Amphora 13.5 versioonijuhend


 1. Versioon 13.5.0
  1. Asutuse liitmise funktsionaalsus
  2. Lisatud vastutava isiku funktsionaalsus Asja moodulis
  3. Asja mallid
  4. Parandatud sisselogimine juhul kui kasutajal oli paroolis @ sümbol
  5. Dokumendi nimekirjavaates topeltkliki parandus
  6. Google Autentimine
  7. Müügiarvete PDF genereerimine korda tehtud
  8. Avalehel raporti tulemuste eksport Excelisse täiendatud
  9. Avalikus vaates objekti vaates numbri kuvamine korda tehtud
  10. Avalehe optimeerimised
  11. Dokumentide ja asjade avamine optimeeritud
  12. E-kirjaga saadetud failide nimetuste parandused
  13. Finants mooduli filtreerimise ning eksportimise muudatused
  14. Vastusdokumendile lisatakse algse dokumendi "Pealkiri veebis"
  15. Google translate tõlgete tugi
  16. E-kirjad mooduli mallid
  17. Avalikus vaates "Kirjavahetuse" sakis järjestamine korda tehtud
  18. Avalikus vaates "Kõik" sakis otsing täiendatud
  19. Muud muudatused
 2. Versioon 13.5.1
  1. Asja objektide järjestus korda tehtud

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.5 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.5.0

Asutuse liitmise funktsionaalsus

Asutuste liitmise funktsionaalsus aitab lahendada probleemid, kus Amphora keskkonnas on mitu korduvat asutust (näiteks Rahandusministeerium) ning kõik need asutused on igal pool valikutes nähtavad. Kasutajal tekib alati küsimus, millist asutust tuleb valida.

Nüüd on võimalik sellised asutused liita üheks asutuseks.

Asutused moodulis tegime aktiivseks Liida nupu.

!Liida nupp

Asutuste liitmiseks tuleb lisada asutuste ette linnukesed ning vajutada Liida nuppu.

"Kuva ainult korduv kood" on filter, mille siselülitamisel kuvatakse ainult sellised asutused, mille registrikoodid korduvad. Samuti järjestatakse siis asutused registrikoodi järgi. Filter hõlbustab korduvate asutuste leidmist.

!Asutuse liitmine

Asutuse liitmise vaade näeb välja nii:

!Asutuse liitmise vaade

 1. Asutuse nime valik. Juhul kui liidetavatel asutustel on erinevad nimetused, siis "Asutuse nimi" rippmenüüs kuvatakse kõik need nimetused ning kasutaja saab valida, millise nimetusega lisatakse liidetud asutus.
 2. Lühendi valik. Samamoodi valikus on kõikide liidetavate asutuste lühendid, millest tuleb valida üks lühend.
 3. Registrikoodi valik. Kõikide liidetavate asutuste registrikoodid.
 4. Kui liidetavatele asutustele on lisatud isikud, siis kõikide asutuste isikud kuvatakse siin paneelis. Vajadusel on võimalik isikud eemaldada.
 5. Kui liidetavatele asutustele on lisatud osakonnad, siis kõikide asutuste osakonnad kuvatakse siin paneelis. Vajadusel on võimalik osakonnad eemaldada.
 6. Liidetud asutuste kontaktandmed. Kuvatakse kõikide liidetavate asutuste kontaktandmed ning vaikimisi(põhiandmed) on valitud nimekirjas esimese liidetava asutuse andmed. Vajadusel saab põhiandmed muuta.

Rippmenüü on lukus, kui selles valikud puuduvad.

Kui kõik andmed on üle vaadatud ning õiged valikud tehtud, tuleb vajutada Liida nuppu.

Uue asutuse ajaloopaneelis on näha, millised asutused liideti. Liidetud asutusi on võimalik avada, kuid ei ei ole võimalik muuta.

!Asutuse ajaloo paneel

Kõik liidetud asutused muutuvad passiivseteks asutusteks. Need asutused ei ole Asutused mooduli nimekirjavaates nähtavad ning mujal valikus samamoodi ei ole nähtavad ega valitavad.

Lisatud vastutava isiku funktsionaalsus Asja moodulis

Vastutava isiku funktsionaalsust Asja moodulis saab kasutada alates 13.5.0 versioonist.

Funktsionaalsus töötab sarnaselt Dokumendi mooduliga. Kui asja vormile on seadistatud vastutava isiku paneel, siis uue toimiku loomisel/olemasoleva toimiku muutmisel on vastutava isiku paneel nähtav.

