Numbrite muutmine


  1. Kehtiva loenduriga kataloogid
  2. Kehtiva loendurita kataloogid
  3. Lisa- või asja kaudu saadud numbrid, vastuskirjade numbrid

Võimaldamaks numbrite muutmine, peavad olema sisse lülitatud järgnevad poliisid:

  • Muuda dokumendi numbrit
  • Muuda kirja numbrit

Vaikimisi on need poliisid välja lülitatud kõikidel gruppidel. Soovitame lisada need poliisid ainult Peakasutaja grupile.


Kehtiva loenduriga kataloogid

Kui kataloogil on olemas kehtiv loendur, siis dokumendi või kirja registreerimisel tuleb numbri juurde valik (Automaatselt, Käsitsi). Lisaks kuvatakse number, mida dokument peaks saama loenduri järgi.

!Automaatselt

  • Automaatselt – dokument või kiri saab numbri loenduri järgi.
  • Käsitsi – tekivad väljad, kuhu kasutaja saab ise dokumendi või kirja numbri sisestada (prefiks, väärtus, sufiks). Käsitsi numbrit lisades kontrollib Amphora, et samasuguse numbriga dokumenti või kirja juba ei oleks. Vastasel juhul ei luba selle numbriga objekti salvestada ning näitab, millised objektid on juba selle numbriga Amphoras olemas. Kehtib ainult konkreetse mooduli piires (s.t. kui dokument on ühe numbriga olemas, siis dokumendi moodulis enam sellise numbriga dokumenti ei saa olla, kuid võib olla kirjavahetuse moodulis).

Kui kasutaja valib ühe nendest valikutest (Automaatselt või Käsitsi), siis edaspidi on see valik alati mälus. Selleks, et mälus oleks teine valik, tuleb dokumendi registreerimisel valida teine valik. Ehk siis kui teete valiku, siis järgmine kord on see sama valik vaikimisi valitud.

!Käsitsi

  • Prefiks – kataloogi number. Erandjuhtudel võib olla teine väärtus.
  • Väärtus – järjekorra number.
  • Sufiks – numbri lõpus olev väärtus. Tavaliselt pannakse aastaarv või aastaarvu kaks viimast numbrit.

Erinevalt loendurite seadistamisest, ei ole numbri käsitsi lisamisel ilmtingimata vaja prefiksi lõppu ja sufiksi ette lisada /. Amphora automaatselt lisab selle sümboli. Samas kui see sümbol on kasutaja poolt lisatud, siis seda topelt ei kuvata.

Tagantjärgi on numbrit alati võimalik muuta. Numbri juurde tekib Muuda nupp.

!Muuda nupp

Muuda nupu peale vajutades tuleb lahti aken, kus on võimalik numbrit muuta.

!Numbri muutmine

Peale muudatust tuleb vajutada Salvesta nuppu.

Oluline

Dokumenti või kirja ennast ei ole vaja salvestada selleks, et uus number jääks alles!

Peale igat numbri muudatust tekib ajaloo paneeli sündmus, kus on näha kes muutis selle numbri ja mis number oli enne muutmist.

!Ajaloo paneel


Kehtiva loendurita kataloogid

Kui kataloogil ei ole kehtivat loendurit, siis valikut Automaatselt ei ole. Kohe on nähtaval prefiksi, väärtuse ja sufiksi väljad. Need väljad ei ole kohustuslikud, seega neid ei ole vaja ilmtingimata täita. Sellisel juhul jääb dokument või kiri numbrita ning kui seda uuesti lahti teha, siis numbrite lahtrid on endiselt olemas.

Dokumendi vormidel numbrite väljad:

!Dokumendi numbrid

Kirja vormidel numbrite väljad:

!Kirja numbrid

Kui kataloogil ei ole kehtivat loendurit, siis kõik kasutajad, kellel on õigus registreerida dokumente või kirju saavad dokumentidele ja kirjadele numbreid lisada ja edaspidi muuta. Selle jaoks ei ole vaja Muuda dokumendi numbrit ja Muuda kirja numbrit poliisi kasutada.


Lisa- või asja kaudu saadud numbrid, vastuskirjade numbrid

Lisaks on võimalik muuta numbrit, mis on tekkinud lisa registreerimisel või asja kaudu. Sama lugu on ka vastuskirjade numbritega. Nendel numbritel on tavaliselt -number numbri lõpus.

Vastuskirjadel ei ole võimalik -1 numbrit lõpust kustutada. Kui see number on juba olemas, saab seda ainult muuta.

!Lisa number


‎Viimati muudetud: ‎28. ‎juuli ‎2020, ‏‎14:26:49