokumendile vaikimisi juurdepääsupiirangut.

Registreerimise profiili täiendused

Registreerimise profiilis on olemas tingimuslik automaatse menetluse/vastutava isiku valik. XMLi andmeväli valikusse on lisatud Pealkiri ning [receiver] (vastuvõtja). Edaspidi on võimalik lisada erinevaid tingimusi kasutades Pealkiri ning [receiver] XMLi andmevälju.

!Edastuse paneeli asukoht

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Eesti Keskkonnateenused AS
**
Täname!
**

Uus Amphora teenus ESERVICE*

Selles versioonis sai arendatud Amphora uus teenus ESERVICE.

Näide asub siin

ESERVICE teenuse kaudu on võimalik Amphorasse saata teisest infosüsteemist andmeid. Teenus toimib sarnaselt Spoku teenusega. Andmed saabuvad Amphorasse, Amphora suudab vajadusel luua vormi koos registreerimise profiiliga ning need andmed vormile lisada (dokumendina registreerida).

Näiteks saab seda teenust kasutada nii, et kodulehel on olemas vormid, mida kodanikud saavad täita ning kodaniku poolt täidetud andmed saadetakse otse Amphorasse ning Amphora registreerib nende andmetega dokumendi.

Hetkel on realiseeritud ainult dokumentide lisamine.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Eesti Keskkonnateenused AS
**
Täname!
**

Muudatused edastuse kaudu saadetud e-kirja e-posti konto kataloogi lisamisel*

Amphora lisas edastuse paneeli kaudu saadetud e-kirja valesse e-posti konto kataloogi siis, kui kasutajal oli mitu e-posti kontot (kasutajagrupi või personaalsed e-posti kontod). Amphora ei arvestanud saatja e-posti aadressi ning lisas saadetud e-kirja alati kõige esimese e-posti konto "Saadetud" kataloogi.

13.4.0 versioonis on see viga parandatud ning nüüd lisab Amphora saadetud e-kirja õige e-posti konto "Saadetud" kataloogi juhul, kui sellise e-posti aadressiga konto on kasutajal olemas.

"Saadetud Amphora-väliselt" nupu vajutamisel avalikus vaates andmete kuvamine parandatud*

13.3.1 versioonis lisasime "Saadetud Amphora-väliselt" nupu saatmata välja suunaga edastusele. Sellest saab lähemalt lugeda SIIT.

Kui dokument oli avalik ning kasutaja vajutas seda nuppu ning pärast seda ei salvestanud dokumenti üle, siis avaliku vaate Kirjavahetuse sakis ei olnud Saaja/Saatja info nähtav. Oli vaja dokument üle salvestada selleks, et see info oleks avalikus vaates nähtav.

Selles versioonis on antud viga parandatud. Nüüd pärast "Saadetud Amphora-väliselt" nupu vajutamist muutub koheselt Saaja/Saatja info avalikus vaates nähtavaks.

Enne

!Saaja/Saatja avalikus vaates

Nüüd

!Saaja/Saatja avalikus vaates


Versioon 13.4.1

Lisatud uus vaikeväärtuse valem kuupäeva väljade jaoks

Kuupäeva vormi välja tüüpide (Date, DateTime, Deadline) jaoks on lisatud uus vaikeväärtuse valem =15THOFNEXTFULLMONTH.

Antud vaikeväärtuse valem töötab nii, et Amphora lisab vaikimisi kuupäevaks kas järgmise kuu 15 päeva või ülejärgmise kuu 15 päeva. Kui dokument on Amphorasse lisatud 1-15(kaasa arvatud) kuupäevadel, siis lisatakse järgmise kuu 15 kuupäev. 15-31 kuupäevade puhul lisatakse ülejärgmise kuu 15 kuupäev.

Antud vaikeväärtuse valemit saab kasutada väljal "Dokumendi täitmise tähtaeg."

