Amphora 13.1 versioonijuhend


 1. Versioon 13.1.0
  1. Õiguste arvutamisega seotud muudatused
  2. Spoku vormi uue versiooni muudatused
  3. Spoku uue vormi/vormi uue versiooni väljade vaikimisi laius muudetud
  4. Spokust dokumendi muutmisel ja Amphorasse saatmisel ei muudeta enam Amphora dokumendi pealkirja
  5. Spoku vormide nimetustele ei lisata enam ette "SPOKU_"
  6. Saabunud Spoku vormidele on lisatud lahtri koodi kontroll
  7. Vastusdokumendi pealkirja muudatus
  8. KOVMEN taotluste Date ja Datetime tüüpi väljad on korda tehtud
  9. Asutuse e-posti valik on vastusdokumendil korda tehtud
  10. KOVMEN taotlustel on saatja andmed nüüd korrektsel kujul
  11. Automaatse menetluse muutmise vaates on kastid ning pealkirja väljad laiemaks tehtud
  12. Prügikasti moodulis on kuupäevade valikuväljad laiemaks tehtud
  13. Avalehel on kalendrisündmuste kuvamine korda tehtud
  14. Admin -> Tabelid näitefail on korda tehtud
  15. Suunamised paneelis "Ava kiri" link
  16. Amp. välja nime lisamise muudatused
  17. Vormi konfigureerimise muudatused
  18. Ülesannete moodul on optimeeritud
  19. Väljade liitmine on parandatud
  20. Uue menetluse/delegeerimise loomise vaates on faili ikooni viga parandatud
  21. Kasutajate/isikute lisamise akna muudatused menetluse ja delegeerimise lisamisel
  22. Isikute moodulis asetäitja valiku vaates paigutuse muutmine
  23. Saadetud E-kirja logi edastuse paneelis
  24. Asendaja näeb kõiki asendatava tööülesandeid, mis on loodud alates asendamise alguskuupäevast
  25. Seose otsingu akna kujundus on uuendatud
  26. Globaalse otsingu kujundus on uuendatud
 2. Versioon 13.1.1
  1. Juurdepääsupiirangu "Piirang kehtib kuni" kuupäeva parandus
  2. Keelatud sümbolite eemaldamine lisafailide nimetustes
  3. Lisatud edastuse paneeli staatuse värvid
 3. Versioon 13.1.2
  1. Uus SPOKU vorm on vaikimisi avalik
  2. Uus Kiri vormi mallielement
  3. Edastuse paneeli e-kirja logide kuvamise parandus
  4. Lisatud "Aeglased päringud (statistika)" ning "Aeglased päringud kasutajate lõikes" raportid
  5. Õigusakti saatmine Riigi Teatajasse – muudatused
 4. Versioon 13.1.3
  1. HTML failide alla laadimine ning DHX vormi põhifaili allalaadimine korda tehtud
 5. Versioon 13.1.4
  1. Üksuse lisamisel on nüüd e-posti aadress ning seotud asutus kohustuslikud
  2. Kooskõlastamise ülesannet ei saa enam ilma otsust valimata lõpetada
  3. TextBox tüüpi väljade vaikeväärtused on nüüd nähtavad vormide häälestamises
  4. Number tüüpi väljade vaikeväärtus on korda tehtud
  5. Kataloogi turvaklasside ja turbeaste klassifikaatorite parandused
  6. Parandatud "Vastamise tähtaeg päevades" funktsionaalsus SPOKU registreerimise profiilides
  7. Uuendatud menetluse ja delegeerimise ikoonid dokumendi ning asja moodulis
  8. E-kirja ikooni (@) kaudu dokumendi saatmise järel suunatakse korrektselt tagasi saadetud dokumendi vaatele
  9. Dokumentide registrivaates kuvatakse dokumendi edastuste staatuste info
  10. Tõlke muudatused
 6. Versioon 13.1.5
  1. Väljamineva e-kirja edastuse staatuse uuendamise parandus
  2. Asja ja kirjavahetuse moodulis on korda tehtud tagasi lükatud ülesannete lõpetamine
  3. Dokumendi mooduli otsingu (Dokumendid -> Otsi) sorteerimise ning suuna valiku parandused
 7. Versioon 13.1.6
  1. Registreerimise profiili tingimuslikud reeglid on parandatud
  2. Ostuarvete parandus
 8. Versioon 13.1.7
  1. URL kaudu otsing on korda tehtud

Oluline

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada Amphora Professional uue 13.1 versiooniga kaasnevat Amphora muutunud funktsionaalsust. Versioonijuhendit täiendame pidevalt.

