Rollid


 1. Rollide seadistamine
  a. Rollide lisamine
  b. Rollide muutmine
  c. Rollide kustutamine
  d. Rollidele isikute lisamine

Rollide seadistamine

Rollid asuvad Admin -> Rollid all.

!Rollide asukoht

Rollide abil on võimalik tekitada enda asutuse hierarhia puu. Rolle on võimalik kasutada automaatsetes menetlustes. Lisaks tekib piltlik ülevaade, kuidas rollid asutuses jagunevad.

!Rollide hierarhia

Rollide lisamine

Uue rolli lisamiseks tuleb vajutada Lisa uus nupule.

!Lisa uus roll

Kohustuslik on valida rippmenüüst Parentrole (ülemroll) ning sisestada Rolename(et) (rolli nimetus). Ülejäänud väljad ei ole kohustuslikud. Samas Description(et) (kirjeldus) võiks olla lisaks täidetud. Seejärel tuleb vajutada Lisa nuppu.

Parentrole on ülemrolli nimetus, mille alla tekib uus roll.

!Ülemroll ja alamroll

Uue rolli lisamiseks tuleb vajutada Lisa uus nupule.

Rollide muutmine

Muutmiseks tuleb kasutada Muuda nuppu. Muuda nupp asub rolliga samal real paremal pool.

Muuta saab rolli nimetust, kirjeldust ning ülemrolli. Seda kõigis kolmes keeles.

!Muuda rolli

Rollide kustutamine

Rollide kustutamiseks on kaks võimalust:

 1. Kustuta nupu abil. See nupp asub rolliga samal real paremal pool
 2. Üleval on olemas nupp nimega Kustuta valitud. Selle nupu abil on võimalik korraga mitu rolli kustutada. Rollide ette tuleb lisada linnuke ning järgmiseks vajutada Kustuta valitud nuppu.

!Kustuta roll !Kustuta valitud rollid

Kustutada saab ainult neid rolle, mis on tühjad. Kui rolli kuulub vähemalt üks kasutaja, siis seda rolli kustutada ei ole võimalik.

Võimalik on kustutada ka seda rolli, kus on olemas alamroll(id). Sellisel juhul jäävad alamrollid kustutatud rolli ülemrolli külge.

Rollidele isikute lisamine

Selleks, et rolli sisse isikuid lisada, tuleb vajutada noolega nupu peale.

!Rolli noolega nupp

Rolli all avaneb isikute lisamise ja vaatamise koht. Isikud nupu abil on võimalik isikuid lisada.

!Isikute nupp

Avaneb isikute valimise aken, kus tuleb soovitud isikud paremasse kasti üle viia. Seejärel tuleb vajutada Valmis nuppu.

Isikuid on võimalik alati kustutada. Selleks tuleb vajutada Kustuta nuppu, mis asub isikuga samal real.

!Kustuta nupp

Rollid on hetkel kasutused ainult automaatsetes menetlustes. Automaatse menetluse seadistamiseks tuleb minna Admin -> Automaatsed menetlused ning vajutada nupule Uus menetlus.

!Uus automaatne menetlus


Viimati muudetud: ‎30. ‎juuni ‎2020, ‏‎14:38:00