Amphora 14.8 versioonijuhend


 1. Versioon 14.8.0
  1. Allkirjakonteineri andmed Suunamised paneelis
  2. Arhiivi mooduli muudatused
  3. Asutuse seadete logimine lisatud
  4. Navigatsiooni parandus lugemise (vaatamise) vaates
  5. Loendurite uueks kopeerimise funktsionaalsus täiendatud
  6. Personaalsete seadete salvestamine täiendatud
  7. Mobiil-IDga allkirjastamine täiendatud
  8. Põhifaili konverteerimise parandus
  9. Lahti lammutatud allkirjakonteineri kuvamine täiendatud
  10. Dokumendi mooduli otsingu täiendus – lisatud uus otsinguvormi väli „Esmane loomine (create_time_orig)“
  11. Vastusdokumendil kaob juurdepääsupiirang – parandus
  12. Avalehe avamine optimeeritud (Suunamised paneeli ülesanded)
  13. Uus dokumendi sisekeskkonna URL
  14. Väiksemad parandused

Versioon 14.8.0

Allkirjakonteineri andmed Suunamised paneelis

Avalehel Suunamised paneelis on olemas failide veerg. Failide veerus kuvati varem põhifaili koos kõikide lisafailidega. Samas kui dokumendil oli lahti lammutatud kujul allkirjakonteiner, siis see konteiner ei olnud Suunamised paneelis nähtav.

Alates 14.8 versioonist kuvatakse nüüd failide veerus ka lahti lammutatud allkirjakonteiner koos andmetega. Allkirjakonteiner asub alati esimesel kohal failide nimekirjas. Allkirjakonteinerit on võimalik alla laadida vajutades konteineri nimetusele. Lisaks lohistades hiire kursorit konteineri nimetuse peale kuvab Amphora järgmised andmed – kes on allkirjastanud ning millal on allkirjastanud. Nüüd on kasutajatel, kes peavad konkreetse dokumendiga tegelema, palju parem ülevaade ja nemad ei pea dokumenti eraldi lahti tegema selleks, et vaadata kes on allkirjastanud ning selleks, et allkirjakonteinerit saaks alla laadida.

NB! Juhul kui dokumendil on mitu lahti lammutatud kujul allkirjakonteinerit, siis Amphora kuvab kõik allkirjakonteinerid.

!Avalehel Suunamised paneel

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Järve Biopuhastus.
**
Täname!
**

Arhiivi mooduli muudatused

 1. Arhiivitoimiku vaates kuvab Amphora nüüd dokumendi viimase versiooni andmed. Varem kuvas Amphora esimese versioode andmed, mis ei olnud korrektne, kuna esimesel versioonil võis veel puududa number ning registreeritud kuupäev ja pealkiri võisid erineda viimase versiooniga.
 2. Arhiivitoimiku vaatesse objektide tabelisse lisatud uus veerg Kehtivuse tähtaeg. Kasutajatel tekib palju parem ülevaade objektidest, mis on lisatud arhiivitoimiku koosseisu. Objekti kehtivuse tähtaeg oleneb selle objekte kuupäevadest ning kuupäevade prioriteedid on järgmised – Not_valid_after (Kehtib kuni) > Document_date (Dokumendi kuupäev) > RegisterTime (Registreerimise aeg) > Create_time (Dokumendi loomise kuupäev). Kui üks nendest kuupäevadest puudub (näiteks Not_valid_after), siis Amphora võtab arvesse järgmise kuupäeva (Document_date).
  !Arhiivis Kehtib kuni kuupäev

Asutuse seadete logimine lisatud

Admin – Asutuse seaded muutmisel ei lisanud Amphora eelmistes versioonides logid. See omakorda tegi muudatuste tuvastamise väga keeruliseks. Alates 14.8 versioonist on nüüd logide tugi lisatud.

Logid on nähtavad ka kasutajaliidese kaudu (Admin – Asutuse seaded - Logid).

!Asutuse seadete logimine

Objektide avamine lugemise vaates ning seejärel Tagasi/Katkesta nupu abil tagasi algse objekti juurde liikumine ei töötanud alati korrektselt. Näiteks asja juures asja objekti avamisel ning seejärel Tagasi/Katkesta nupu vajutamisel ei avanud Amphora uuesti algse asja, vaid avas mooduli listivaate. 14.8 versioonis on see navigatsiooni probleem parandatud.

