Amphora 13.6 versioonijuhend


 1. Versioon 13.6.0
  1. Autentimine Google kontoga täiendatud
  2. Topelt isikukoodiga isikute probleem lahendatud
  3. Avalikus vaates sakkide nimetuste muutmine
  4. Sisselogimise veateadete kuvamine on taastatud
  5. Kasutajanime muutmine Amphora keskkonnas
  6. Õiguste lisamisel on uued valitud kataloogid nüüd oranži värvi
  7. Kättesaamise kinnitus e-kirja saatmisel on korda tehtud
  8. Kalendri mooduli parandused
  9. Asja objektidele numbrite lisamine muudetud
  10. Asja koosseisu uue dokumendi lisamine täiendatud
  11. Saadetud e-kirjadel ei kuvata enam manuse registreerimise valikud
  12. Dokumendi lisafailide lisamise vead logitakse
  13. Arhiivitoimikute kustutamine Prügikasti moodulis on korda tehtud
  14. Admin -> Kataloogid nuppude muudatused
  15. DHX dokumendi registreerimisel ei kao nüüd seosviit ja juurdepääsupiirangu info
  16. Dokumendi sees failide asukoha muutmine ei kaota allkirjakonteinerit
  17. Lisatud osapoolte isikukoodi/reg. koodi kontroll dokumendi uueks kopeerimisel ja lisa registreerimisel
  18. Dokumendi detailvaatest asja kustutamine on korda tehtud juhul kui metaandmete versioonimine on välja lülitatud
  19. Edastuse faili režiimi parandused
  20. Mujalt välja saadetud e-kirjade registreerimine
  21. Lisatud välja suunaga saadetud edastustel saatja muutmine
  22. Spoku teenuse kaudu dokumentide uuendamisel ei lisata uut registreerimise aega
  23. Avalehe optimeerimine
  24. Väiksemad parandused
  25. Muud muudatused
 2. Versioon 13.6.1
  1. Kasutaja avalehe seadetes kalendri valiku eemaldamine juhul kui Kalendri moodul ei ole nähtav
  2. Saadetud e-kirja logid muudetud
  3. Täiendatud allkirjakonteinerite lahti lammutamine
  4. Parandatud registreerimise profiiliga dokumentide registreerimine kataloogidesse, kus on infoesitlus seadistatud
  5. Parandatud saabunud ostuarve konteeringu käibemaksuga jäägi arvutamine
 3. Versioon 13.6.2
  1. Parandatud dokumentide lisamine juhul kui "Dokumendi info peitmine (Osapooled)" poliis oli sisse lülitatud

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.6 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.6.0

Autentimine Google kontoga täiendatud

13.5 versioonis lisasime Google kontoga autentimise võimaluse. Antud autentimise võimalus on ainult Premium ja Eliit taseme keskkondadel. Lähemalt sellest saab lugeda SIIN.

13.6 versioonis täiendasime Google kontoga autentimist. Nüüd on võimalik otselingiga objekti avada peale Google kontoga autentimist, Amphora avab õige objekti. Eelmises versioonis ei suutnud Amphora õiget objekti avada.

Topelt isikukoodiga isikute probleem lahendatud

Pikemat aega on olnud probleem, kus ühes Amphora keskkonnas on mitu isikut lisatud sama isikukoodiga ning selle isikukoodiga isik ei näe kõiki ülesandeid Iseteenindusportaalis.

Tegime täienduse ja nüüd kuvatakse Iseteenindusportaalis isikule kõik ülesanded, mis on seotud teiste isikutega, kellel on sama isikukood. Edaspidi ei tohiks tekkida olukorda, kus isik logib sisse Iseteenindusportaali ning osad ülesanded ei ole tema jaoks nähtavad.

Näiteks sama isikukoodiga on Amphora keskkonnas kolm isikut ning selle isikukoodiga isik logib sisse Iseteenindusportaali. Amphora kuvab sellele isikule kõigi kolme isiku lõpetamata ja lõpetatud ülesanded.

