Amphora 14.0 versioonijuhend


 1. Versioon 14.0.0
  1. MailGun tugi
   a. Seadistamine
   b. MailGun ja Sendgrid erinevused
  2. Saaja e-posti aadressi valideerimine muudetud (SendGrid -> MailGun)
  3. Raportite sisend „Üksus“ on korda tehtud
  4. Muud muudatused

Versioon 14.0.0

MailGun tugi

Kuni 14.0 versioonini oli kõikides Amphora keskkondades e-kirjade teenusepakkuja Sendgrid. See tähendab seda, et enamus (välja arvatud need e-kirjad, mis olid saadetud kliendi enda SMTP kaudu) Amphora keskkonnast saadetud e-kirju saadeti Sendgridi kaudu välja. Sendgid aga ei vasta GDPR nõuetele, kuna nende serverid asuvad USAs.

MailGun on sertifitseeritud ja auditeeritud teenusepakkuja, mis pakub API kaudu vajalikke teenuseid (saadetud e-kirja sündmuste logid, e-posti aadressi valideerimine) ning MailGunil on serverid, mis asuvad Euroopa Liidus.

Lähemalt tutvuda MailGuniga saab SIIT.

Seadistamine

Enne seadistamist tuleb Amphora keskkonnas avada üksuse seaded, kus asuvad vajalikud üksusega seotud e-posti aadressi domeenide DNSid. Selleks peavad kasutajal olemas administraatori õigused.

Üksuse seaded saab avada nii:

 1. Avada Admin moodul.
 2. Avada Kataloogid vaade.
 3. Vajutada üksuse ("majakese" ikooniga kataloog puu tipus) nimetuse peale.
 4. Vajutada "Muuda" nupu peale.

!Üksuse seadete avamine

Iga üksuse seadetes on nüüd olemas E-posti domeenid paneel.

!E-posti domeenid paneel

Selles paneelis asuvad üksusega seotud e-posti aadressi domeenide DNSid. Amphora automaatselt tuvastab kõik üksusega seotud domeenid. Need domeenid võetakse üksuse enda e-posti aadressist ja ka üksusega seotud asutuse e-posti aadressitest (neid võib mitu olla).

Kui seadistus ei ole veel tehtud, siis E-posti domeenid paneel näeb välja nii:

!DNS seadistus tegemata

Olek on unverified ja praegused väärtused on puudu. Senikaua kuni olek on unverified, e-kirjad saadetakse endiselt Sendgridi kaudu välja.

Sisestage see väärtus tulbas olevad väärtused on vaja enda DNSi lisada. Mailgun soovitab lisada ka MX kirjed ning testimise käigus selgus, et osadele adressaatidele ei jõua e-kirjad kohale kui MX kirjed ei ole lisatud. MX kirjete lisamisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et põhidomeeni (tester.amphora.ee) juurde ei tohi MX kirjeid lisada. Need tuleb lisada selleks loodud "mg." eesliitega alamdomeeni (mg.tester.amphora.ee) juurde. Sel juhul ei mõjuta see põhidomeeni e-kirjade liiklust.

Lisaks põhidomeeni (tester.amphora.ee) SPF kirjesse on vaja lisada Amphora jaoks eraldatud IP 185.250.238.195.

Peale seda tuleb oodata kuni 24 tundi ja seejärel seda kontrollida üksuse seadetes E-posti domeenid paneeli.

Google Cloude näiteseadistus:

!Google Cloud DNS seadistus

Lõpptulemus:

!DNS seadistus olemas

MailGun ja Sendgrid erinevused

Väga palju erinevus MailGunil ja Sendgridil otseselt ei ole. Mailgun samamoodi logib saadetud e-kirja sündmusi. Sündmusteks on e-kirjade kohaletoimetamine (Delivered sündmus) ning e-kirja avamine (Open sündmus).

!E-kirja kohaletoimetamise logid

Ebaõnnestunud saatmise korral Sendgridis võisid olla erinevad sündmused (Dropped, Bounce, Deferred), MailGunis on alati üks sündmus – Failed ning Adressaadi server vastus veerus on täpsem probleemi kirjeldus. Adressaadi server vastus veerus on info, kas tegu on lõplikult ebaõnnestunud katsega (permanent_fail – saaja e-posti aadress lisatakse Bounce listi) või ajutise ebaõnnestunud katsega (temporary_fail).

Lisaks MailGunis puudub Processed sündmus, koheselt tuleb kas Delivered või Failed sündmus.

!E-kirja probleemne logi

MailGunil on karmimad saatja e-posti aadressi kontrollid võrreldes Sendgridiga. Mailgun ei luba saata e-kirju, kui saatja domeeni DNS seaded on puudu. Kui saatja e-posti aadressi domeeni DNS kirjed ei ole seadistatud, kuvatakse saatja e-posti aadressi juures punane ikoon, mille peale saab vajutada ning avanenud aknas kuvatakse probleemi kirjeldus. Sellise e-posti aadressi pealt on siiski võimalik välja saata, kuid need saadetakse SENDGRIDi kaudu.

Edastused paneeli näide:

!DNS seadistus puudu edastuse paneelis

@ ikooni ja E-kirjad mooduli vaate näide:

!DNS seadistus puudu e-kirja koostamise vaates

Avanenud akna sisu:

!DNS seadistus puudu ikooni teade

Võib tekkida olukord, kus saatja e-posti aadressi juures on kollane ikoon. Selline ikoon kuvatakse olukorras, kus CNAME kirje on puudu. MailGun kaudu saatmine on sellises olukorras lubatud, kuid e-kirja avamise logid (Open sündmus) ei kuvata.

Näide:

!CNAME kirje puudu

Saaja e-posti aadressi valideerimine muudetud (SendGrid -> MailGun)

@ ikooni vaates ja E-kirjad moodulis e-kirja koostamisel on võimalik saaja e-posti aadressid valideerida (kontrollida, kas tegu on kehtiva e-posti aadressiga). Valideerimise tulemused ei pruugi alati 100% tõesed olla, kuid selline kontroll aitab varakult näiteks saaja e-posti aadressi domeenis kirjavea tuvastada.

!E-posti aadressi valideerimine

Kuni 14.0 versioonini oli kõikides keskkondades kasutusel SendGridi valideerimise tugi. Alates 14.0 versioonist keskkonnad, kes osalevad arhiiviarendustes või on Eliit/Premium taseme kliendid, tõstetakse üle MailGun valideerimise toe peale.

Testitulemused näitasid, et MailGun valideerimise tugi suudab paremini tuvastada e-posti aadresse, mis ei ole kehtivad.

Sendgrid valideerimine (e-posti aadress ei ole kehtiv):

!Sendgridi validaator

MailGun valideerimine (e-posti aadress ei ole kehtiv):

!MailGun validaator

Raportite sisend „Üksus“ on korda tehtud

Osadele raportitele on võimalik sisendiks lisada üksuse valiku. Üksuse valiku saab aktiveerida nendel raportitel, mis võimaldavad väljastada dokumente või mingeid andmeid ühe üksuse piires.

!Raporti üksuse sisend

Eelmistes versioonides ei töötanud üksuse valik. Üksuse rippmenüü oli küll nähtav, kuid Amphora ei arvestanud valitud üksust. Selles versioonis on antud viga korda tehtud.

Muud muudatused

 • Uuendatud Telerik komponendid 2021.3.1111 -> 2022.1.119

Viimati muudetud: 09. oktoober ‎2023, 14:34:56