** * Muudatus on aktuaalne keskkondadele, kus enam ei kasutata kirjavahetuse moodulit.**


Versioon 13.1.0

Õiguste arvutamisega seotud muudatused

Selles versioonis sai lisatud uus õiguste arvutamise loogika. Uued õigused arvutatakse sellel hetkel, millal õigused lisatakse. Antud lahendus teeb Amphora keskkonnas otsingud ning päringud kiiremaks. Varem arvutati iga päringu ja otsingu jaoks eraldi õigused ning sellepärast võisid olla tegevused aeglased(näiteks seoste akna avamine).

Kasutajate jaoks suures plaanis midagi ei muutu. Kõige suurem muudatus on uue Peidetud õiguse lisandumine. Kõik ülejäänud õigused käituvad samamoodi nagu varem.

Peidetud õigus on nagu keelatud õigus, kuid tegu on kõige nõrgema õigusega. See tähendab seda, et kõik teised õigused kirjutavad selle õiguse üle, kuid ainult samal tasemel. Hetkel on Amphoras kokku neli õiguste taset (tugevamast nõrgemani): objekti omaniku õigus (objekti looja) -> objekti enda õigus (menetluse kaudu tulnud õigus, dokumendile õiguste paneeli kaudu õiguse lisamine) -> kasutaja personaalsed õigused ning kasutajagrupi õigused (konkreetse kataloogi õigus) -> kasutaja personaalsed õigused ning kasutajagrupi õigused (ülemkataloogi õigus).

Varem olid kasutajatel probleemid keelatud õigusega. Nimelt kui ühes kasutajagrupis on konkreetsele kataloogile antud keelatud õigus ning kasutaja kuulus sellesse gruppi, siis kasutaja jaoks on see kataloog alati keelatud, ka siis, kui mõnes teises kasutajagrupis oli samale kataloogile näiteks administreerimise õigus. Samas olukorras ei keelata peidetud õiguse korral kasutajale kataloogi, kui ta saab tugevama õiguse teisest kasutajagrupist (või personaalselt).

Peidetud õigusega kasutaja ei näe katalooge ega ka kataloogi sees olevaid objekte. Kui peidetud õigus on lisatud objektile (näiteks dokumendile), siis objekt ei ole nähtav.

Õiguste hierarhia (nõrgemast tugevamani):

!Õiguste hierarhia

Peidetud õiguse näited:

 1. Kasutajale personaalselt on 1-1 kataloogile lisatud lugemise õigus. Kasutajagrupil, kuhu sama kasutaja kuulub, on 1-1 kataloogile peidetud õigus. Õiguste arvutamise järel tuleb kokku lugemise õigus, kuna see õigus on tugevam.
 2. Kasutajagrupil on 1. kataloogile muutmise õigus ning 1-1 alamkataloogile on peidetud õigus. Õiguste arvutamise järel tuleb 1-1 alamkataloogile peidetud õigus, sest alamkataloogi õiguse tase on ülemkataloogi õiguse tasemest kõrgemal.
 3. Dokumendile on lisatud (õiguste paneeli kaudu) peidetud õigus. Kasutajal on kasutajagrupis administreerimise õigus kataloogile, kus see dokument asub. Dokumendile kehtib ikka peidetud õigus, kuna dokumendi enda õigus on kõrgemal tasemel kui kasutajagrupi õigus.

Spoku vormi uue versiooni muudatused*

 1. Amphoras on vormidel olemas õigused, ehk siis saab seadistada, millise kasutajagrupi/üksuse kasutajad seda vormi valikus näivad. Spoku vormi uue versiooni lisamisel võtab nüüd Amphora vormi eelmise versiooni õigused ning lisab need vormi uuele versioonile.

Eelmises versioonis oli viga, et Spoku vormi uue versiooni lisamisel muutus see kõikidele kasutajatele nähtavaks.

 1. Spoku vormi versiooni lisamisel lisab Amphora vaikimisi vastuse registreerimise vormiks Kiri juhul, kui vormi eelmisel versioonil on see valik puudu. Kui vormi eelmisel versioonil oli valik olemas, siis nüüd lisab Amphora selle valiku vormi uuele versioonile.

!Vaikimisi vorm Kiri

Spoku uue vormi/vormi uue versiooni väljade vaikimisi laius muudetud*

Eelmistes versioonides Spoku uue vormi/vormi uue versiooni lisamisel lisas Amphora vaikimisi igale väljale 350 px laiuse. Kuna mõned väljad peavad olema laiemad, siis tegime muudatuse, et vaikimisi lisab Amphora Spoku uue vormi/vormi versiooni puhul iga välja laiuseks 750 px.