Avalikus vaates sakkide nimetuste muutmine

Avalikus vaates on vaikimisi sakkide nimetused - Kõik, Õigusaktid, Lepingud, Kirjavahetus ning Eelnõud ja päevakorrad.

!Sakide nimetused

Alates sellest versioonist on võimalik sakkide nimetusi muuta. Selleks on vaja Admin -> Tõlked all muuda võtmesõnade tõlkeid.

PublicTabAll - Kõik sakk
PublicTabAct - Õigusaktid sakk
PublicTabCtr - Lepingud sakk
PublicTabMsg - Kirjavahetus sakk
PublicTabCas - Eelnõud ja päevakorrad sakk

Võtmesõna tõlke muutmiseks on vaja vajutada võtmesõnaga samal real asuva "pliiatsi" ikooni peale ning ET tõlge ära muuta. Peale tõlgete muutmist on vaja vajutada Salvesta nuppu.

Muudatused rakendab Amphora 12 tunni jooksul.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Rae Vallavalitsus
**
Täname!
**

Sisselogimise teadete kuvamine on taastatud

13.5 versiooniga paigaldamisega kadusid kasutajanime ja parooliga sisselogimise veateated. Kui kasutaja üritas sisse logida vale kasutajanime või parooliga, Amphora ei kuvanud veateadet ja peale viiendat sisselogimise katset lukustas kasutaja.

Selles versioon on vale kasutajanime ja/või parooli veateated taas nähtavad.

!Sisselogimine

Kasutajanime muutmine otse Amphora keskkonnas

Vahepeal ei olnud võimalik kasutajate kasutajanimed kasutajaliidese kaudu muuta. Administraatorid pidid pöörduma Amphora klienditoe poole palvega muuta konkreetse kasutaja kasutajanimi.

Lisasime kasutaja kasutajanime muutmise funktsionaalsuse tagasi. Kasutajanime muutmise saavad teha Amphora keskkonna administraatorid, kellel on kasutajate muutmise õigus(peab olema sisse lülitatud "Kasutajate andmete muutmine" poliis).

!Kasutajanime muutmine

Õiguste lisamisel on uued valitud kataloogid nüüd oranži värvi

Kasutajagrupile või kasutajale personaalselt õiguste lisamine on täiendatud. Uued valitud kataloogid ja üksused on enne esimest salvestamist oranži värvi.

Funktsionaalsuse poole pealt midagi ei muutu, õiguste lisamine töötab täpselt samamoodi nagu eelmises versioonis. Antud muudatus oli tehtud selleks, et oleks võimalik eristada valitud kataloogid ja üksused nendest, mis olid juba varem lisatud.

Näiteks peakasutaja tahab lisada uued õigused kasutajagrupile, kus on juba paljudele kataloogidele eraldi õigused määratud. Peakasutaja valib kataloogid, millele soovib õigused määrata ning õiguste lisamise paneelis on kohe näha, millised kataloogid olid äsja valitud ja on väga lihtne eristada, millistele kataloogidele on vaja õigusi määrata.

!Uued valitud kataloogid

Kättesaamise kinnitus e-kirja saatmisel on parandatud

@ ikooniga ja E-kirjad moodulist e-kirja saatmisel on olemas Kättesaamise kinnitus linnukene. Antud linnukese funktsionaalsus ei töötanud juba pikemat aega, kuid selles versioonis on funktsionaalsus parandatud.

Kättesaamise kinnitus linnukese aktiveerimine lisab e-kirja koosseisu ühe rea juurde, mille abil saajale kuvatakse e-kirja avamisel teavitus, mille aktiveerimisel on võimalik e-kirja kättesaamise kohta teavitus saata e-kirja saatjale.

NB! Ei pruugi töötaga kõikide meiliserveritega.