!Vastutava isiku paneel

Vastutava isiku paneeli rippmenüüs saab valida isiku, keda Amphora lisab asja toimikule vastutavaks isikuks ning kui lisada "Tekita tööülesanne" linnukene, lisab Amphora sellele vastutavale isikule Täitmiseks menetlusülesande.

Vastutava isiku funktsionaalsus on lisatud Asja moodulisse selleks, et oleks võimalik määrata, kes antud asjaga tegeleb ning selle eest vastutab.

Asja mallid

Asja vormidele on võimalik nüüd lisada asja mallid. Asja mallid rakenduvad asja objektidele ning asja malli abil kontrollitakse, kas asja koosseisus on vajalikud asja objektid olemas.

Täpsemalt asja mallide kohta saab lugeda meie juhendist, mis asub SIIN

Parandatud sisselogimine juhul kui kasutajal oli paroolis @ sümbol

Kui kasutajal oli paroolis @ sümbol ning kasutaja logis sisse kasutajanime ja parooliga, siis kuvas Amhora üleval vasakus nurgas järgmise teate: !! kasutajanimi AS "parooli tähed enne @ sümbolit" !!

!Kasutaja tekst

Kasutaja tegevust Amphoras see kuidagi ei mõjutanud, kuid sellise teavituse kuvamine ei olnud korrektne.

13.5.0 versioonis on see väikene viga korda tehtud.

Dokumendi nimekirjavaates topeltkliki parandus

Parandatud olukord, kus kasutajal oli võimalus avada dokument, kui teha topeltklikk dokumendi nimetuse peal nimekirjavaates.

Juhul kui kasutaja vajutas mitu korda dokumendi nimetuse peale nimekirjavaates, siis Amphora avas selle dokumendi vigasel kujul. Dokumendi avamisel oli kadunud Metaandmed avalikud ja Fail avalik linnukesed, Dokumendi liik rippmenüü väärtus, Tekstiredaktori sisu, ning Piirangute paneelis juurdepääsupiirangu alus ja teavaldaja.

13.5.0 versioonis ei ole enam võimalik nimekirjavaates mitu korda dokumendi pealkirja peale vajutada. Peale esimest klikki muutub Amphora pealkiri mitteaktiivseks.

!Dokumendi pealkiri nimekirjavaates

Hetkel siiski antud viga on veel Amphoras olemas. Kindlasti ei tohiks peale dokumendi pealkirjale vajutamist kuhugi mujale Amphoras vajutada (näiteks mõne teise dokumendi pealkirja peale või mooduli peale) enne kui dokument avaneb.

Lisaks ei tohi teha topeltklikki dokumendi pealkirjal menetluse/delegeerimise detailvaates.

!Menetluse detailvaade

Google Autentimine

Amphorasse on lisatud Google kontoga autentimine(sisselogimine). Kasutaja saab seostada oma Amphora kasutaja Google kontoga ning Google konto abil Amphorasse sisse logida.

Google kontoga autentimine on võimalik ainult Premium ja Eliit tasemel. Asutuse seadetes tuleb see esmalt sisse lülitada Admin -> Asutuse seaded -> Üldised seaded -> "Aktiveeri Google autentimine (Ainult Premium ja Elite kasutajatele)"

Google kontoga seostamiseks tuleb avada Admin moodul -> Personaalsed seaded -> Autentimine ja SSO paneel.

!Gmail konto seadistamine

Seadista nupu vajutades avaneb Google konto valiku/lisamise vaade, kus tuleb valida olemasolev Google konto või lisada uus. Kui see on tehtud, siis viiakse kasutaja tagasi Amphorasse ning Staatuse võti ilmub nähtavale.

!Staatuse võti

Juhul kui Amphora kasutaja on juba seotud Google kontoga, siis uue seadistuse lisamisel kuvab Amphora kinnitusakna.

!Muudatuste kinnitamine

Kui staatuse võti on nähtav, tuleb vajutada Salvesta nuppu üleval või all.

NB! Hetkel ei ole võimalik juba lisatud Google konto ära eemaldada kasutajaliidese kaudu. Palun pöörduge selle küsimusega Amphora klienditoe poole.

NB! Soovitame enne seadistuse lubamist kindlasti kasutajatele selgitada, et nad lülitaksid oma Google kontodel sisse kaheastmelise autentimise.

Müügiarvete PDF genereerimine korda tehtud

Imporditud müügiarvetel ei olnud võimalik genereerida PDF juhul kui käibemaks oli puudu (tühi väli). Selles versioonis on antud viga parandatud ning PDF-i genereerimine töötab korrektselt.