Loendurite uueks kopeerimise funktsionaalsus täiendatud

Amphoras on võimalik olemasolevad loendurid uueks asjaajamise perioodiks kopeerida. Antud funktsionaalsus säästab peakasutajate aega, kuna saab korraga kõik uue asjaajamise perioodi loendurid lisada ning seda ei ole vaja teha käsitsi. Varem lasi Amphora uueks kopeerida ainult need loendurid, mille Kehtib kuni kuupäeva aasta oli kas jooksev aasta või eelmine aasta. Seega näiteks kui mõnel kataloogil oli eelmise perioodi (kehtib kuni 2022) loendur puudu ning oli soov eelviimase (kehtib kuni 2021) perioodi loendurit uueks kopeerida, siis Amphora ei lasknud seda teha. Nüüdseks on see kontroll eemaldatud ning ka varasemad loendurid on võimalik automaatseks uueks kopeerida.

Täpsemalt loendurite uueks kopeerimise kohta saate lugeda SIIT

Personaalsete seadete salvestamine täiendatud

Kasutaja enda personaalsete seadete salvestamine vajas täiendamist/parandamist. Nimelt kui kasutajagrupil, kuhu kuulus kasutaja, ei olnud Teadete administreerimine poliis sisse lülitatud ning kasutaja salvestas enda personaalsed seaded (Admin – Personaalsed seaded) üle, eemaldas Amphora kõik teadete linnukesed. Selles versioonis lisasime täiendava kontrolli, et sellises olukorras ei eemaldaks Amphora personaalsed teadete linnukesed.

Mobiil-IDga allkirjastamine täiendatud

Eelmistes versioonides ei töötanud Mobiil-IDga allkirjastamine kasutajatel, kellel oli personaalsetes seadetes mobiilinumber sisestatud tühikutega. Näide - +372 5555 5555. Allkirjastamisel kuvas Amphora Invalid phone No. veateate.

Selles versioonis täiendasime mobiilinumbri kontrolli. Nüüd Amphora oskab tühikuid mitte arvestada Mobiil-IDga allkirjastamisel.

Põhifaili konverteerimise parandus

Amphora konverteerib salvestamisel automaatselt põhifaili PDF-ks juhul kui põhifaili formaat seda lubab. Eelmistes versioonides esines konverteerimise probleem nende failidega, kus formaat oli küll sobilik, kuid faili laiend oli kirjutatud suurte tähtedega. Näide – Tööleping.DOCX. Sellist faili ei suutnud Amphora PDF-ks konverteerida.

Selles versioonis lisasime paranduse. Nüüd faili laiend võib olla kirjutatud nii suurte kui ka väikeste tähtedega.

Lahti lammutatud allkirjakonteineri kuvamine täiendatud

Allkirjakonteineri lahti lammutamisel kuvab Amphora kõik allkirjastajad. Kuvatakse järgmised andmed – eesnimi, perekonnanimi ning isikukood. Samas osade allkirjade puhul kuvas Amphora siiamaani ainult eesnime je perekonnanime ning seda ka veidral kujul (eesnimi suurte tähtedega).

!Allkirjakonteiner lahti lammutatud kujul

Probleemsed allkirjad oli need, kus allkirjastaja sertifikaadi väljastaja oli EID-SK 2016 (Mobiil-IDga või Smart-IDga antud allkirjad).

14.8 versioonis on EID-SK 2016 allkirjade kuvamine täiendatud ning nüüd kuvatakse kõik andmed õigel kujul.

Dokumendi mooduli otsingu täiendus – lisatud uus otsinguvormi väli „Esmane loomine (create_time_orig)“

Dokumendid – Otsi otsingus on võimalik teostada Dokumendid mooduli otsinguid erinevate otsinguprofiilidega. Otsinguprofiile on võimalik juurde lisada/muuta. Eelmistes versioonides puudus dokumendi esmase loomise kuupäeva väli otsinguvormil, mis tegi konkreetse perioodi dokumentide otsingut probleemseks. Nüüd on see väli lisatud – create_time_orig (Esmane loomine).