E-kirja saaja vaade:

!Kättesaamise kinnitus

Kalendri mooduli parandused

Kalendri moodulis soeses kalendrisündmuste kuvamisega on parandatud:

 1. Kordussündmuste üldine kuvamine. Eelmises versioonis kuvas Amphora kalendrivaates kuni aasta ulatuses kordussündmusi. Näiteks kui oli aasta kordus ning korduste arv oli 10, siis Amphora kuvas kalendrivaates ainult kaks esimest sündmust.
 2. Päeva kordusega sündmuste kuvamine erinevas kalendrivaates. Amphora kuvas rohkem sündmuse kordusi kui neid tegelikult oli.

Asja objektidele numbrite lisamine muudetud

Asja objektid saavad asja kaudu numbri eeldusel, et asjal endal on number olemas ning kataloogil, kus asub asi, on "Kasuta ainult asja loendurit" linnukene sisse lülitatud.

Varem arvestas Amphora asja objektile numbri lisamisel olemasolevate asja objektide numbreid ning nende katalooge. Kui üks asja objektidest sai selle asja järgi numbri, kuid asus teises kataloogis, siis Amphora seda asja objekti ei arvestanud uue asja objekti numbri lisamisel.

13.6 versioonis asja objekti kataloogi enam ei arvestata. Kui asja objekt on saanud numbri asja kaudu, kuid asub teises kataloogis, siis seda asja objekti Amphora arvestab uue järjenumbri arvutamisel.

Asja koosseisu uue dokumendi lisamine täiendatud

Kui asi ise kuulub teise asja koosseisu ning selle asja koosseisu lisatakse uus dokument(asja objekt), siis peab Amphora lisama dokumendi ainult sellesse asja, kuhu see dokument tegelikult lisatakse. Varem lisas Amphora sellises olukorras dokumendi mõlema asja koosseisu ning tänu sellele sai dokument vale numbri registreerimisel.

13.6 versioonis on see viga parandatud ning nüüd lisatakse uus dokument (asja objektile) õige asja koosseisu.

Saadetud e-kirjadel ei kuvata enam manuse registreerimise valikud

E-kirjad moodulis saadetud e-kirjadel kuvas Amphora eelmistes versioonides manuse registreerimise valikud. Need valikud ei omanud mingit funktsionaalsust, kuna tegu on juba saadetud e-kirjadega. Selles versioonis eemaldasime need valikud.

!Saadetud e-kirjade manused

Dokumendi lisafailide lisamise vead logitakse

Kui juhtub, et dokumendi salvestamisel ei õnnestu Amphoral korrektsel kujul lisafaili salvestada, lisatakse selle kohta nüüd logikirje. Logides olev informatsioon aitab Amphora klienditoel operatiivsemalt lahendada probleeme, mis on seotud dokumendi lisafailidega.

Arhiivitoimikute kustutamine Prügikasti moodulis on korda tehtud

Prügikasti moodulis olevate objektide kustutamisel kontrollib Amphora kasutaja õigusi. Arhiivitoimikute puhul oli kasutaja õiguste kontroll puudu ning tänu sellele ei olnud võimalik arhiivitoimikud Prügikasti moodulis kustutada. Arhiivitoimiku ette linnukese lisamisel ning Kustuta nuppu vajutamisel jättis Amphora arhiivitoimiku alles.

13.6 versioonis on antud viga parandatud ning nüüd saavad Amphora kasutajad, kellel on olemas vajalikud õigused, arhiivitoimikuid kustutada.

Admin -> Kataloogid nuppude muudatused

Admin -> Kataloogid vaates on osad nupud teatud olukordades nüüd mitteaktiivsed. Antud muudatused on tehtud eelkõige selleks, et vähendada vigu uute üksuste ja kataloogide loomisel.

 1. Kui on valitud Tühista kausta valik, siis Loo kaust, Muuda ja Kustuta nupud ei ole aktiivsed. !Mitteaktiivsed nupud
 2. Kui on valitud Üksus või Kataloog, siis Loo üksus nupp ei ole aktiivne. !Mitteaktiivsed nupud
 3. Üksuse ja Kataloogi seadistamise vaates on Kopeeri uueks nupp mitteaktiivseks tehtud, kuna hetkel sellel nupul ei ole funktsionaalsust arendatud. !Mitteaktiivsed nupud

DHX dokumendi registreerimisel ei kao nüüd seosviit ja juurdepääsupiirangu info

Eelmistes versioonides võis DHX dokumendi registreerimisel kaduda seosviit ja juurdepääsupiirangu info. Täpsemalt see juhtus olukorras, kus saabunud DHX dokument üritati registreerimisel seostada algatusdokumendiga (Seostamine põhidokumendiga paneelis "Uus vastuskiri").

