Amphora 13.2 versioonijuhend


 1. Versioon 13.2.0
  1. Uuele adressaadile mitu e-posti aadressit lisades genereeritakse eraldi edastused
  2. Amp. väljade unikaalsuse kontroll
  3. Registreerimisprofiilide parandused
  4. Spoku parandused
  5. KOVMEN parandused
  6. Õiguste optimeerimine
  7. SAF liidestus
 2. Versioon 13.2.1
  1. Õiguste optimeerimine
 3. Versioon 13.2.2
  1. Õiguste optimeerimine
  2. Edastuse staatuse optimeerimine
 4. Versioon 13.2.3
  1. Asja kopeerimine parandatud
  2. E-kirjad moodulis saabunud e-kirja registreerimise parandus
  3. Menetluse detailvaates tekstiredaktori eemaldamine

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.2 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.2.0

Uuele adressaadile mitu e-posti aadressit lisades genereeritakse eraldi edastused*

Uue adressaadi kaudu edastust luues võib nüüd adressaadile sisestada semikoolonite abil eraldatuna mitu e-posti aadressi ja iga e-posti aadressi kohta koostatakse eraldi edastus.

Varem sellise edastuse loomise viisi juures eraldi edastusi ei genereeritud, vaid kõik sisestatud e-posti aadressid jäid ühele edastusele. Kuna ühel edastusel oli mitu e-posti aadressi, ei olnud võimalik e-kirja saatmise logi korrektselt jälgida.

!Uus adressaat

!Uus adressaat

Amp. väljade unikaalsuse kontroll

Varem oli vormide häälestamise juures võimalik luua mitu samasugust Amp. välja nime erinevate tähtede suurusega, näiteks Eesnimi ja eesnimi. See võis tekitada probleeme SPOKU vormide saatmisel. Nüüd peavad vormil kasutatavad Amp. välja nimed olema unikaalsed ning olemasolevaid Amp. välja nimesid ei saa juurde lisada sõltumata tähtede suurusest.

Registreerimisprofiilide parandused*

Selles versioonis on parandatud mitmed registreerimisprofiilide muutmisega seotud vead:

 1. Kui teha tingimuslik reegel vastutava isiku lisamise kohta kasutades ka vastamise tähtaega, siis nüüd kuvatakse vastamise tähtaeg dokumendi registreerimisel korrektselt.

  !Vastamise tähtaeg

 2. Varem, kui tingimuslikes reeglites oli XMLi andmeväli valimata ja üritati salvestada, tekkis lehele umbmäärane veateade serveri poolt. Nüüd, kui tingimustliku reegli puhul on XMLi andmeväli täitmata, tekib korrektne probleemi kirjeldav veateade.

  !XML viga

 3. Funktsionaalsuse „Pealkiri mitmest andmeväljast“ abil on nüüd võimalik pealkirjale lisada ka mitu sama vormielemendi väärtust.

  !Pealkiri mitmest väljast

 4. Kui Vastutava isiku tingimus muudetakse Automaatse menetluse tingimuseks, siis Vastutava isiku valiku seadistused (Lisa ülesanne, Ülesande tähtaeg päevades, Vastamise tähtaeg päevades) eemaldatakse korrektselt.

 5. Kui kustutada Admin -> Vormide häälestamine alt vorm ära, siis nüüd kustutatakse automaatselt ka vormiga seotud registreerimisprofiil eeldusel, et ühtegi vormiga seotud dokumenti Amphoras ei ole.
 6. Kui SPOKU või KOVMEN registreerimisprofiili juures ei olnud valitud „Lisa vorm asja koosseisu“ ja kataloogi seadistustes oli valitud „Kasuta ainult asja loendurit“, sai SPOKU või KOVMEN kaudu saadetud dokument ikka loenduri järgi numbri(Eeldusel, et kataloogil oli aktiivne dokumendi loendur). Enam sellisel tingimusel dokumendile numbrit ei teki.

Spoku parandused*

Antud versioon sisaldab järgnevaid SPOKU parandusi:

 1. Dokumendi juurest ei kao seosed enam ära, kui seda SPOKU kaudu uuendatakse või kui sellele saadetakse SPOKU kaudu uusi faile.
 2. Enam ei loeta tühjasid (type = group) elemente SPOKU vormi XML-failides textbox elementideks, kui SPOKU kaudu saadetakse uus vorm või vormi versioon.
 3. Nüüd, kui SPOKU kaudu dokumenti uuendatakse tühja kuupäeva väärtusega, jääb Amphoras dokumendi juures kuupäeva väljale tühi väärtus. Varem jäi dokumendile vana kuupäeva väärtus alles, kui vahepeal tuli SPOKU kaudu tühja kuupäeva väärtusega uuendus.

KOVMEN parandused

Antud versioon sisaldab järgnevaid KOVMEN parandusi:

 1. Objekti ID lisatakse KOVMEN dokumendi registreerimisel andmebaasi automaatselt.
 2. Nüüd kuvatakse raportis „Kovtp registreeritud DVK dokumendid“ (Get_ReportKovmenRegistrations) registreeritud KOVMEN dokumente korrektselt.

Õiguste optimeerimine

Antud versioonis oleme optimeerinud õiguste sünkroniseerimist, mis peaks vähendama varasemalt esinenud Deadlock vigu. Sellised vead esinesid siis kui mitu kasutajat tegi samat tegevust samal ajal.

SAF ja Amphora liidestus

SAF on finants- ja majandustarkvara, mille liidestuse vastus on mõned keskkonnad huvi tundnud. Antud versiooniga on lisatud liidestus Amphora ja SAFi vahel. Nüüd on võimalik arveid saata nii Amphorast SAFi kui ka SAFist Amphorasse.


Versioon 13.2.1

Õiguste optimeerimine

Suure õiguste arvutamise koormuse tõttu võisid eelmises versioonis esineda Timeout vead erinevate tegevuste tagajärjel. 13.2.1 versioonis õiguste optimeerimine parandab need probleemid ning Timeout vead ei tohiks enam ilmuda seoses õiguste arvutamisega.


Versioon 13.2.2

Õiguste optimeerimine

Antud versioonis on optimeeritud menetluse kaudu saadud õiguste arvutamine. Kasutajate jaoks ei olnud need probleemid nähtavad, kuid nüüd peaks menetluse õiguste arvutamine töötama veelgi kiiremine.

Edastuse staatuse optimeerimine*

Üksikutes olukordades edastuse staatuse muutmisel võis tekkida Timeout viga, mis ei olnud kasutajale nähtav ning seoses sellega edastuse staatus kohe ei uuenenud. Antud viga on selles versioonis parandatud.

Amphoras käivitatakse korra tunnis edastuse staatuse uuendus, kus kontrollitakse vigased staatused ning vajadusel uuendatakse, seega lõppkokkuvõttes edastuse staatused on kirjadel õiged.


Viimati muudetud: 18. september ‎2020, ‏‎14:32:43