Amphora 14.3 versioonijuhend


 1. Versioon 14.3.0
  1. Uued dokumendi DOCX malli mallielemendid – seotud asja mallielemendid
  2. Vastusdokumendi tagasiside funktsionaalsus
   a. Seadistamine
   b. Tõlked
  3. WebDaviga muutmisel faili versioonimine parandatud
  4. WebDaviga avatud faili sulgemine eemaldab nüüd dokumendi lukustuse
  5. Klassifikaatorite (Admin -> Asutuse seaded -> Valikväljade sisu) kustutamine täiendatud
  6. Üksuse seadete paneel ja muutmise logid
  7. Asutuste logide vaate muudatus – avamisel on kohe nähtavad selle päeva logid
  8. Parandatud ülesande asendaja poolt kommentaari lisamine
  9. Tagantjärgi välja suunaga edastusel saaja e-posti aadressi muutmine – täiendatud

Versioon 14.3.0

Uued dokumendi DOCX malli mallielemendid – seotud asja mallielemendid

Lisatud uued dokumendi DOCX malli mallielemendid, mis võimaldavad üle kanda mallile dokumendiga seotud asja väljade sisu. Uued mallielemendid näevad välja nii:

::case.amp_valja_nimi::

kus amp_valja_nimi on asja vormi välja “Amphora välja nimi”. Vormi väljade “Amphora välja nimi” on leitavad Admin -> Vormide häälestamine.

Uued mallielemendid töötavad olukorras, kus dokument on seotud ainult ühe asjaga. Kui dokumendiga seotud asju on mitu või asi on puudu, siis dokumendi salvestamisel asendatakse need mallielemendid tühja väärtusega.

Selleks, et Amphora asendaks mallielemendid õige välja väärtusega, võib uut dokumenti lisada nii asja muutmisvaatest (Asja objektid paneel) kui ka otse Dokumendid moodulist. Peamine, et dokumendi salvestamisel oleks seos ühe asjaga olemas.

Seotud asja mallielemente on mõistlik kasutada siis, kui asja vormil on olemas väljad, mille info peaks lõppkokkuvõttes jõudma asja objekti (dokumendi) mallile. Näiteks asja vormil on kinnistu informatsioon ning uue lepingu loomisel peaks kinnistu informatsioon jõudma lepingu mallile.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Kohila Maja OÜ
**
Täname!
**

Vastusdokumendi tagasiside funktsionaalsus

Uus tagasiside funktsionaalsus võimaldab saata X tunni möödudes tagasiside küsimuse e-kirjaga vastusdokumentidele, mis on omakorda saadetud e-kirjaga. Kui tagasiside e-kirjade saatmine on aktiveertud ning korrektselt seadistatud, siis iga algatusdokumendi seosega dokumendi e-kirjaga välja saatmisel luuakse tagasiside e-kiri, mida Amphora saadab välja X tunni möödudes. Näiteks võib tagasiside e-kirja sisusse lisada küsitluse link, kus e-kirja saajad saavad teie asutuse teenuse kvaliteeti hinnata.

Tagasiside e-kiri saadetakse järgmistel tingimustel:
- Tagasiside e-kirja saatmine on aktiveeritud
- Tegemist peab olema vastusdokumendiga
- Tegemist on välja suunaga edastusega, kus edastamise viis on „e-post“
- Vastus on saadetud peale tagasiside aktiveerimist.

Kui tagasiside e-kiri on loodud, siis kuvab Amphora edastused paneelis staatuse veerus (tagasiside) lingi. Lohistades hiire kursorit lingi peale avaneb tööriistavihje (tooltip), kus on olemas informatsioon tagasiside e-kirja saatmise kohta.

!Tagasiside link

(tagasiside) link muutub klikitavaks peale seda, kui tagasiside e-kiri saadetakse välja. Klikkides lingi peale avaneb aken, kus on saadetud e-kirja logid.

Tagasiside kohta tekib ka logi, mis on nähtav Admin -> Logid vaates („Teiste kasutajate logide vaatamine“ poliis on vaja sisse lülitada selleks, et need logid oleksid nähtavad). Logi sisus on tagasiside e-kirja saatmise kuupäev koos kellaajaga, pealkiri ning saatja ja saaja e-posti aadressid.

!Tagasiside logid

Dokumendi ajaloo paneeli tekib ka uus ajaloosündmus.

!Tagasiside ajaloosündmus

Seadistamine

Esimese asjana on vaja luua uus tagasiside mall. Seda on võimalik teha Admin -> Mallid -> Lisa uus nupp.

!Tagasiside malli lisamine

 1. Malli pealkiri
 2. Üksust ei pea valima. Tuleb jätta selle valiku tühjana
 3. Mooduliks peab valima E-kirjad
 4. Kui mooduliks on valitud E-kirjad, siis Amphora lisab automaatselt On vastus linnukese. Antud linnukene ei ole kohustuslik.
 5. Tagasiside e-kirja sisu

Malli loomisel ei saa hetkel kasutada mallielemente. Tekst peab olema staatiline.

Tagasiside funktsionaalsuse seadistamine on üksuse põhine. Üksuse (Admin -> Kataloogid) seadetes on olemas Üksuse seaded, kus omakorda on Tagasiside sakk.