Avalehel raporti tulemuste eksport Excelisse täiendatud

Avalehel Raportid paneelis on võimalik raporti tulemused eksportida erinevatesse formaatidesse. Exceliga olid mõned väiksed probleemid eelmistes versioonides, mis said nüüd parandatud.

 1. Allalaetava Exceli faili koostamine on ümber tehtud. Nüüd exceli faili allalaadimisel ning avamisel ei kuva Office enam veateadet.
 2. Exceli failis objektide numbrid on korrektsel kujul. Varem kuvas Excel mõned numbrid aastatena.

Avalikus vaates objekti vaates numbri kuvamine korda tehtud

Avaliku vaate uuendamisel oli objekti numbri kuvamises avalikus vaates viga. Nimelt objekti detailvaates ei kuvanud Amphora vastusdokumendi numbrit(-1) ning sufiksit.

13.5 versioonis on antud viga parandatud ning edaspidi avalikus vaates kuvatakse numbrid korrektselt.

!Number avalikus vaates

Avalehe optimeerimised

Mõned kasutajad on viimasel ajal teavitanud, et avalehe avamine on aeglane. Tegime analüüsi ning tuvastasime mõned kohad, mis vajasid optimeerimist.

 1. Kalender paneel tegi avalehe avamise aeglaseks juhul kui keskkonnas oli palju kalendrisündmusi.
 2. Suunamised paneel tegi avalehe avamise aeglaseks. Probleemiks oli objekti numbri kuvamine.

Mõlemad kiiruse probleemid said selles versioonis lahendatud.

Dokumentide ja asjade avamine optimeeritud

Alates sellest versioonist peaks dokumentide ja asjade avamine olema kiirem kui varem. Kiiruse vahe peaks olema märgatav keskkondades, kus on palju erinevaid vorme.

E-kirjaga saadetud failide nimetuste parandused

Mõned Amphorast saadetud e-kirjade saajad on teavitanud, et saadetud faile ei ole võimalik avada.

Probleem oli failidega, mille nimetuses olid mitte ASCII sümbolid (täpitähed, Wordi jutumärgid, erisümbolid jt). Näiteks Amphorast saadetud Dokument „Test“.asice jõudis kohale kujul Dokument b.dat, mida ei ole võimalik kuidagi avada.
Lisaks oli probleem ka täpitähtedega. Täpitähed asendati sümbolitega.

13.5 versioonis on antud probleem parandatud ning Amphorast e-kirjaga saadetud failid jõuavad alati korrektsel kujul kohale.

Finants mooduli filtreerimise ning eksportimise muudatused

Selles versioonis finants moodulis on muudetud kuupäeva veeru filtreerimine. Lisatud on kaks kuupäeva välja(Algus ja Lõpp).

Eelkõige on see muudatus tehtud selleks, et oleks võimalik võimalik otsida konkreetse perioodi arveid(näiteks 01.01.2020 - 31.12.2020). Muudatus on tehtud nii ostuarvete kui ka müügiarvete vaates.

Vajalik on sisestada nii algus- kui lõpukuupäev ja seejärel filtri rakendamiseks vajutada Enter.

!Kuupäeva filtreerimise väljad

Filtri tühistamiseks tuleks klikata filtri ikoonil ja valida Ei rakenda filtrit.

!Filtri tühistamine

Lisaks on lisatud ka Arve saatja veerg müügiarvete vaatesse, mille järgi on võimalik müügiarved filtreerida ning eksportimisel on Arve saatja info olemas. Kasulik täiendus nendele keskkondadele, kus on mitu asutust, kes saadavad müügiarveid.

!Arve saatja veerg

Eksportimise nupp on toodud samale reale, kus asuvad teised nupud(varem olid eksportimise nupub tabeli sees paremal pool). Eksport nupu vajutamisel avanevad eksportimise võimalused: XLSX ja CSV.

!Arvete eksport

Vastusdokumendile lisatakse algse dokumendi "Pealkiri veebis"

Dokumendile vastamisel lisas varem Amphora vastusdokumendi pealkirjaks ja ka "Pealkiri veebis" väljale alati algse dokumendi sisekeskkonna pealkirja. See tekitas probleeme, kuna sisekeskkonna pealkiri võis sisaldada andmeid, mis avalikus vaates ei tohi olla nähtavad. Kasutaja pidi alati vastusdokumendi loomisel Pealkiri veebis kontrollima ning vajadusel parandama.