13.6 versioonis on antud viga parandatud. DHX dokumendi registreerimisel ei kao enam andmed.

Dokumendi sees failide asukoha muutmine ei kaota allkirjakonteinerit

Dokumendi sees failide asukohta muutmisel(Põhifail -> Lisafailiks ja vastupidi) ei tohiks kindlasti ära kaduda allkirjakonteiner. Lisaks kui dokumendil on ainult lisafailid (põhifail puudub) ning need lisafailid on allkirjastatud, siis ei tohi Amphora dokumendi ülesalvestamisel allkirjakonteineri eemaldada.

Failide asukoha muutmise ja allkirjakonteineri eemaldamise probleemid, mis olid varasemates versioonides, on 13.6 versioonis parandatud.

Amphora eemaldab allkirjakonteineri ainult juhul kui põhifaili kohal olev fail on allkirjakonteiner koosseisus ja see põhifail eemaldatakse või seda muudetakse.

Lisatud osapoolte isikukoodi/reg. koodi kontroll dokumendi uueks kopeerimisel ja lisa registreerimisel

13.4.1 versioonis lisasime seadistatava funktsionaalsuse, millega on võimalik kohustuslikuks teha osapoolte isikukoodi/reg. koodi. Täpsemalt saab sellest lugeda SIIT.

Antud muudatus on aktuaalne nendes Amphora keskkondades, kus üldiste seadete all on sisse lülitatud "Osapoole registrikood/isikukood on kohustuslik".

Algselt oli isikukoodi/reg. koodi kontroll lisatud ainult osapoolte valiku vaatesse. Dokumendi salvestamisel ei olnud eraldi kontrolli. Näiteks varem lisatud dokumente, millel olid juba osapooled lisatud ja nendel osapooltel ei olnud isikukoodi/reg. koodi, oli võimalik uueks kopeerida/lisa registreerida ilma, et Amphora kontrolliks osapoolte isikukoodi/reg. koodi olemasolu.

Dokumendi salvestamisel osapoolte isikukoodi/reg. koodi kontroll on lisatud 13.6 versioonis.

NB! Olemasolevate dokumentide ülesalvestamisel seda kontrolli ei rakendata.

Dokumendi detailvaatest asja kustutamine on korda tehtud juhul kui metaandmete versioonimine on välja lülitatud

Korda on tehtud viga, kus Amphora ei kustutanud dokumendi detailvaatest asjaga seost. Peale salvestamist ilmus asi tagasi Asjad paneeli. Viga esines ainult nendes keskkondades, kus metaandmete versioonimine oli välja lülitatud.

Edastuse faili režiimi parandused

Välja suunaga edastuse failide režiimi jätab nüüd Amphora alati meelde. Välja suunaga edastuse failide režiimi on võimalik valida edastuse täpsemates seadetes(Faili režiimide kohta saab sellest lugeda SIIT). Eelmistes versioonides edastuse muutmisel võis Amphora teatud olukordades valitud faili režiimi muuta tagasi vaikimisi faili režiimiks - "Saada kõik tulevikus lisatavad failid ja allkirjakonteiner".

Lisatud täiendav faili režiimi kontroll e-kirja välja saatmisel. Juhul kui on valitud failidega režiim ning dokumendil puuduvad failid, siis Amphora küsib täiendava kinnituse, kas kasutaja on nõus saatma failideta e-kirja. Varem kuvas Amphora alati punase teavituse, et failid on puudu ning sellist e-kirja ei olnud võimalik välja saata.