!Tagasiside seadistus

 1. Tagasiside e-kirjade saatmine on aktiveeritud – lisatud linnukene aktiveerib tagasiside e-kirjade saatmise. Kuupäev koos kellajaga näitab, millal oli antud linnukene lisatud
 2. E-kirja saatmise aeg pärast vastamist (tundides) – siin on võimalik määrata, mitme tunni pärast vastuse saatmist toimub tagasiside e-kirja saatmine. Tundide arv ei tohi olla negatiivne ja null (Amphora ei lase lisada), seega kohene saatmine ei ole lubatud
 3. Tagasiside e-posti mall – malli valik, mida kasutatakse e-kirja sisuna. Siin tuleks valida eelnevalt lisatud mall

Tõlked

Seoses selle arendusega sai lisatud kolm uut tõlget:

 1. HISTORY_GENERATE_FEEDBACK_EMAIL – Dokumendi ajaloo paneelis kuvatav tekst. Vaikimisi tõlge – „Tagasiside e-kirja koostamine“
 2. Email_Feedback_Subject – tagasiside e-kirja pealkiri. Vaikimisi tõlge – „Palume tagasisidet“
 3. DeliveryFeedbackLink – edastused paneelis tagasiside e-kirja link. Vaikimisi tõlge – „(tagasiside)“

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus
**
Täname!
**

WebDaviga muutmisel faili versioonimine parandatud

WebDaviga faili muutmiseks avamisel lisab Amphora dokumendile lukustuse. Dokumendi lukustuse saab maha võtta Admin õigustega kasutaja. Eelmistes versioonides võis tekkida olukord, kus üks kasutaja avab WebDaviga faili muutmiseks, Amphora lisab dokumendile lukustuse ning faili muutmise ajal teine kasutaja võtab lukustuse maha, muudab näiteks dokumendi metaandmeid ning salvestab dokumendi üle. Sellises olukorras ei salvestanud Amphora esimese kasutaja faili muudatusi, kuna vahepeal oli tekkinud uus dokumendi versioon ning faili versioonimine läks katki.

14.3.0 versioonis on faili versioonimine parandatud ning edaspidi sellises olukorras suudab Amphora salvestada faili muudatusi korrektselt.

WebDaviga avatud faili sulgemine eemaldab nüüd dokumendi lukustuse

Kasutajad vahel teevad WebDaviga faili lahti, kuid midagi ei muuda ning panevad avatud faili ristist kinni. Eelmistes versioonides ei võtnud Amphora sellises olukorras dokumendi lukustuse maha, mis takitastas teistel kasutajatel selle dokumentiga tööd teha. 14.3.0 versioonis tegime muudatuse, et WebDaviga avatud faili sulgemisel eemaldab Amphora koheselt dokumendi lukustuse.

Klassifikaatorite (Admin -> Asutuse seaded -> Valikväljade sisu) kustutamine täiendatud

 1. Klassifikatoori kustutamisel lisab nüüd Amphora selle kohta logi. Logid on nähtavad Admin -> Asutuse seaded -> Logid.
  !Klassifikaatorite logid
 2. “Eemalda” nupp ei ole enam aktiivne juhul kui tegu on süsteemse klassifikaatoriga. See tähendab seda, et edaspidi ei ole enam võimalik eemaldada süsteemseid klassifikaatoreid. Varem süsteemsete klassifikaatorite eemaldamisel võisid näiteks kaotsi minna dokumendi juures tähtsad andmed.
  !Klassifikaatorite kustutamine

Üksuse seadete paneel ja muutmise logid

Üksuse seadetes (Admin -> Kataloogid) on olemas Üksuse seaded paneel. Tegime selle paneeli natukene kompaktsemaks. Nüüd on olemas eraldi sakid ning tänu sellele ei ole vaja hiirega alla kerida, et leida soovitud seadistus.

!Unit settings

Lisasime ka Üksuse seaded paneeli muudatuste logid. Kõikides paneelides (v.a. Iseteenindusportaal paneel) tehtud muudatused logitakse ning logid on nähtavad Admin -> Asutuse seaded -> Logid vaates.

Asutuste logide vaate muudatus – avamisel on kohe nähtavad selle päeva logid

Asutuse logid asuvad Admin -> Asutuse seaded -> Logid. Vajutades Logid paneelis „Vaatle logid“ nupule avaneb asutuse logide vaate, kus nüüd on koheselt valitud Algus ja Lõpp kuupäev. Amphora kuvab nüüd kohe selle päeva logid.

Logid vaade avatud 24.05.2022:

!Organization logs

Parandatud ülesande asendaja poolt kommentaari lisamine

Eelmistes versioonides esines järgmine probleem. Kui menetluse või delegeerimise ülesandel oli asendaja ning asendaja lisas menetluse/delegeerimise detailvaates ülesandele kommentaari, siis peale kommentaari salvestamist kadus ülesanne asendaja Suunamised paneelist ära. Seega asendaja ei saanud enam seda ülesannet lõpetada ning ülesanne oli nähtav ainult asendatavale kasutajale.

Antud viga sai selles versioonis parandatud. Edaspidi ei kao enam kommentaari lisamisel asendaja Suunamised paneelist ülesanne ära.

Tagantjärgi välja suunaga edastusel saaja e-posti aadressi muutmine – täiendatud

Kui tegu on välja suunaga Saadetud staatusega edastusega, kus edastamise viis on e-post, siis reegli järgi ei luba Amphora selle edastuse saaja e-posti aadressi muuta. Kui antud e-kiri on saadetud otse Amphora keskkonnast, siis saaja andmed ei ole vaja tõesti muuta. Kuid kui tegu on e-kirjaga, mis oli saadetud Amphora väliselt ning hiljem Outlookist/E-kirjad moodulist registreeritud, siis sellisel e-kirjal peab saaja e-posti aadressi muutmise võimalus olema. Selles versioonis lisasime sellise võimaluse.


Viimati muudetud: 24. mai ‎2022, 17:10:12