Varem:

!Laius varem

Nüüd:

!Laius nüüd

Spokust dokumendi muutmisel ja Amphorasse saatmisel ei muudeta enam Amphora dokumendi pealkirja*

Spokus on võimalik dokumenti muuta ning Amphorasse uuendused saata. Varem sellise tegevuse tagajärjel muutis Amphora alati ka Spoku taotluse pealkirja. Paljud kasutajad aga muudavad Amphoras Spokust saabunud dokumendi pealkirja ära ning ei soovi, et algne pealkiri tuleks tagasi. Seoses sellega tegime sellise muudatuse, et Spokust muudatuste saatmisel ei muuda Amphora enam dokumendil pealkirja.

Spoku vormide nimetustele ei lisata enam ette "SPOKU_"*

Uutele Spoku vormidele ei lisa Amphora enam vormile SPOKU_ nimetust ette. Seega kui varem vormi loomisel lisati vormi nimetuseks näiteks SPOKU_Matusetoetus, siis nüüd on sellise vormi nimetus Matusetoetus. Lisaks sellele ei lisata ka Spoku vormiga seotud registreerimise profiili nimetusse SPOKU_.

Muudatus kehtib ainult uute Spoku vormide lisamisel, olemasolevatel vormidel nime ei muudeta. Olemasolevad Spoku vormid ning registreerimise profiilid töötavad edaspidi korrektselt.

Saabunud Spoku vormidele on lisatud lahtri koodi kontroll*

Kui Amphorasse saadetakse uus Spoku taotlus (luuakse uus vorm Amphoras) või Spokust saabub taotlus olemasoleva vormiga muudetud kujul (tekib uus vormi versioon), siis Amphora nüüd kontrollib Spoku vormil kõiki lahtri koode. Spoku vormi lahtri koodid on Amphora keskkonnas amp. välja nimed.

Amphoras on olemas süsteemsed amp. välja nimed, mida ei tohiks niisama kasutada (näiteks Number, Caption) ning sellised lahtri koodid Spoku vormil võivad tekitada Amphoras probleeme. Kui lisatud kontroll tuvastab, et Spoku vormil on lahtri koodiks kasutatud süsteemne nimetus, siis tuleb Spokusse selle kohta teavitus ning sellist vormi Amphorasse ei lisata.

Teavituse sisu: Uue vormi genereerimine ebaonnestus. localizedlabel value 'Number' is not allowed (form element 'Olen puudealuse krundi').

Vastusdokumendi pealkirja muudatus*

Vastusdokumendi pealkirja (xxx: vastuskiri) ei lisata juhul kui vastuse vormil on vaikimisi pealkiri olemas.

Vaikimisi pealkirja saab vormile seadistada Admin -> Vormide häälestamine all. Tuleb lahti teha vorm ning Pealkiri väljale lisada vaikeväärtus.

!Vastusdokumendi pealkirja vaikeväärtus

Kui vastuse vormil on pealkirja vaikeväärtus olemas, siis vastusdokumendi koostamisel lisab Amphora vastusdokumendile vaikimisi selle pealkirja.

KOVMEN taotluste Date ja Datetime tüüpi väljad on korda tehtud

KOVMEN taotluste automaatsel registreerimisel ei kandnud Amphora Date ja Datetime tüüpi väljade andmeid vormile. Seega pärast automaatset registreerimist olid kõik kuupäeva väljad vormil tühjad.

13.1 versioonis on antud viga parandatud ning nüüd kannab Amphora kõik kuupäevad korrektsel kujul vormile üle.

Asutuse e-posti valik on vastusdokumendil korda tehtud*

Probleem e-posti valikuga esines ainult nendes olukordades, kus edastusel oli edastamise viisiks valitud e-post.

Väljamineva vastusdokumendi loomisel valis Amphora automaatselt saatja e-posti aadressiks kasutaja isikliku e-posti aadressi ning seda ei olnud võimalik muuta. Kui kasutaja valis asutuse e-posti aadressi, siis Amphora ei muutnud seda korrektsel kujul.

13.1 versioonis on see viga parandatud ning nüüd on asutuse e-posti aadressi võimalik valida.

!Asutuse e-posti valik

KOVMEN taotlustel on saatja andmed nüüd korrektsel kujul*

Amphoras sai 13.0 versiooni lisatud seadistus, mille abil saame sissetulevatel KOVMEN taotlustel lisada saatja andmed edastuse paneeli saatja veeru ning kui sellise isikukoodiga isikut Amphoras ei ole, siis Amphora lisab selle isiku isikute moodulisse.

KOVMEN-ist tulevad isikute eesnimi ja perekonnanimi suurte tähtedega. Alates sellest versioonist lisab Amphora nimed kujul, kus ainult eesnime ja perekonnnanime algustähed on suurelt.