Amphora lisab nüüd vastusdokumendi edastusele alati failidega režiimi. Juhul kui faile ei lisata ning kasutaja soovib failideta e-kirja välja saata, siis selline võimalus on olemas. Samas tagab see muudas seda, et Amphora saadab e-kirja alati failidega juhul kui failid on dokumendi juures olemas.

Mujalt välja saadetud e-kirjade registreerimine

Mõnikord saadetakse e-kiri Amphora väliselt välja (näiteks otse Outlookist) ning hiljem on vaja see e-kiri Amphorasse dokumendina registreerida. Varem oli vaja registreerida e-kiri saabunud dokumendina ning seejärel käsitsi lisatud edastus kustutada ning uus välja suunaga edastus lisada.

13.6 versioonis lisasime võimaluse Amphora väliselt saadetud e-kirjad registreerida välja saadetud dokumendina. Selleks on vaja luua uus registreerimise profiil (Admin -> Profiilid).

Registreerimise profiilidesse sai lisatud suuna valik. Kokku on kaks valikut: sisse ja välja.

!Reg profiili suuna valik

Edastamise suuna valik kuvatakse juhul kui profiili tüübiks on valitud "E-post".

Sisse valiku puhul lisatakse registreeritud e-kirjale "Sisse" suunaga edastus. Välja valiku puhul lisatakse aga "Välja" suunaga edastus, kus edastuse staatus on "Saadetud".

Lisatud välja suunaga saadetud edastustel saatja muutmine

Välja suunaga saadetud staatusega edastusel oli varem võimalik saaja andmed muuta. 13.6 versioonis lisasime ka saatja muutmise toe.

Saatja muutmiseks on vaja avada edastuse muutmise vaate vajudes "Muuda" nupu peale. Avanenud vaates on nüüd olemas "Valige kasutaja" link, mille peale vajudetes kuvatakse ekraanile rippmenüü, kus on omakorda võimalik valida Amphora keskkonna kasutajad.

NB! "Valige kasutaja" link on nähtav ainult Saadetud staatusega välja suunaga edastustel.

!Valige kasutaja link

!Kasutajate rippmenüü

Hetkel kasutajate valikus kuvatakse ka need kasutajad, kellel e-posti aadress puudub.

13.6 versiooni koosseisu kuulub ka mujalt välja saadetud e-kirjade registreerimine(täpsemalt sellest on võimalik lugeda SIIT) ning selliste e-kirjade registreerimisel on tihti vaja saatja andmed muuta. Antud funktsionaalsus on lisatud eelkõige selliste olukordade lahendamise jaoks.

Spoku teenuse kaudu dokumentide uuendamisel ei uuendata enam registreerimise aega

Spoku teenuse kaudu on võimalik olemasolevaid Spoku dokumente muuta. Eelmistes versioonides kirjutas Spoku teenuse kaudu muudetud dokumendil registreerimise aja üle uue väärtusega, mis ei olnud korrektne. 13.6 versioonis on see viga parandatud.

Avalehe optimeerimine

Avalehel Suunamised paneelis kuvatakse nüüd korraga kuni 1000 ülesannet ühel kasutajal, tänu millele muutub avalehe avamine ja kasutamine kiiremaks.

Väiksemad parandused

 1. E-kirjad moodulis kuvas Amphora tervele ekraanile veatea juhul kui registreerimise profiili valiku ajal ei olnud ükski e-kiri valitud. Uues versioonis kuvatakse selgesõnaline veateade. !Kättesaamise kinnitus
 2. Dokumendi arhiveerimisel jätab Amphora alles ainult kaks viimast dokumendi versiooni ning ülejäänud eemaldab. Varem võis arhiveeritud toimikusse sattuda dokument, millel oli rohkem kui kaks versiooni ning sellist dokumenti Amphora ei kuvanud arhiveeritud dokumentide seas. 13.6 versioonis on kuvamise viga parandatud ning kõik arhiveeritud dokumendid on nähtavad arhiivitoimikus.