Näiteks, kui 13.11.2020 registreeritakse Amphorasse dokument, siis antud vaikeväärtuse valem lisab tähtaja väljale automaatselt kuupäeva 15.12.2020. Kui dokument registreeritakse 18.11.2020, siis lisatakse automaatselt tähtaja väljale kuupäev 15.01.2021.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Rae Vallavalitsus
**
Täname!
**

Deadline vormi välja tüübi tugi lisatud

Deadline vormi välja tüüp on nüüd nähtav ning kasutatav igal pool Amphoras. Eelmistes versioonides oli Deadline välja tüüp nähtav ainult dokumendi muutmise vaates. Puudus lugemisvaate, otsingute, mallide jne tugi. 13.4.1 versiooni on antud tugi lisatud.

Deadline väli:

!Deadline välja tüüp

Osapoolte paneelis kohustusliku reg. koodi/isikukoodi seadistus

Lisasime selles versioonis seadistuse, millega saab teha osapoolte paneelis uue asutuse/isiku lisamisel reg. koodi/isikukoodi kohustuslikuks. Lisaks kuvab Amphora selle seadistusega olemasolevate asutuste/isikute valikus ainult neid asutusi/isikuid, millel on reg. kood/isikukood olemas.

Seaditus on võimalik sisse lülitada Admin -> Asutuse seaded -> Üldised seaded. Tuleb lisada linnukene Osapoole registrikood/isikukood on kohustuslik ette.

!Seadistamine

Kui seadistus on välja lülitatud, siis töötab Osapoolte paneel samamoodi nagu varem, kus reg. kood ning isikukood ei ole kohustuslikud.

Lisaks lisasime reg. koodi/isikukoodi veeru Osapoolte paneeli.

!Osapoolte paneel

Reg. koodi/isikukoodi väli on lisatud ka uue osapoole lisamise vormile.

!Osapoole lisamine

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus
**
Täname!
**

Registreerimise profiilis on nüüd lubatud tühjad väärtused tingimuse lisamisel

KOVMEN ja Spoku registreerimise tüüpidega profiilidel on võimalik lisada tingimused, mille alusel Amphora lisab õige vastutava isiku või automaatse menetluse.

Varem oli väärtuse väli iga tingimuse juures kohustuslik ning Amphora ei lubanud salvestada registreerimise profiili tühja väärtuse väljaga. Selles versioonis tegime muudatuse ning nüüd on võimalik lisada tühja väärtusega tingimusi.

!Osapoole lisamine

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus
**
Täname!
**

Uus raport "Rollide aktsepteerimata menetlused"

Lisatud on uus raport "Rollide aktsepteerimata menetlused".

Kui roll on lisatud automaatse menetluse koosseisu, siis automaatse menetluse lisamisel tekib rollis olevatel kasutajatel võimalik saabunud ülesanne aktsepteerida või tagasi lükata. Antud raport väljastab menetluste arvu, mida ei ole keegi veel aktsepteerinud. Menetlused on grupeeritud üksuse, rolli ning vormi järgi.

!Raport

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Eesti Keskkonnateenused AS
**
Täname!
**

Avaliku vaate uus funktsionaalsus

Hetkel on veel igas keskkonnas kasutusel vana avalik vaade. Uue avaliku vaate saame paigaldada siis, kui kõik keskkonnas on uue versiooni peale üle läinud!

** PDF eelvaade aken **

Avaliku vaate nimekirjavaates on nüüd võimalik PDF faile avada eelvaate aknas. Lisaks on nimekirjavaates nähtavad konverteeritud PDF faili ikoonid isegi siis, kui dokumendi põhifail on näiteks word-i fail.

!PDF failid listivaates

!PDF failid listivaates

Dokumendi enda vaates on samamoodi PDF faili eelvaate aken lisatud. Faili real on kaks faili, üks on põhifail ning teine on konverteeritud PDF fail. Konverteeritud PDF link on nähtav juhul, kui konverteerimine Amphora sisekeskkonnas õnnestus.

!PDF failid listivaates

!PDF failid listivaates

** Allkirjakonteiner **

Allkirjakonteiner on nüüd võimalik avalikuks teha. Selleks, et allkirjakonteiner oleks avalikus vaates nähtav, on vaja Admin -> Vormide häälestamine teha vormil allkirjad paneel nähtavaks avalikus vaates.