Varem:

!Saatja nimi varem

Nüüd:

!Saatja nimi nüüd

Automaatse menetluse muutmise vaates on kastid ning pealkirja väljad laiemaks tehtud

!Automaatse menetluse väljad

 1. Pealkirja väli on laiemaks tehtud
 2. Vormide, kataloogide ning isikute gruppide kastid on samamoodi laiemaks tehtud.

Lisaks kui lohistada hiire kursorit vormi/kataloogi/isikute grupi nimetuse peale, siis tuleb nähtavale abitekst (tooltip), kus kuvatakse terve vormi/kataloogi/isikute grupi nimetus.

!Automaatse menetluse kataloogid

Prügikasti moodulis on kuupäevade valikuväljad laiemaks tehtud

Muudatus on tehtud selleks, et terve kuupäev oleks nähtav. Kuna varem olid kuupäeva väljad suhteliselt kitsad, siis terve kuupäev ei mahtunud sinna.

Varem:

!Prügikasti kuupäevad varem

Nüüd:

!Prügikasti kuupäevad nüüd

Avalehel on kalendrisündmuste kuvamine korda tehtud

Mõnedel asutustel (millel oli rohkem kui 40 kasutajat) võisid eelmistes versioonides esineda probleemid asutuse kalendrisündmuste kuvamisega avalehel, mistõttu mõned kalendrisündmused ei olnud nähtavad.

!Avalehe kalender

13.1 versioonis tegime vajalikud muudatused ning nüüd kuvab Amphora kõik asutuse kalendrisündmused avalehel.

Admin -> Tabelid näitefail on korda tehtud

Admin -> Tabelid vaates saab tabelisse importida andmeid. Põhilised andmed, mida tabelisse saab impordida, on seotud arvetega (KM koodid, dimensiooni nimetused ja väärtused).

Tabelid vaates on olemas näidisfail, mille abil saab andmeid importida. Varem oli see fail vigane ning seda ei olnud võimalik importimiseks kasutada. Nüüd on antud näidisfail korda tehtud.

Suunamised paneelis on iga mooduli objektil olemas eraldi nimetus Ava xxx link. Eelmises versioonis oli kirjavahetuse mooduli objektidel selle lingi nimetus Ava dokument. 13.1 versioonis on lingi nimetus parandatud ning nüüd on selleks Ava kiri.

!Ava kiri link

Amp. välja nime lisamise muudatused

Vormi väljale uue amp. välja nime lisamisel on nüüd õige andmetüüp vaikimisi valitud. Amp. välja nime andmetüüp sõltub sellest, milline välja tüüp on valitud. Uues versioonis ei ole teised andmetüübid enam nähtavad. Seega ei pea kasutaja enam ise õiget andmetüüpi valima.

!Amp. välja lisamine

Samuti valib Amphora pärast amp. välja nime lisamist automaatselt äsja lisatud amp. välja nime. Enam ei ole vaja rippmenüüst äsja lisatud amp. välja nime otsida.

Vormi konfigureerimise muudatused

 1. Mooduli valikus on nüüd ainult Dokumendid ning Asjavaade. Teised moodulid on valikust eemaldatud, kuna sinna ei ole uusi vorme võimalik lisada.

!Vormi moodul

 1. Andmeobjekti rippmenüü on eemaldatud. Amphora lisab nüüd vaikimisi õige andmeobjekti ning kasutajale seda valikut enam ei kuvata.

Varem:

!Andmeobjekt varem

Nüüd:

!Andmeobjekt nüüd

 1. Uuele vormile (kui vorm pole salvestatud) uue laadimisviisi lisamisel on see laadimisviis kohe ka valitud. Kasutaja ei pea ise rippmenüüst otsima äsja lisatud laadimisviisi.

Lisaks on laadimisviisi lisamise aknas nüüd vaikimisi kohe valitud õige moodul ning tüüpide valikus on ainult selle mooduliga seotud valikud.

!Laadimisviisi valik

Ülesannete moodul on optimeeritud

Ülesannete moodul oli mõnedes keskkondades väga aeglane. Tegime vajalikud muudatused ning nüüd peaks ülesannete moodul olema kiirem.

Väljade liitmine on parandatud

13.0 versioonis lisasime väljade liitmise funktsionaalsuse. Seal oli viga, mis sai selles versioonis parandatud. Nimelt kui üks summeerimisel kasutatav väli oli tühi, siis summa väljale tekkis veateade. Nüüd enam seda veateadet ei teki.

Varem:

!Väljade liitmine varem

Nüüd:

!Väljade liitmine nüüd

Uue menetluse/delegeerimise loomise vaates on faili ikooni viga parandatud

Kui kasutajal oli enne menetluse/delegeerimise loomist avatud olemasolev menetlus või delegeerimine, siis uue menetluse/delegeerimise loomisel kuvas Amphora objekti pealkirja juures enne vaadatud menetluse/delegeerimise põhifaili ikooni.

