Amphora 13.3 versioonijuhend


 1. Versioon 13.3.0
  1. Mobiil-ID REST API autentimine
  2. Asja kopeerimine parandatud
  3. E-kirjad moodulis saabunud e-kirja registreerimise parandus
  4. Menetluse detailvaates tekstiredaktori eemaldamine
  5. Saatmata ning vigase edastuse ikoonid on korda tehtud
  6. Osapoolte valik optimeeritud
  7. WebDAV komponentide uuendus
  8. Allkirjafailide ülesalvestamine korda tehtud
  9. Parandatud viga, kus Amphora ei lisanud vastuskirja loomisel algsele kirjale "Vastamise kuupäev"
  10. Raporti valiku parandused
  11. Osapoolte paneeli info kadumine "Saada" nupu vajutamisel on korda tehtud
  12. Menetlusega lisatud õiguste parandus
  13. Amphora keskkonna teenustase
  14. Tekstiredaktori sisu kandub üle dokumendile vastamisel
 2. Versioon 13.3.1
  1. Favicon lisatud
  2. Hävitamise vaate õigused korda tehtud
  3. Edastuse paneelis "Teema" väljale dokumendi numbri lisamine
  4. "Seostamine põhidokumendiga" paneelis vaikimisi pealkirja järgi otsing
  5. "Saadetud Amphora-väliselt" välja suunaga edastuse nupp
 3. Versioon 13.3.2
  1. Dokumendi mooduli otsingu täiendused
  2. Uus HTML mallielement vastusdokumentide jaoks
  3. Vastusdokumendil vaikimisi asutuse e-posti aadress
 4. Versioon 13.3.3
  1. Vastutava isiku "Tingimusel" ülesande päevade parandus
  2. Saabunud e-kirja registreerimisel saaja e-posti aadress ei muutu
  3. Dokumendi lugemise vaates muudetud edastuse paneeli asukoht
  4. Dokumendi mooduli kiirpäringu lk probleemid parandatud
  5. Kiirmenüü lingid peidetud
  6. Saabunud e-kirja sisu kuvamine
  7. Kiri vormi vaikimisi HTML malli valik

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.3 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.3.0

Mobiil-ID REST API autentimine

Mobiil-ID REST API autentimine on lisatud nii Amphorasse logimisel kui ka Amphora Iseteenindusportaali logimisel.

Suures plaanis kasutajate jaoks midagi ei muutu, kuid nüüd on isikukoodi olemasolu kasutajal kohustuslik mobiil-IDga autentimisel. Seega tuleks kontrollida, et kasutajatel, kes kasutavad mobiil-ID, oleks isikukood olemas.

Asja kopeerimine

Igal asjal on olemas number, mitme asja koosseisu antud asi kuulub. See number ei ole kasutajaliidese kaudu nähtav. See number on vajalik näiteks asja moodulis kiirpäringute käivitamiseks.

Eelmistes versioonides sellise asja uueks kopeerimisel, mis omakorda kuulus ühe või rohkema asja koosseisu, kopeeris Amphora ka asjade numbri, kuigi uus kopeeritud asi enam ei kuulunud nende asjade koosseisu. Seoses sellega töötasid valesti ka mõned asja mooduli kiirpäringud (näiteks "Päevakorraootel eelnõud").

13.3.0 versioonis on see viga parandatud.

E-kirjad moodulis saabunud e-kirja registreerimise parandus

E-kirjad moodulis saabunud e-kirja registreerimisel võis Amphora kuvada Object reference not set to an instance of an object veateadet. Probleem esines siis kui e-kirja sisus oli pilt ning pildi elemendis oli src väärtuses ? sümbol. Viga on antud versioonis parandatud.

Menetluse detailvaates tekstiredaktori eemaldamine

Tekstiredaktori sisu koos imelike sümbolitega oli menetluse detailvaates nähtav juhul kui dokument oli alguses registreeritud kirjutamise vormiga ning hiljem oli vorm laadimise vormiks muudetud. Lisaks selleks, et seda viga näha, oli vaja ülesanne avada otselingiga. Viga on selles versioonis parandatud.

Enne:

!Detailvaade

Peale parandust:

!Detailvaade

Saatmata ning vigase edastuse ikoonid on korda tehtud*

Selles versioonis on parandatud viga, kus saatmata või vigase edastuse eemaldamisel ei kadunud nimekirjavaatest edastuse ikoon. Probleem esines ainult nendel dokumentidel, kus oli mitu versiooni.

Saatmata ning vigase edastuse ikoonid nimekirjavaates:

!Edastuse ikoonid

Osapoolte valik optimeeritud

Dokumendi moodulis osapoolte paneelis valitud osapoolte salvestamine oli kohati aeglane ning võis võtta kuni 7 sekundit aega. Optimeerimise tulemusena muutus valitud osapoolte salvestamine palju kiiremaks.

