Kuidas tööd alustada


  1. Sisselogimine
  2. Personaalsed seaded
  3. Avaleht
  4. Dokumendid
  5. Asjavaade

Sisselogimine

Enne Amphoras tööga alustamist tuleb ennast õigesse keskkonda sisse logida. Tavaliselt saadetakse koos kasutaja andmetega ka Amphora keskkonna URL (link), kuhu on vaja sisse logida. Kui infot Amphora keskkonna lingi kohta ei ole, siis tuleks pöörduda inimese poole, kes kasutaja andmed saatis.

Oluline

Kindlasti ei tohi sisse logida amphora.ee veebilehe kaudu.

Sisselogimise vaade:

!Sisselogimise vaade

Sisselogimise kohta on täpsemalt võimalik lugeda sisselogimise juhendist


Personaalsed seaded

Pärast sisselogimist tasub üle vaadata enda personaalsed seaded, et vajalik info oleks olemas. Kindlasti peab olema isikukood. Isikukoodi olemasolu tagab selle, et kasutaja saab Amphora keskkonnas dokumente allkirjastada ning sisse logida ID-kaardiga. E-posti aadress peab ka olema. Sinna saadetakse infot ülesannete kohta. Selleks, et personaalseid seadeid muuta, tuleb vajutada Admin mooduli peale, mis asub vasakul menüüs päris all.

!Admin moodul

Personaalsete seadete kohta on võimalik täpsemalt lugeda personaalsete seadete juhendist.

Juhul kui Teil ei ole võimalik enda personaalseid seadeid muuta, tuleb võtta ühendust Amphora keskkonna administraatoriga.


Avaleht

Avalehel on koondatud kasutaja jaoks väga oluline info: kõik kasutajale suunatud ülesanded, kalendri sündmused, raportid jne.

Lähemalt avalehe funktsionaalsusega on võimalik tutvuda avalehe juhendis.


Dokumendid

Dokumendid moodul käsitleb kõige üldisemalt dokumentide elutsüklit, alates dokumendi loomisest, selle vormistamisest ja kinnitamisest, registreerimisest, menetlemisest ja kasutamisest kuni selle säilitamise, arhiveerimise ja hävitamiseni.

Moodul tagab dokumentide kerge säilitatavuse ja leitavuse kataloogipuu (dokumentide loetelu) abil ning võimaldab elektroonilise dokumendiregistri pidamist tarkvaras.

Dokumentide kohta on võimalik täpsemalt lugeda dokumentide juhendist.


Asjavaade

Asja ehk dokumendi pakettide vaade võimaldab dokumente koondada vastavalt teemale või juhtumitele (protsessidele või sündmustele) reaalses elus (näiteks algatuskiri + vastuskirjad mingil teemal või ühe õigusaktiga seotud dokumentatsioon).

Asja kohta on võimalik lugeda asjavaate juhendist.


Viimati muudetud: 24. ‎juuli ‎2020, ‏‎10:14:28