Tegu oli harvaesineva veaga ning see ei tekitanud sisulisi probleeme.

Kasutajate/isikute lisamise akna muudatused menetluse ja delegeerimise lisamisel

 1. Alumised Salvesta ning Tagasi nupud on eemaldatud.
 2. IEs on paigutus korda tehtud.

!Kasutajate lisamise aken

Isikute moodulis asetäitja valiku vaates paigutuse muutmine

Isikute moodulis on igale isikule võimalik lisada asetäitja. Eelmistes versioonides oli seda suhteliselt raske teha, kuna paigutus oli kehv ning otsingukastide pealkirjad olid puudu.

13.1 versioonis on paigutus korda tehtud ning otsingukastidele on lisatud pealkirjad.

!Isikute otsing

Saadetud E-kirja logi edastuse paneelis*

Edastuse paneelis on nüüd võimalik otse saadetud e-kirja logi vaadata. Kui väljaminev edastus edastamise viisiga e-post on välja saadetud, siis muutub edastuse staatus Saatmata -> Saadetud. Saadetud staatuse peale on võimalik vajutada ning siis Amphora teeb lahti akna, kus on saadetud e-kirja logi.

!Edastuste paneel

Logide aken:

!Logide aken

Saadetud staatusele saab vajutada ainult siis kui edastamise viis on e-post. @ ikooniga saatmisel lisatakse ka edastus ning Saadetud staatuse peale vajutades saab logi akna lahti teha.

Asendaja näeb kõiki asendatava tööülesandeid, mis on loodud alates asendamise alguskuupäevast

Alates 13.1 versioonist muutuvad asendajale kõik need asendatava lõpetamata ülesanded nähtavaks, mis on loodud alates Kontorist väljas Algus kuupäevast. Näiteks kui lisame kasutajale asendaja ning Algus kuupäevaks lisame 30.04.2020, siis kõik lõpetamata ülesanded alates sellest kuupäevast muutuvad ka asendajale Suunamised paneelis nähtavaks.

!Kontorist väljas

Seose otsingu akna kujundus on uuendatud

Seose otsingu aken tuleb Amphoras lahti objektile seoste lisamisel, objektile asja lisamisel ning asjale asja objekti lisamisel.

 1. Vali objekt on nüüd link, mitte nupp.
 2. Otsingutulemustel on nüüd olemas leheküljed. Igal leheküljel kuvatakse 50 objekti.

!Seose otsing

Globaalse otsingu kujundus on uuendatud

!Globaalne otsing


Versioon 13.1.1

Juurdepääsupiirangu "Piirang kehtib kuni" kuupäeva parandus

Dokumendi vastuse dokumendi ning järje dokumendi loomisel ja dokumendi lisa registreerimisel lisas Amphora uuele dokumendile +1 päeva Piirang kehtib kuni kuupäeva väljale. Näiteks kui registreerida vastuse dokumendi ning algatuse dokumendil oli juurdepääsupiirang koos kuupäevadega olemas, siis vastuse dokumendi piirangute paneelis tekkis selline vaatepilt:

!Juurdepääsupiirang

Nüüd on see viga korda tehtud ning Amphora lisab korrektse Piirang kehtib kuni kuupäeva.

Keelatud sümbolite eemaldamine lisafailide nimetustes

Lisafailide nimetuse muutmisel eemaldab nüüd Amphora kõik keelatud sümbolid Valmis nuppu vajutamisel.

Keelatud sümbolid: < > : " / \ | ? *

Keelatud sümbolid lisafailide nimetustes tekitasid probleeme olukorras, kus selline dokument saadeti menetlusega/delegeerimisega kasutajale. Kui kasutaja tegi lahti avalehe ning Suunamised paneel oli avatud, siis kuvas Amphora järgmise veateate tervele ekraanile:

!Keelatud sümbolite error

13.1.1 versioonis ei tohiks enam sellist veateadet tulla.

Lisatud edastuse paneeli staatuse värvid*

Lisaks 13.1.0 versioonis lisatud edastuse paneelis staatuse lingile, lisame selles versioonis ka staatusele värvi. Staatuse värv muutub ainult nendel edastustel, kus on edastamise viisiks valitud e-post. Kui edastusel on teine edastamise viis, siis on staatuse värv alati must.

!Staatuse värvid

!Musta värvi saatmata

Musta värvi staatus on siis kui edastus ei ole veel saadetud ning staatus on Saatmata.

!Halli värvi saadetud

Halli värvi staatus on siis kui edastus on juba saadetud, kuid e-kirja logid pole veel Amphorasse jõudnud. Tavaliselt jõuavad e-kirja logid Amphorasse 1-2 minuti jooksul.