WebDAV komponentide uuendus

Alates sellest versioonist on võimalik kasutada uut WebDAV versiooni(v. 5.16). Selle WebDAV versiooniga on võimalik muuta faile Microsoft Edge veebibrauseris(testitud 85.0.564.44 versiooniga).

Uus WebDAV versioon on allalaetav SIIT.

Allkirjafailide ülesalvestamine korda tehtud

Antud probleem esines kui esimene kasutaja oli dokumenti(allkirjakonteiner oli puudu) lahti teinud ning peale seda on teine kasutaja seda dokumenti allkirjastanud. Kui esimene kasutaja peale teise kasutaja allkirjastamist salvestas dokumendi üle, siis uues versioonis ei olnud allkirjafail nähtav.

Lisaks tegime korda ka sama olukorra, kus oli algselt juba olemas allkirjakonteiner. Sellises olukorras esimese kasutaja salvestamisel kuvas Amphora veateate.

Parandatud viga, kus Amphora ei lisanud vastuskirja loomisel algsele kirjale "Vastamise kuupäev"*

Vastuskirja koostamisel peab Amphora lisama algsele kirjale "Vastamise kuupäev" väljale praeguse kuupäeva. Eelmistes versioonides ei lisanud Amphora algsele kirjale "Vastamise kuupäev" juhul kui vastuskirjale enne esimest salvestamist lisati põhifail ning antud põhifail muudeti WebDAViga.

13.3.0 versioonis on see viga parandatud.

Raporti valiku parandused

Kui kasutajal oli raport avatud ning selles raportis oli veeru filter kasutusel, siis teise raporti avamisel ei kuvanud Amphora raporti tulemusi. Selles versioonis on antud viga parandatud.

Osapoolte paneeli info kadumine "Saada" nupu vajutamisel on korda tehtud*

Selles versioonis on parandatud viga, kus osapoolte paneeli info(osapooled) kadusid ära "Saada" nupu vajutamisel. Tegu on visuaalse veaga ning kui dokument uuesti lahti teha, siis olid osapooled alles.

Menetlusega lisatud õiguste parandus

Menetluse kaudu õiguste lisamine ja arvutamine oli vigane olukordades, kus kasutajal oli mitu aktiivset menetlust ühel objektil. Amphora ei suutnud korrektsel kujul õigusi arvutada ning Amphora lisas mõnes olukorras kasutajale väiksema õiguse kui oleks pidanud olema.

Menetluse kaudu õiguste lisamine ja arvutamine on 13.3.0 versioonis korda tehtud.

Amphora keskkonna teenustase

Amphora keskkonnas on nüüd näha, milline teenustasu on keskkonnas. Teenustaseme (Standard, Premium, Eliit) peale vajutades avaneb teenustasemete võrdlustabel.

Teenustasu on nähtav Amphora keskkonnas vasakul üleval "Amphora Professional" logo all

Tekstiredaktori sisu kandub üle dokumendile vastamisel*

Alates sellest versioonist on võimalik Dokumendid moodulis sisse lülitada poliis, millega Amphora kannab vastusdokumendile ja järjedokumendile algatusdokumendi tekstiredaktori sisu. Poliisi nimetus on Kopeeri sõnumi vastamisel kirja sisu ning kasutajagrupi seadetes asub poliis kirjavahetuse poliiside all.


Versioon 13.3.1

Favicon lisatud

Favicon on veebilehe ikoon, mida kuvatakse veebibrauseri vahekaardil. Varem oli lihtsalt maakera ikoon, nüüd on aga õige Amphora ikoon.

Varem:

!Vana ikoon

Nüüd:

!Uus ikoon

Hävitamise vaate õigused korda tehtud

Arhiivi moodulis on Amphoras olemas hävitamise vaade, kus on võimalik arhiveeritud toimikud hävitada. Amphora eelmistes versioonides olid hävitamise vaates õiguste vead ning kasutajad ei näinud alati kõiki arhiveeritud toimikuid. Selles versioonis on antud viga parandatud.

Edastuse paneelis "Teema" väljale dokumendi numbri lisamine*

"Välja" suunaga edastusele lisasime selles versioonis funktsionaalsuse, mis automaatselt lisab edastuse paneelis "Teema" väljale ka dokumendi numbri. Dokumendi number lisatakse pealkirja ette ning e-kirja saatmisel on see number e-kirja pealkirjas olemas. Amphora lisab numbri teema koosseisu nii algse dokumendi lisamisel kui ka vastuskirja lisamisel.