13.5 versioonis on antud probleem lahendatud. Vastusdokumendi loomisel võtab Amphora alati algse dokumendi Pealkiri veebis.

Algse dokumendi pealkirjad:

!Algsed dokumendi pealkirjad

Vastusdokumendi pealkirjad:

!Vastusdokumendi pealkirjad

Google translate tõlgete tugi

Google translate tugi tõlgib automaatselt:

 1. Vormi väljade nimetused ning DropDownList, CheckBoxList, RadioButtonList valikud.
 2. Raporti nimetused ning raporti tabeli veerud.
 3. Kõikides Amphora keeltes kõik puuduvad tõlkesõnad

Eestikeelses Amphoras välja nimetus ning rippmenüü valikud:

!Eesti keeles

Inglisekeelses Amphoras välja nimetus ning rippmenüü valikud:

!Inglise keeles

Raporti nimetus ning veerude nimetused Eesti keelses Amphoras:

!Eesti keeles

!Eesti keeles

Raporti nimetus ning veerude nimetused Inglise keelses Amphoras:

!Inglise keeles

!Inglise keeles

Google translate tugi on lisatud selleks, et kasutaja ei peaks mitmekeelses keskkonnas ise sisestama kõikides keeltes tõlkevasteid.

Amphora on nüüdsest kasutatav kõikides kaheksas keeles: eesti, inglise, vene, läti, leedu, soome, rootsi ja kreeka.

E-kirjad mooduli vastuse mallid

E-kirja mooduli vastuse malle on võimalik kasutada otse E-kirjad moodulis e-kirjale vastamisel. Vastuse koostamisel kuvatakse tekstiredaktorisse malli tekst. Need mallid töötavad ainult vastuse koostamisel ning ei tööta uue e-kirja koostamisel.

E-kirja malle on võimalik kasutada näiteks e-kirja saatjatele tüüpvastuse saatmiseks. Mallielementidest töötab ::SOURCE.EDITOR:: mallielement, mis võimaldab algse e-kirja sisu üle kanda vastuse tekstiredaktorisse.

E-kirja malli saab lisada Admin -> Mallid -> Lisa uus.

Malli lisamise vaates tuleb kindlasti sisestada malli pealkiri, mooduliks tuleb valida E-kirjad ning Vaikimisi mall peab olema valitud. Kui vaikimisi mall ei ole valitud, siis lisatud malli ei saa kasutada.

Nii näeb välja korrektselt seadistatud e-kirja mall:

!E-kirja mall

Avalikus vaates "Kirjavahetuse" sakis järjestamine korda tehtud*

Probleem esines nendel keskkondadel, kellel on Dokumendi ning Kirjavahetuse moodulid kokku viidud.

Järjestamine "Kirjavahetus" sakis toimus viimase muutmise kuupäeva järgi. Vanemate kirjade muutmisel ilmusid need kirjad kohe esimesele lehele.

13.5 versioonis on järjestus arendatud esmase loomise kuupäeva järgi.

Avalikus vaates "Kõik" sakis otsing täiendatud

Avalikus vaates "Kõik" sakis on nüüd võimalik otsida ka edastuse paneeli andmete järgi(näiteks saaja või saatja andmed) dokumente.

Eelmistes versioonides selline võimalus puudus ning edastuse paneeli andmete järgi oli võimalik dokumente otsida ainult "Kirjavahetus" sakis.

Muud muudatused

 1. Uuendatud Telerik komponendid 2020.3.915 -> 2021.1.119.
 2. WebDAVi serveri komponedid v6.1.4325 -> v11.0.10281.
 3. Google kalendrisse sündmuste sünkroniseerimine parandatud.

WebDAV on kasutusel failide otseavamiseks ja muutmiseks Chrome, Edge ja Firefox sirvikutes.

NB! Seoses WebDAV komponentide uuendamisega on saadaval ka uus WebDAV (IT Hit) tarkvara versioon. Seda on võimalik alla laadida Chrome Webstorest

Vanema (alates ver. 5.16) WebDAVi tarkvaraga Amphora toimib, kuid soovitame siiski komponendi uuendada.

Versioon 13.5.1

Asja objektide järjestus korda tehtud

13.5.0 versioonis ei olnud võimalik asja objekte järjestada. Numbritega ning nooltega järjestamine ei töötanud.

13.5.1 versioonis parandasime selle vea ning nüüd asja objektide järjestamine töötab korrektselt nii nooltega kui ka numbritega.


Viimati muudetud: 19. veebruar ‎2020, 15:52:58