!PDF failid listivaates

Lisaks peab dokumendil endal põhifail avalik olema. Kui põhifail ei ole avalik, siis ei ole allkirjakonteiner avalikus vaates nähtav.

Allkirjakonteinerid avalikus vaates:

!PDF failid listivaates

NB! Kui põhifail on avalikuks tehtud, siis avalikus vaates on nähtavad kõik allkirjakonteinerid, isegi need, mille koosseisus põhifaili ei ole

Lisaks tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui allkirjakonteineris on mitu faili ning näiteks mõni lisafail ei tohi avalikus vaates nähtav olla, siis põhifaili avalikuks tegemisel muutub avalikus vaates nähtavaks allkirjakonteiner, kust saab kätte ka neid lisafaile.

** Kataloogid **

Kataloogi valiku rippmenüü tekib siis, kui asutuse rippmenüüs on asutus valitud. Valikus on konkreetse asutuse kataloogid ja ainult need kataloogid, kus on vähemalt üks avalik objekt olemas.

!PDF failid listivaates

 1. Kataloogi nime järgi otsing. Otsinguväljale saab kirjutada näiteks leping ning seepeale kuvatakse kataloogid, mille nimes on sõna leping.
 2. Käsitsi kataloogi valik. Puus on nähtavad ainult need kataloogid, kus on vähemalt üks objekt avalik.

** Vastutav isik **

Igal vormil on nüüd võimalik vastutava isiku paneel nähtavaks teha avalikus vaates. Selleks tuleb minna Admin -> Vormide häälestamine ning vormi paneeli seadetes teha Vastutav isik nähtavaks avalikus vaates.

!PDF failid listivaates

Objekti muutmise vaates ei ole vaja eraldi vastutavat isikut avalikustada.

Avalikus vaates vastutava isiku paneel:

!PDF failid listivaates

** Juurdepääsupiiranguga dokumendi vaates andmed **

Avalikus vaates on nähtavaks tehtud dokumendi enda vaates nimekirjavaate väljad juhul, kui dokumendil on olemas juurdepääsupiirang.

!PDF failid listivaates

** Kujunduse muudatused **

 1. Avaliku vaate nimekirjavaates on lisatud uued faili ikoonid. Erinevate faili formaatide ikoonid on võetud Amphora sisekeskkonnast. Lisaks on ikoonid suuremaks tehtud.
  !Ikoonid nimekirjavaates

 2. Objekti enda vaates on lisatud äärised.
  !Objekti vaate äärised

** Parandatud vead **

 1. Menetluse/delegeerimise info ei olnud eelmistes versioonides nähtav juhul, kui dokumendil oli rohkem kui üks versioon. 13.4.1 versioonis on see viga parandatud.

Versioon 13.4.2

E-kirja saatmine @ ikooni kaudu

@ ikoonist saatmine oli veidi katki tehtud 13.4.0 versioonis. Nimelt ei olnud võimalik saata sellise e-kirja, kus oli mitu adressaati Kirja saaja, CC või BCC väljal ning peale semikooloni oli lisatud tühik.

Näide: "aleksei@interinx.com; help@amphora.ee"

13.4.2 on antud viga parandatud


Versioon 13.4.3

Lisatud HTML malli AK mallielemendid

Lisatud järgmised HTML mallielemendid:

::ACLCAUSE:: - Juurdepääsupiirangu alus
::ACLSTART:: - Märge tehtud kuupäev
::ACLEND:: - Piirang kehtib kuni kuupäev
::ACLOWNER:: - Teabevaldaja

Tegu on süsteemsete mallielementidega, mida ei pea eraldi seadistama vormide häälestamises. Need mallielemendid tuleb samal kujul lisada mallile.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Jõgeva Vallavalitsus
**
Täname!
**

Uued "Minu läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (X päeva)" ja "Läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (5 päeva)" raportid

Minu läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (X päeva)

Raport väljastab kõik kasutaja vastamata (Dokumendi vastamise tähtaeg on täidetud ja vastamise kuupäev on tühi) dokumendid, mille dokumendi vastamise tähtaeg saabub X päeva jooksul.