Muud muudatused

 1. Uuendatud Telerik komponendid 2021.1.119 -> 2021.1.224.

Versioon 13.6.1

Kasutaja avalehe seadetes kalendri valiku eemaldamine juhul kui Kalendri moodul ei ole nähtav

Amphora keskkonna avalehel saavad kasutajad seadistada, millised avalehe paneelid on nendele nähtavad. Seda on võimalik teha Avalehe seaded paneelis.

13.6.1 versioonis lisasime täiendava kontrolli, et kasutajal ei oleks Avalehe seadete paneelis kalendri paneeli valikut juhul kui kasutajal ei ole Kalendri moodul nähtav.

Saadetud e-kirja logid muudetud

Amphora keskkonnast saadetud e-kirjadel tekib saatmise logid ning üheks logi sündmuseks on Open. See logi sündmus tähendab seda, et saaja on seda e-kirja ka lahti võtnud. Kahjuks selline logi sündmus ei tule iga e-kirja saatmisel. See oleneb saaja e-posti seadetest.

Varasemates versioonides kuvas Amphora kõik Open sündmused. Kui e-kirja saaja on e-kirja lahti võtnud viis korda, siis Amphora kuvas viis Open sündmust.

Selles versioonis tegime täienduse, et Amphora kuvaks ainult kõige esimese Open sündmuse.

Täiendatud allkirjakonteinerite lahti lammutamine

Kui allkirjakonteineri sees olid failid, kus failide nimedes olid keelatud sümbolid (< > : " / \ | ? *), siis eelmistes versioonides Amphora ei suutnud sellist allkirjakonteinerit korrektsel kujul lahti lammutada.

13.6.1 versioonis täiendasime allkirjakonteinerite lammutamist ning nüüd allkirjakonteineri sees olevatel failidel eemaldatakse lahti lammutamisel keelatud sümbolid. Tänu sellele suudab nüüd Amphora sellised allkirjakonteinerid korrektselt lahti lammutada ning kõik allkirjakonteineri sees olevad failid on dokumendi vaates nähtavad.

Parandatud registreerimise profiiliga dokumentide registreerimine kataloogidesse, kus on infoesitlus seadistatud

Antud parandus on aktuaalne nendes keskkondades, kus oli 13.6.0 versioon paigaldatud.

Infoesitluse seadetes on võimalik määrata vormid, millega tohib valitud kataloogidesse dokumente registreerida. Juhul kui infoesitluse koosseisu oli lisatud kataloog ning selles infoesitluses olid valitud vormid, siis sellesse kataloogi registreerimise profiiliga e-kirja (Outlookist või E-kirjad moodulist) või DHX dokumendi registreerimisel valis Amphora mitte registreerimise profiilis oleva vormi, vaid infoesitluses määratud vormi. Antud viga on parandatud ning nüüd registreerimise profiiliga registreerimisel valitakse alati see vormi, mis on registreerimise profiili seadetes määratud.

Parandatud saabunud ostuarve konteeringu käibemaksuga jäägi arvutamine

Amphora ei suutnud osadel saabunud ostuarvetel konteeringu käibemaksuga jääki korrektselt välja arvutada. Probleem esines saabunud ostuarvetel, kus arverea ItemTotal element oli 0.

Tegime Amphora poole peal täienduse, et kui saabunud ostuarvel on arverea ItemTotal 0, siis Amphora ise arvutab selle välja. Edaspidi arvutab Amphora konteeringu käibemaksuga jääki korrektselt.

Versioon 13.6.2

Parandatud dokumentide lisamine juhul kui "Dokumendi info peitmine (Osapooled)" poliis oli sisse lülitatud

Alates 13.6.0 versioonist ei olnud võimalik dokumente lisada juhul kui kasutaja kuulus kasutajagruppi, kus oli "Dokumendi info peitmine (Osapooled)" poliis sisse lülitatud. Amphora kuvas järgmise veateate - Object reference not set to an instance of an object

13.6.2 versioonis on antud viga parandatud.


Viimati muudetud: 19. aprill ‎2020, 16:06:58