Varem on sama põhimõttega töötanud @ ikoonist e-kirja saatmine. Seal on Amphora alati pealkirja koosseisu lisanud ka dokumendi/kirja numbri.

!Teema number

"Seostamine põhidokumendiga" paneelis vaikimisi pealkirja järgi otsing

Seostamine põhidokumendiga paneel käivitab nüüd Amphora automaatse otsingu pealkirja järgi. Kui uue dokumendi lisamisel valida Seostamine põhidokumendiga paneelis "Dokumendi uus versioon", "Dokumendi lisa" või "Uus vastuskiri", siis Amphora lisab otsingukasti lisatava dokumendi pealkirja ning käivitab automaatselt otsingu.

!Teema number

"Saadetud Amphora-väliselt" välja suunaga edastuse nupp

Saadetud Amphora-väliselt nuppu tuleks kasutada olukordades, kus dokument oli saadetud Amphora väliselt, kuid Amphora keskkonnas on antud dokument registreerinud ning on vaja märkida, et dokument on välja saadetud.

!Teema number

Näiteks seda nuppu oleks mõistlik kasutada olukordades, kus e-kiri on saadetud välja mujalt(Outlook), kuid dokument on vaja Amphorasse registreerida ning edastuse staatus peab olema "Saadetud".

Saadetud Amphora-väliselt nupp on nähtav ainult "välja" suunaga "Saatmata" staatusega edastusel. Nupu vajutamisel muudetakse staatus "Saadetud"-ks ning edastamise viisiks lisa "Väline süsteem".


Versioon 13.3.2

Dokumendi mooduli otsingu täiendused*

NB! Nüüd saavad kasutajad ise luua dokumentide saatmise staatusega seotud kiirpäringud(näiteks vastamata dokumendid, üle tähtaja dokumendid jms)
Minu vastamata dokumendid ning Minu üle tähtaja vastamata dokumendid kiirpäringute lisamise õpetus asub SIIN

Dokumendi mooduli otsingusse lisasime uued otsinguväljad:

Vastutav isik (ResponsiblePerson) - lisab otsinguvormile rippmenüü, kus valikus on kasutajad. Selle valikuga on võimalik otsida dokumente vastutava isiku järgi.

Saaja/Saatja (DeliverySenderRecipient) - tavaline teksti väli. Otsib edastuse paneeli saaja ja saatja andmete järgi. Võimalik on sisestada nii e-posti aadress, kui ka isiku või asutuse nimi.

Vastamata (IsUnanswered) - märkeruut. Otsib kõik dokumendid, millel vastamise/täitmise tähtaeg on sisestatud, kuid vastamise/täitmise kuupäev on tühi.

Vastatud (IsAnswered) - märkeruut. Otsib kõik dokumendid, millel vastamise/täitmise kuupäev on täidetud.

Üle tähtaja (IsOverDeadline) - märkeruut. Otsib kõik dokumendid, millel vastamise/täitmise tähtaeg on möödas, kaasa arvatud ka need dokumendid, millele on juba vastatud.

Ei vaja vastamist (IsNoNeedAnswer) - märkeruut. Otsib kõik dokumendid, millele puudub vastamise/täitmise tähtaeg.

Neid märkeruute on võimalik omavahel kombineerida. Näiteks Üle tähtaja ning Vastamata linnukesed annavad tulemuse, kus on ainult vastamata üle tähtaja läinud dokumendid.

!Uued otsinguväljad

Uus HTML mallielement vastusdokumentide jaoks*

Selles versioonis lisasime uue HTML mallielemendi ::SOURCE.EDITOR::

Antud mallielement on mõeldud vastusdokumendi malli jaoks. Vastusdokumendi koostamisel asendab Amphora mallielemendi algse dokumendi tekstiredaktori sisuga.

Näide, millise HTML malliga on võimalik seda mallielementi kasutada:

Tere,


Lugupidamisega,
::CURUSER::

::SOURCE.EDITOR::

Vastusdokumendi koostamisel valime antud malli (või Amphora valib ise malli juhul, kui tegu on vaikimisi malliga) ning Amphora asendab ::SOURCE.EDITOR:: mallielemendi algse dokumendi tekstiredaktori sisuga. ::CURUSER:: selles näites on sisselogitud kasutaja eesnimi ja perekonnanimi.

Vastusdokumendil vaikimisi asutuse e-posti aadress*

Üksuse (Admin -> Kataloogid) seadetesse on lisatud Kasuta üksuse e-postiaadressi saatmisel märkeruut.

!Üksuse seadistus

Kui linnukene ei ole lisatud, siis väljamineva vastusdokumendi koostamisel on edastuse paneelis saatja veerus vaikimisi kasutaja isiklik e-posti aadress. Kui linnukene on lisatud, siis vastusdokumendi koostamisel lisatakse saatjaks üksuse e-posti aadress, mis on lisatud üksuse seadetes E-mail väljale.