!Roheline saadetud

Rohelise värvi staatus on siis kui edastus on juba saadetud ning e-kirja logides on olemas sündmus nimega Delivered. See tähendab, et e-kiri on saaja meiliserverisse kohale toimetatud.

!Tumeroheline saadetud

Tumerohelist värvi staatus on siis kui edastus on juba saadetud ning e-kirja logides on olemas sündmus nimega Open. See tähendab seda, et saaja on seda e-kirja ka lahti võtnud. Kahjuks selline logi sündmus ei tule iga e-kirja saatmisel. See oleneb saaja e-posti seadetest.

Open sündmuse kirjeldus. Kui saadetakse e-kiri välja, lisatakse e-kirjale üks nähtamatu pilt. Kui e-kirja adressaat teeb e-kirja lahti, siis antud pilt laetakse meili rakenduse poolt ning logidesse ilmub Open sündmus. Kuid e-posti kasutaja võib vaikimisi piltide laadimise maha võtta seadetes või see võib ka vaikimisi kinni olla juba. Sellisel juhul ei lisata Open sündmus logidesse, kuna ei ole võimalik kuidagi teada saada, kas e-kiri on lahti tehtud või mitte.

!Punane saadetud

Punast värvi staatus on siis kui edastus on juba saadetud, kuid mingil põhjusel e-kirja saatmine ebaõnnestus. Ebaõnnestunud saatmise põhjuse kuvab Amphora Viga veerus.

Oluline

Staatuse värve uuendab Amphora korra tunnis.


Versioon 13.1.2

Uus SPOKU vorm on vaikimisi avalik*

Uue SPOKU vormi lisamisel lisab nüüd Amphora vaikimisi Nähtav avalikus vaates linnukese vormile. See tähendab seda, et juhul kui Spokust saabunud taotlus on avalikuks tehtud, siis avalikus vaates kuvatakse seda dokumenti korrektsel kujul. Kui Nähtav avalikus vaates linnukest ei ole vormil sisse lülitatud, siis avalikus vaates dokumendi avamisel kuvatakse järgmine teavitus ning andmed ei ole nähtavad – Vormi avalikustamine on seadistamata!.

!Spoku vorm nähtav avalikus vaates

Olemasolevatele SPOKU vormidele (ja ka teistele vormidele) lülitasime Nähtav avalikus vaates linnukene sisse.

Uus Kiri vormi mallielement*

Lisasime uue xRECIPIENTSTREETx mallielemendi, mida on võimalik kasutada dokumendi moodulis Kiri vormi mallides. Antud mallielemendiga on võimalik mallile lisada asutuse või isiku aadressi tänava (edastuse aknas Uus adressaat vaates väli nimega Aadress).

Edastuse paneeli e-kirja logide kuvamise parandus*

Alates 13.1.1 versioonist on võimalik e-posti teel saadetud e-kirjade logid vaadata vajutades Saadetud lingi peale. Selles versioonis parandasime vea, kus suurte tähtedega e-posti aadressi logid ei jõudnud e-kirja logide aknasse.

!Logi parandus

Lisatud "Aeglased päringud (statistika)" ning "Aeglased päringud kasutajate lõikes" raportid

Lisandunud on kaks uut raportit: Aeglased päringud (statistika) ning Aeglased päringud kasutajate lõikes. Raportid on igas keskkonnas lisatud administraatorite, peakasutajate ning kantselei kasutajagruppidele.

Aeglased päringud (statistika) – raport väljastab viimase 14 päeva jooksul tehtud päringud, nende päringute arv, keskmine aeg, minimaalne aeg ning maksimaalne aeg. Lisaks kuvatakse ka asukoht, kus see päring oli tehtud.

!Aeglaste päringute raport

Aeglased päringud kasutajate lõikes – raport väljastab valitud kasutaja viimase 14 päeva jooksul tehtud päringud. Raporti tulemustes kuvatakse päringu asukord, kasutajanimi, päringu tegemise kuupäev ja aeg ning päringu kestus.

!Aeglased päringud kasutajate lõikes

Mõlemad need raportid aitavad edaspidi kiiresti tuvastada ja parandada aeglased päringud.

Õigusakti saatmine Riigi Teatajasse – muudatused

Uus õigusakti ettevalmistamise ning saatmine juhend asub sellel lingil.


Versioon 13.1.3

HTML failide alla laadimine ning DHX vormi põhifaili allalaadimine korda tehtud

Dokumentidel ning kirjadel ei olnud võimalik peale 13.1.0 versiooni HTML faili alla laadida muutmise vaates vajutades faili nimetuse peale. Tuli veateade, et kasutajal pole piisavalt õigusi.