Otsinguprofiilis väljade valik:

!Otsinguprofiilis vormile väljade valik

Otsinguvormil create_time_orig väli:

!Otsinguprofiilis vormil valitud väli

Vastusdokumendil kaob juurdepääsupiirang – parandus

Vastusdokumendi loomisel kannab Amphora vastusdokumendile algse dokumendi juurdepääsupiirangu. Probleemid piirangu ülekandmisega esinesid olukorras, kus algsel dokumendil oli Kehtib kuni kuupäev puudu. Juurdepääsupiirangu ülesandmine vastusdokumendile töötab nii – Amphora lisab vastusdokumendile sama juurdepääsupiirangu aluse ning Märge tehtud ja Kehtib kuni kuupäevad lisab vastavalt vastusdokumendi loomise kuupäevale. Kuid Amphora ei suutnud lahendada olukorda, kus Kehtib kuni kuupäev algsel kuupäeval oli puudu ning tänu sellele vastusdokumendi salvestamisel kadusid kõik juurdepääsupiirangu andmed. 14.8 versioonis on vastusdokumendil juurdepääsupiirangu andmete kadumise probleem lahendatud ning selles olukorras Amphora ei lisa enam Kehtib kuni kuupäeva ja vastusdokumendile.

Vastusdokumendi Piirang paneel enne 14.8 verisooni:

!Juurdepääsupiirangu andmed puuduvad

Vastusdokumendi Piirang paneel alates 14.8 verisooni:

!Juurdepääsupiirangu andmed on olemas

Avalehe avamine optimeeritud (Suunamised paneeli ülesanded)

Osad kasutajad, kellel oli avalehel Suunamised paneelis palju ülesandeid, võisid märgata, et avalehe avamine on aeg ajalt aeglane. Avalehe avamise kiirus sõltub selles, palju ülesandeid kasutajal on. Selles versioonis tegime Suunamised paneelis ülesannete kuvamise natukene ümber ning edaspidi peaks avalehe avamine olema kiirem ka nendel kasutajatel, kellel on palju lõpetatud/lõpetamata ülesandeid Suunamised paneelis.

Uus dokumendi sisekeskkonna URL

Amphoras on igal dokumendil olemas enda unikaalne URL (link), millega saab konkreetset dokumenti avada. See URL näeb välja nii - keskkonnaaadress/index.aspx?type=12&itm=27286, kus type on objekte tüüp (12 on Dokumendid mooduli objekt) ning itm on dokumendi versiooni unikaalne ID.

Selles versioonis lisasime veel ühe dokumendi URL. Uus dokumendi link näeb välja nii - keskkonnaaadress/index.aspx?guid=03eba7b1-8b95-4e8e-a66e-2e6aac6c8280, kus guid on dokumendi unikaalne (mitte dokumendi versiooni) ID. Igal dokumendi versioonil on sama guid, see ei muutu. See on väga oluline erinevus eelmise dokumendi URLiga, kuna näiteks versiooni kustutamisega (Pöördu tagasi eelmisele versioonile) guid on jääb endiselt samaks erinevalt dokumendi versiooni IDst (itm) ning uue dokumendi URLiga saab endiselt dokumenti avada.

!Dokumendi versioonid

Väiksemad parandused

 1. Ootel e-posti teavitused raport kuvas varem kustutatud objektide teavitused. Selles versioonis lisasime kontrolli, et see raport kuvaks ainult aktiivsete objektide e-posti teavitusi.
 2. Avalehel Suunamised paneelis mõnedel kasutajatel esines probleem – ei olnud nähtavad tegevuste nupud olukorras, kus Kuva suunamiste nimekirjas tegevuste nuppe poliis oli sisse lülitatud. 14.8 versioonis tegevuste nupude kuvamine on korda tehtud ning kui Kuva suunamiste nimekirjas tegevuste nuppe kasutajagrupi poliis on sisse lülitatud, on tegevuse nupud alati nähtavad.
  Probleemi näide:
  !Suunamised paneelis tegevuse nupud
 3. Avalehel Kontorist väljas paneelis ei kuva enam Amphora passiivseid kasutajaid.

Viimati muudetud: 21. veebruar ‎2023, 12:10:34