!Üksuse e-posti aadress


Versioon 13.3.3

Vastutava isiku "Tingimusel" ülesande päevade parandus

Amphoras saab tekitada vastutavale isikule tingimusel ülesande. Näiteks lepingute puhul saab tekitada ülesande 30 päeva enne "Kehtib kuni" kuupäeva saabumist.

!Üksuse e-posti aadress

"Tingimusel" valiku valimisel lisab Amphora vaikimisi päevade arvu. Parandatud viga esines olukordades, kus kasutaja muutis päevade arvu. Salvestamisel lisati andmebaasi kasutaja poolt sisestatud päevade arv, kuid kasutajaliidese kaudu oli endiselt nähtav vaikimisi päevade arv. Kui kasutaja salvestas selle dokumendi veelkord üle, siis Amphora kirjutas kasutaja poolt sisestatud päevade arvu ka andmebaasis üle.

Lisaks on parandatud probleem, kus käsitsi sisestatud päevade arv tühistati dokumendi värskendusega (näiteks faili laadimine, kataloogi muutmine, osapoolte lisamine jne).

Saabunud e-kirja registreerimisel saaja e-posti aadress ei muutu*

Outlookist või e-kirjad mooduli kaudu saabunud e-kirja registreerimisel ei muuda enam Amphora saaja e-posti aadressi juhul, kui kasutaja vajutab edastuse juures "Muuda" nuppu. Saaja e-posti aadress ei tohi kunagi muutuda.

Dokumendi lugemise vaates muudetud edastuse paneeli asukoht*

Dokumendi lugemise vaates on edastuse paneel tõstetud ülespoole ning nüüd asub kohe peale metaandmete paneeli. Varem oli edastuse paneel dokumendi lugemise vaates kõige alumine paneel.

!Edastuse paneeli asukoht

Dokumendi mooduli kiirpäringu lk probleemid parandatud

Dokumendi moodulis uue kiirpäringu loomisel oli kiirpäring vigane. Teisel leheküljel kuvas kiirpäring ainult viis dokumenti. Lisaks oli vigane ka kiirpäringu tulemuste eksportimine (Amphora eksportis ainult esimese lehekülje tulemused ehk esimesed 20 dokumenti).

Kiirmenüü lingid peidetud

Amphora sisekeskkonnas kuvatakse nüüd need kiirmenüü valikud, mis on kasutajale lubatud kasutajagrupi õigustega. Kui kasutajagrupis on asja moodul välja lülitatud, siis Amphora enam ei kuva "Uus asi" valikut.

Kiirmenüü:

!Edastuse paneeli asukoht

Saabunud e-kirjade kuvamine ning registreerimine

E-kirjad moodulis saabunud e-kirjade kuvamisega ning registreerimisega võisid eelmistes versioonides olla probleemid. Nimelt teatud e-kirjade avamisel võis Amphora keskkonna kujundus imelikuks muutuda või e-kirja registreerimisel võis tekkida veateade. Probleeme põhjustasid saabunud e-kirja HTML koodis olevad elemendid.

Eelmistes versioonides tuvastatud vead on korda tehtud.

Kiri vormi vaikimisi HTML malli valik*

Kiri vormi vaikimisi HTML malli valik on ümber tehtud. Nüüd on vaikimisi valitud alati see mall, mis on seotud kataloogi üksusega, kuhu dokument registreeritakse. Juhul kui kataloogi üksusega ei ole ühtegi vaikimisi malli seotud, siis valitakse vaikimisi mall, millel ei ole üksust. Kui sellist malli ka ei ole, siis Amphora vaikimisi HTML malli ei lisa.

Enne dokumendi esimest salvestamist kataloogi muutmisel muutub ka vaikimisi mall juhul kui valitud kataloog asub teises üksuses ning selle üksusega on seotud vaikimisi mall.

Antud funktsionaalsus on suunatud nendele kasutajatele, kellel on Amphoras mitme erineva asutuse(üksuse) õigused olemas ning kes saadavad mõlema asutuse alt e-kirju välja. Kiri vormile on võimalik luua saadetava e-kirja HTML mallid (näiteks e-kirja allkiri, kus on asutuse rekvisiidid) igale asutusele. Uue algatusdokumendi või vastusdokumendi koostamisel valib Amphora vaikimisi selle malli, mis on seotud selle üksusega, mille all on see kataloog, kuhu registreeritakse kiri. Seega kasutaja ei pea ise koguaeg malli valima ja jälgima, et õige mall oleks valitud.

NB! HTML mallide juhend asub SIIN


Viimati muudetud: 04. ‎november ‎2020, 10:12:58