Microsoft Outlook 365 postkasti seadistamine


 1. Amphora ligipääs Office 365 postkastile
  a. Rakenduse lisamine
  b. Rakenduse andmed
  c. App registrations
  d. Enterprise applications
  e. Rakenduse õigused
  f. Rakenduse salasõna – Certificates & secrets
  g. Exchange seadistamine

Tegu on tehnilise juhendiga ning see juhend on mõeldud IT-le. Amphora lõppkasutajatel tuleks antud juhend edastada enda IT töötajatele.


Amphora ligipääs Office 365 postkastile

Juhend on koostatud antud näite alusel: NÄIDE
Kuna e-kirjade saatmist API kaudu Amphora ei kasuta, siis SMTP õigusi ei ole vaja lubada.

Amphora seadistusse on vaja hiljem lisada järgmised andmed (need on vaja registreerida Teie Amphora keskkonnas, et oleks tagatud ligipääs office365 postkastidele):

 • Application (client) ID - fb863dfc-1563-4e7d-a6ba-f774af198d37
 • Tenant ID - 2d1c7ebd-5074-45ce-9424-e75c3bf5cf4b
 • Client secret - XXXXXXXXXXXXXXXXXX

NB! Tegu on näiteandmetega.

Exchange’i seadistamisel on teil vaja jätta meelde ka Object ID, kuid see on vaja võtta Enterprise vaatest.

Teie rakenduse andmed tuleb saata Amphora klienditoe e-postile help@amphora.ee. Amphora klienditugi teeb Amphora poolse seadistuse ära.

Rakenduse lisamine

Kõigepealt on vaja lisada uus rakenduse Azure's - App registrations -> New registration Rakenduse nimetus ei ole oluline, kuid võiks sisaldada viidet Amphorale.

Rakenduse andmed

Rakenduse andmed on näha lokaalses vaates (App registrations) ning Enterprise Application vaates.

App registrations

Antud pildil on lokaalne vaade. Siin vaates saab õigused määrata ning Application ID ja Tenant ID väärtused saab ka siit võtta.

!App registration

Enterprise applications

Siin olev Object ID on vaja meelde jätta, sest selle alusel toimub Exchange’i õiguste seadistamine.

LINK

!Enterprise applications

Rakenduse õigused

Rakendusele anda pildil näha olevad õigused ning peale seda on vaja vajutada „Grant admin consent for ..“. See tagab õiguste korrektse staatuse.

!App rights

Rakenduse salasõna – Certificates & secrets

Genereerida loodud rakendusele salasõna. Peale esmast registreerimist on salasõna näha, hiljem enam mitte. Salasõna on vaja hiljem lisada Amphorasse, seega tuleks see koheselt meelde jätta. Vajalik on salasõna väärtus (value) mitte Secret ID!

!App password

Exchange seadistamine

Lisada uus kasutaja (Service Principal). Powershell skriptidega saab seadistada.

 • New-ServicePrincipal -AppId ApplicationID -ServiceId ObjectID -DisplayName AmphoraDHS

Näide: New-ServicePrincipal -AppId fb863dfc-1563-4e7d-a6ba-f774af198d37 -ServiceId 1aade0a5-6837-4c69-a4bd-25a3f7772c1d -DisplayName AmphoraDHS

Lisada loodud kasutajale ligipääs igale postkastile, mida on Amphoras vaja kasutada (skript käivitada iga postkasti jaoks).

 • Add-MailboxPermission -Identity mailbox@yourdomain.com -User ObjectID -AccessRights FullAccess

Näide (ligipääs ühele postkastile): Add-MailboxPermission -Identity tester@carlsman.com -User 1aade0a5-6837-4c69-a4bd-25a3f7772c1d -AccessRights FullAccess


‎Viimati muudetud: ‎09. ‎jaanuar ‎2023, ‏‎14:26:49