Amphora 14.4 versioonijuhend


 1. Versioon 14.4.0
  1. Mitu allkirjakonteinerit ühel dokumendil – parandatud
  2. E-kirja registreerimine E-kirjad moodulist täiendatud
  3. Juurdepääsupiirangu "Teabevaldaja" väärtuse eemaldamine vastusdokumendil
  4. Edastuse ikoonide uuendamine Dokumendi mooduli listivaates täiendatud
  5. Saadetud staatusega "E-kiri" saatmisviisiga edastuse saaja asutuse/isiku muutmine keelatud
  6. Mitme lisafaili korraga kustutamise funktsionaalsus lisatud
  7. Muud muudatused

Versioon 14.4.0

Mitu allkirjakonteinerit ühel dokumendil – parandatud

Kui dokumendil on juba allkirjakonteiner lahti lammutatud kujul olemas ning kasutaja saadab menetluse või delegeerimise kaudu allkirjastamiseks ülesande, siis menetluse/delegeerimise loomisel on võimalik valida, kas uus allkiri lisatakse olemasoleva konteineri koosseisu või luuakse uus allkirjakonteiner. Uue allkirjakonteineri loomisega oli eelmistes versioonides probleem, kus Amphora ei loonud uut allkirjakonteinerit, vaid lisas uue allkirja juba olemasoleva allkirjakonteineri koosseisu. See juhtus olukorras, kus kasutaja allkirjastas dokumenti avalehel Suunamised paneelis kasutades “piltnuppe” (2). “Allkirjasta” (1) nupu kaudu allkirjastamine töötas korrektselt, Amphora lõi uue allkirjakonteineri.

!Allkirjastamise nupud

14.4.0 versioonis on antud viga parandatud. ”Piltnupude” kaudu allkirjastamine loob nüüd sellises olukorras uue allkirjakonteineri.

E-kirja registreerimine E-kirjad moodulist täiendatud

Saabunud e-kirjade sisus olevad pildid teisendatakse nüüd base64 formaati ning need pildid on tekstiredaktoris nähtavad. Seda nii IMAP kui ka POP3 protokolli puhul. Varem salvestati e-kirja sisus olevad pildid failidena, tänu millele ei olnud need pildid tekstiredaktori sisus nähtavad. Näiteks kui e-kirja sisus oli palju pilte, siis e-kirja registreerimisel oli dokumendil palju lisafaile. Lisaks võisid POP3 protokolliga seadistatud e-posti kontode puhul tekkida probleemid nende failide alla laadimisega.

Alates 14.4.0 versioonist:

!Uus e-kirja näide

Varem:

!Vana e-kirja näide

Juurdepääsupiirangu "Teabevaldaja" väärtuse eemaldamine vastusdokumendil

Kui algsel dokumendil on juurdepääsupiirangu andmed olemas ning koostatakse vastusdokument, siis Amphora kopeerib vastusdokumendile algse dokumendi juurdepääsupiirangu andmed. Varem kopeeris Amphora kõik andmed, kaasa arvatud ka “Teabevaldaja”. Alates sellest versioonist “Teabevaldaja” väärtus enam vastusdokumendile ei kopeerita. Põhjuseks on see, et näiteks saabunud algsel dokumendil võib “Teabevaldaja” olla dokumendi saatja asutus ning vastusdokumendil ei tohi enam sama asutus olla.

Järjedokumendi loomisel kopeeritakse endiselt kõik juurdepääsupiirangu andmed, ka "Teabevaldaja".

!Teabevaldaja näide

NB! Juhul kui vastusdokument lisatakse kataloogi, kus on olemas vaikimisi juurdepääsupiirang koos "Teabevaldajaga", siis Amphora automaatselt lisab vaikimisi "Teabevaldaja" väärtuse.

Edastuse ikoonide uuendamine Dokumendi mooduli listivaates täiendatud

Dokumendid mooduli listivaates kuvatakse failide veerus edastuse ikoonid

!Edastuse ikoonid

mille abil saab kasutaja teada, kas dokumendi saatmine on olnud edukas või mitte. Eelmistes versioonides oli probleemid nende ikoonide uuendamisega. Osades olukordades ei uuendanud Amphora ikoone peale edastuse staatuse muutumist. Näiteks e-kirja väljasaatmisel võis alguses edastusel olla “Saatmine ebaõnnestus” staatus koos temporary_fail (ajutine viga) logiga ning järgmise saatmiskatsega muutus edastuse staatus “Saadetud” staatuseks, kuid Dokumendid mooduli listivaates oli endiselt punane ikoon.

Selles versioonis lisasime automaatse kontrolli, mis kontrollib edastuse staatused iga tund ja vastavalt muudatustele uuendab edastuse ikoonid.

Saadetud staatusega "E-kiri" saatmisviisiga edastuse saaja asutuse/isiku muutmine keelatud

Kui e-kiri on edukalt Amphorast välja saadetud, siis selle edastuse saaja e-posti aadressi ei tohi enam muuta. "Uus adressaat" sakis saaja e-posti aadressi muutmise võimalus oli juba varem kinni pandud, kuid Asutuse/Isiku muutmine oli veel eelmises versioonis lubatud. Asutuse/Isiku muutmisega muutus ka saaja e-posti aadress. 14.4.0 versioonis enam sellist võimalust ei ole.

Mitme lisafaili korraga kustutamise funktsionaalsus lisatud

Alates sellest versioonist on võimalik mitu dokumendi lisafaili korraga ära kustutada. Lisafailide ees on nüüd märkeruudud, kuhu saab lisada linnukese ja sellega ära märkida lisafailid, mida on vaja ära kustutada. On võimalik ka korraga kõikidele lisafailidele linnukesed lisada (1). Valitud lisafailide kustutamiseks tuleb vajutada "Kustuta" nuppu (2). Endiselt on võimalik lisafaile ühekaupa kustutada kasutades "Kustuta" linki (3).

!Lisafailide

Antud funktsionaalsus teeb elu lihtsamaks olukordades, kus dokumendil on palju lisafaile ning on vaja kustutada suurem osa lisafaile/kõik lisafailid.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Muud muudatused

Dokumentide eksport (Dokumendid moodul -> Eksport) täiendatud Rahvusarhiivi jaoks. Eksport XML failis lisasime Lisafailide (ItemFile) ja Allkirjakonteineri (SignatureConteiner) koosseisu uued elemendid:

 • Crc - nüüd 32 sümboli pikkune alati
 • CrcAlgorithm - MD5

Viimati muudetud: 16. juuni ‎2022, 16:10:12