Lisaks sellele saime ka parandatud kirjavahetuse mooduli DHX vormidel põhifaili alla laadimise vajutades faili nimetuse peale (Faili nimi).


Versioon 13.1.4

Üksuse lisamisel on nüüd e-posti aadress ning seotud asutus kohustuslikud

Uue üksuse lisamisel ning olemasoleva üksuse muutmisel on nüüd E-mail ning Seotud asutus väljad kohustuslikud. E-posti aadress on vajalik selle jaoks, et avalikus vaates oleks võimalik teabenõudeid saata. Seotud asutus on aga vajalik näiteks saabunud edastuste lisamiseks või DHX kasutamiseks.

!Üksuse seaded

Kooskõlastamise ülesannet ei saa enam ilma otsust valimata lõpetada

Varem oli võimalik menetluse või delegeerimise detailvaates lõpetada kooskõlastamiseks ülesande nii, et kasutaja lisas linnukese Tehtud ette ning seejärel vajutas Valmis nuppu. Jah/Ei/Eriarvamusel otsus ei olnud kohustuslik.

Nüüd on otsuse valik menetluse või delegeerimise detailvaates kohustuslik kooskõlastamiseks ülesande puhul.

!Kooskõlastamise lõpetamine

TextBox tüüpi väljade vaikeväärtused on nüüd nähtavad vormide häälestamises

Kui TextBox tüüpi väljadel on seadistatud vaikeväärtused, siis nüüd on need vaikeväärtused kohe nähtavad vormi seadistamise (Admin -> Vormide häälestamine) juures. Varem TextBox tüüpi väljade vaikeväärtused ei olnud vormi seadistamise vaates nähtavad.

!TextBox vaikeväärtus

Number tüüpi väljade vaikeväärtus on korda tehtud

Number tüüpi väljadele oli varem võimalik vaikeväärtused lisada, kuid need vaikeväärtused ei ilmunud kuskil nähtavale. Nüüd on vaikeväärtused nähtavad nii vormi seadistamise vaates kui ka vormi kasutamisel.

Kataloogi turvaklasside ja turbeaste klassifikaatorite parandused

Varem (Vale):

 • Käideldavus – S0, S1, S2, S3
 • Konfidentsiaalsus – K0, K1, K2, K3

Nüüd (Õige):

 • Käideldavus – K0, K1, K2, K3
 • Konfidentsiaalsus – S0, S1, S2, S3

Parandatud "Vastamise tähtaeg päevades" funktsionaalsus SPOKU registreerimise profiilides*

Vastamise tähtaeg päevades funktsionaalsus töötab nii, et kasutaja lisab sellele väljale päevade arvu ning dokumendi registreerimisel selle profiiliga lisab Amphora answer_date amphora välja nimega väljale (Dokumendi täitmise tähtaeg) kuupäeva (tänane kuupäev + sisestatud päevade arv). SPOKU registreerimise profiiliga antud funktsionaalsus varem ei töötanud, kuid 13.1.4 versioonis tegime selle korda.

Oluline

Antud funktsionaalsus töötab hetkel ainult koos vastutava isikuga.

!Vastamise tähtaeg

Uuendatud menetluse ja delegeerimise ikoonid dokumendi ning asja moodulis

Uuendasime menetluse ja delegeerimise ikoonide kuvamist - nüüd võetakse ikoonide väärtused vahemälust ja seetõttu peaks jõudlus paranema. Lisaks on ikoonid natukene suuremaks tehtud.

!Menetluse ja delegeerimise ioon

E-kirja ikooni (@) kaudu dokumendi saatmise järel suunatakse korrektselt tagasi saadetud dokumendi vaatele

Varem esines probleem, kus seose või asja objekti kaudu avatud dokumenti e-kirjaga saates suunati kasutaja tagasi mitte saadetud dokumendi vaatele, vaid dokumendi/kirja/asja vaatele, mille kaudu avati saadetud dokument. Selles versioonis on viga parandatud ning seose või asja objekti kaudu avatud dokumendi saatmise järel suunatakse tagasi saadetud dokumendi vaatele.

Dokumentide registrivaates kuvatakse dokumendi edastuste staatuste info*

Nüüdsest kuvatakse Dokumentide mooduli registrivaates edastus(t)ega dokumentide juures ikoone, mis annavad teada edastus(t)e staatusest.

!Edastuste staatuse ikoonid

 • Sinine hüüumärgiga ikoon: Dokumendil on edastusi, kus edastuse staatus on Saatmata - edastus pole saadetud.
 • Roheline linnukesega ikoon: Dokumendil on edastusi, kus edastuse staatus on Saadetud - edastus on saadetud.
 • Punane ristiga ikoon: Dokumendil on edastusi, kus edastuse staatus on Saatmine ebaõnnestus - saatmine ebaõnnestus (näiteks vigase e-posti aadressi tõttu).