Raporti käivitamisel kuvatakse kasutajale Mitu päeva on jäänud vastamiseni välja, kuhu kasutaja saab sisestada X päevade arvu. Nende päevade vahemikus Amphora otsib ja kuvab dokumendi vastamise tähtaja alusel dokumente.

!Päevade arv

Läheneva tähtajaga vastamata dokumendid (5 päeva)

Raport väljastab kõik vastamata (Dokumendi vastamise tähtaeg on täidetud ja vastamise kuupäev on tühi) dokumendid, mille dokumendi vastamise tähtaeg saabub 5 päeva jooksul. Raport väljastab ka need dokumendid, kus vastutaja on puudu.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus
**
Täname!
**

Vaikimisi HTML malli funktsionaalsus E-teenusest ja SPOKUst saabunud taotlustel

E-teenusest ja SPOKUst saabunud taotlustel on nüüd võimalik seadistada vaikimisi HTML mallid. Seda funktsionaalsust võib kasutada nii, et mallile lisate taotluse vormi väljade mallielemendid(vormi väljadele tuleks enne lisada ID mallil, sellest saate täpsemalt lugeda SIIT) ning taotluse registreerimisel Amphoras asendatakse need mallielemendid väljade väärtustega. Tekstiredaktorisse tekivad andmed, mis on vormi väljadel. Taotlusele vastamisel on võimalik need andmed vastusdokumendi tekstiredaktorisse üle tuua.

Registreerimise profiili vaatesse on lisatud Kasuta vaikemalli (tekstiredaktor) linnukene. Antud linnukene peab olema sisse lülitatud, kui soovite seda funktsionaalsust kasutada.

!Vaikimisi linnukene

Samamoodi peab olema sisse lülitatud Vaikimisi mall linnukene malli enda vaates.

!Vaikimisi mall

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Eesti Keskkonnateenused AS
**
Täname!
**

Allkirjakonteineri lammutamise täiendused

Hiljuti mõned allkirjakonteinerid, mis olid allkirjastatud Amphora väliselt, ei suutnud Amphora lahti lammutada. Allkirjakonteiner jäi põhifaili kohale ning seda ei saanud korrektsel kujul Amphoras allkirjastada.

13.4.3 versioonis tegime vajalikud täiendused ning edaspidi suudab Amphora taolised allkirjakonteinerid korrektsel kujul lahti lammutada.

Versioon 13.4.4

E-kirjade saatmise muudatus

Amphorast e-kirja väljasaatmise tehniline pool on 13.4.4 versioonis muudetud. Amphorast saadetakse e-kirjad välja Sendgrid-i kaudu ning seoses sellega said tehtud mõned muudatused. Nimelt nüüd edastame Sendgrid-ile andmed mitte STMP kaudu nagu varem, vaid edastame API kaudu. Sendgrid saadab e-kirjad väljad samamoodi nagu vanasti.

Amphora klientide jaoks midagi ei muutu. Amphoras e-kirja koostamine ning saatmine töötab samamoodi nagu varem.

XLSM impordiga saab nüüd importida tekstiredaktori sisu Dokumendi moodulis

XLSM impordiga on võimalik korraga importida Amphorasse palju erinevaid dokumente ja kirju. XLSM impordiga on võimalik tutvuda SIIN.

Uues versioonis on lisatud tekstiredaktori importimise tugi Dokumendi moodulis. Varem ei olnud võimalik importida tekstiredaktori sisu kasutades XLSM impordi funktsionaalsust.

Selleks, et importida tekstiredaktori sisu, tuleb XLSM failis veeru nimetuseks sisestada HtmlEditor. Sisestada võib nii tavalist teksti kui ka html elementidega teksti.

Näiteks sisestades sellise teksti koos html elementidega:

<div>Tere!</div>
<br />
<div>Test tekst siia!</div>
<br />
<div>Lugupidamisega</div>

Imporditud dokumendi tekstiredaktori sisu:

!Imporditud dokumendi tekstiredaktori sisu


Viimati muudetud: 12. jaanuar ‎2020, 10:40:58