E-kirjad


 1. E-kirjad
 2. E-kirjade saatmine mitme e-posti aadressiga
 3. Saaja e-posti aadressi valideerimine
 4. E-kirjade vastuse mallid

E-kirjad

E-kirjad moodulis on võimalik enda saadetud kirjasid vaadata. Juhul, kui kasutajal ega kasutajagrupil ei ole seadistatud e-posti konto, siis saadetud kirjad asuvad Kohalikud kaustad puus Saadetud kaustas.

!Saadetud kirjad

E-kirjad moodulit on võimalik kasutada nagu e-posti klienti. Selleks on aga vaja seadistada e-posti konto kas kasutajale otse või kasutajagrupile, kuhu kasutaja kuulub. Kui e-posti konto on seadistatud, on võimalik otse E-kirjad moodulist e-kirju registreerida Amphorasse. Kõik e-kirjad hakkavad Amphorasse saabuma.

E-kirja sisus olevad pildid teisendatakse base64 formaati ning need pildid on tekstiredaktoris nähtavad. Seda nii IMAP kui ka POP3 protokolli puhul.

Selleks, et enda e-posti konto seadistada Amphorasse, tuleb ühendust võtta enda asutuse IT osakonnaga või Amphora klienditoega.

Vaata ka e-posti seadistamise juhendit.

Kui e-posti konto on seadistatud, tekib e-posti aadressi kaust koos alamkaustadega.

!Inbox

Alamkaustade valik sõltub sellest, kas e-posti konto on seadistatud IMAP-ga või POP3-ga.

!E-kirjade juhend

 1. Saab koostada ja saata e-kirja.
 2. Selle nupu abil saab kontrollida, kas e-posti aadressile on jõudnud uued kirjad või mitte. Selleks peaks olema e-posti konto seadistatud Amphoras.
 3. Selle nupu abil saab e-kirju kustutada. Tuleb panna linnukene e-kirja või e-kirjade ette (1) ning vajutada Kustuta nuppu (2).

  !E-kirjade kustutamine

 4. Registreeri nupu abil on võimalik e-kirju otse Amphorasse registreerida. Selleks, et e-kiri registreerida, on vaja panna linnukene soovitud e-kirja ette ning peale seda valida sobiv registreerimise profiil.
  Kui Teie keskkond kasutab kirjavahetus dokumentide moodulis funktsionaalsust, siis kirja registreerimiseks tuleb kasutada Sissetulev kiri (dokument) profiili. Vastasel juhul tuleb valida Kirjavahetus profiil.

  !E-kirja registreerimine

Registreerimise profiile on võimalik juurde lisada. Selleks peate pöörduma oma Amphora keskkonna administraatori poole.
5. E-kirjade otsing. Siin on võimalik otsida nii pealkirja kui ka e-kirja sisu järgi.
6. Kui linnukene on olemas, siis Amphora kuvab ainult neid e-kirju, mida pole avatud.
7. Kui linnukene on olemas, siis Amphora kuvab ainult neid e-kirju, kus on olemas manus.
8. Lehekülgede arv. Vaikimisi kuvatakse ühel lehel 20 e-kirja, kuid seda arvu saab muuta. Valikus on järgmised numbrid:

!Lehekülgede arvud

Võimalik on ka järgida enda saadetud kirja teekonda. Selleks peate avama Saadetud kausta, avama soovitud kirja ning Kirja päis nupu juures on väikene ümbriku ikoon. Tuleb vajutada ümbriku ikooni peale.

!Kirja teekond

Avaneb uus aken, kus on olemas info saadetud e-kirja kohta.

!Kirja teekonna info


E-kirjade saatmine mitme e-posti aadressiga

Selleks, et saata e-kirju Amphorast välja mitme e-posti aadressiga, on vaja Isikud moodulis isikule lisada e-posti aadress. Selleks peab minema Isikud -> valima isiku, kellele on vaja lisada e-posti aadress (tuleb vajutada isiku nime peale) -> E-aadressid paneelis tuleb sisestada uus e-posti aadress ning vajutada Lisa nuppu.

!E-aadressid

E-kiri saadetakse välja just selle e-posti aadressiga, mis on valitud.

Oluline

Põhiaadressiks tuleb alati määrata enda isiklik e-posti aadress. Põhiaadressile saadetakse teavitusi.


Saaja e-posti aadressi valideerimine

@ ikooni vaates ja E-kirjad moodulis e-kirja koostamisel on võimalik saaja e-posti aadressid valideerida (kontrollida, kas tegu on kehtiva e-posti aadressiga). Valideerimise tulemused ei pruugi alati 100% tõesed olla, kuid selline kontroll aitab varakult näiteks saaja e-posti aadressi domeenis kirjavea tuvastada.

!E-posti aadressi valideerimine


E-kirjade vastuse mallid

E-kirja mooduli vastuse malle on võimalik kasutada otse E-kirjad moodulis e-kirjale vastamisel. Vastuse koostamisel kuvatakse tekstiredaktorisse malli tekst. Need mallid töötavad ainult vastuse koostamisel ning ei tööta uue e-kirja koostamisel.

E-kirja malle on võimalik kasutada näiteks e-kirja saatjatele tüüpvastuse saatmiseks. Mallielementidest töötab ::SOURCE.EDITOR:: mallielement, mis võimaldab algse e-kirja sisu üle kanda vastuse tekstiredaktorisse.

E-kirja malli saab lisada Admin -> Mallid -> Lisa uus.

Malli lisamise vaates tuleb kindlasti sisestada malli pealkiri, mooduliks tuleb valida E-kirjad ning Vaikimisi mall peab olema valitud. Kui vaikimisi mall ei ole valitud, siis lisatud malli ei saa kasutada.

Nii näeb välja korrektselt seadistatud e-kirja mall:

!E-kirja mall


Viimati muudetud: 31. oktoober ‎2023, ‏‎16:56:11