Samuti saab edastusega dokumente filtreerida saatmata edastuste, saadetud edastuste ja vigaste edastuste järgi. Linnuke vastava kasti sees tagab, et kuvatakse ainult selliseid edastustega dokumente, mis sisaldavad vastava staatusega edastusi.

!Edastuste filtreerimine

Tõlke muudatused

Dokumentide ning Asjavaate moodulis kataloogipuu vaates on muudetud järgmised tõlked:

Näita viimaseid dokumente (vana) – Näita viimase 30p dokumente (uus)
Näita viimaseid eelnõusid (vana) – Näita viimase 30p eelnõusid (uus)


Versioon 13.1.5

Väljamineva e-kirja edastuse staatuse uuendamise parandus*

Pärast eelmist parandust esines olukordi, kus e-kirjade edastuse staatust ei uuendata korrektselt vastavalt logile. Seetõttu jäi teatud olukorras ebaõnnestunud saatmiste juurde Saadetud staatus ning nimekirjavaates kuvati vigast edastust rohelisena.

Selle versiooniga on e-kirjade edastuse staatuse uuendamine korda tehtud.

Samuti näidatakse nüüd edastuste paneelis roosat tausta kõigi vigaste e-kirjade edastuste juures.

Asja ja kirjavahetuse moodulis on korda tehtud tagasi lükatud ülesannete lõpetamine

Kui keegi valib allkirjastamiseks või kooskõlastamiseks ülesande juures eitava otsuse, tuleb menetluse/delegeerimise algatajale sellekohane teadmiseks ülesanne.

Varem oli nii, et sellist teadmiseks ülesannet sai asjade ja kirjade (Kirjavahetuse mooduli kirjad) puhul lõpetada ainult suunamiste paneeli kaudu, mistõttu ei saanud kommentaari lisada.

Nüüd saab ülesande tagasi lükkamisest teavitavaid ülesandeid lõpetada ka ülesande vaates, kus saab lisada ka kommentaari.

Dokumendi mooduli otsingu (Dokumendid -> Otsi) sorteerimise ning suuna valiku parandused

Dokumendi mooduli otsingus on korda tehtud suunaga otsing. Varem ei töötanud suuna (Sisse/Välja) otsing koos teiste otsingukriteeriumitega (näiteks suuna valik + kataloogi valik).

Lisaks on korda tehtud ka otsingu sorteerimine. Vaikimisi otsinguprofiili sorteerimine töötas ka varem, kuid otsinguprofiili vormil uue järjestamistingimuse lisamise korral ei töötanud sorteerimine korrektselt.

!Otsingu järjestamistingimus


Versioon 13.1.6

Registreerimise profiili tingimuslikud reeglid on parandatud

Tingimuslik reegel ei töötanud juhul kui XML failis localizedlabel ja Amphoras amp. välja nimi sisaldasid suuri tähti. Amphora lihtsalt ei saatnud automaatset menetlust/ülesannet vastutavale isikule, kuigi tingimus oli tõene. Eelmistes versioonides töötasid tingimuslikud reeglid korrektselt ainult siis, kui kõik tähed olid väiksed.

13.1.6 versioonis on see viga parandatud ning nüüd töötavad tingimuslikud reeglid igas olukorras.

Ostuarvete parandus

Osade saabunud ostuarvete üle salvestamisel muutus Maksumus ebakorrektseks. Nimelt lisaks maksumusele lisaks veel üks KM summa. Probleemsed olid need ostuarved, kus oli olemas KM, kuid seda ei olnud arveridade juures.

Selles versioonis on see viga parandatud.


Versioon 13.1.7

URL kaudu otsing on korda tehtud

Vormi väljade järgi on nüüd taas võimalik Amphoras objekte otsida URL kaudu.

Näidis URLid

Dokumendi mooduli otsing:

https://keskkonnaaadress/index.aspx?type=12&pn=Caption&pv=Testimiseks - otsib dokumente, kus pealkiri on "Testimiseks". Dokumendi moodulis "pn" väärtus on Amphora välja nimi(seda on võimalik leida Admin -> Vormide häälestamine)

Kirjavahetuse mooduli otsing:

https://keskkonnaaadress/index.aspx?type=16&pn=title&pv=Testimiseks - otsib kirju, kus pealkiri on "Testimiseks". Kirjavahetuse moodulis on "pn" väärtus andmebaasist tulenev spetsiifiline väärtus, mida Amphora sisekeskkonnas ei ole võimalik leida.


Viimati muudetud: ‎teisipäev, ‎18. september ‎2020, 14:26:42