Amphora 15.0 versioonijuhend


 1. Versioon 15.0.0
  1. Arhiveeritud dokumentide ja kirjade avalikustamine ja piirangute lisamine
  2. Dokumendi avalikustamisel täiendav kontroll lisatud
  3. Parandatud e-kirja logi kuvamine kui failid on saadetud ajutise lingina
  4. Failide ajutise lingina saatmise ajaloo paneeli sündmus lisatud
  5. Failide kuvamine parandatud Suunamised paneelis Kooskõlastamiseks sakis
  6. Menetlus- ja delegeerimisülesannete saatmine Iseteenindusportaali ja Amphora sisekeskkonda muudetud
  7. Menetlusülesande topelt lõpetamine - parandus
  8. Prügikasti moodulisse lisatud uus veerg – sari
  9. Koosta -> Järg valik ei ole nüüd nähtav, kui vaikimisi vastuse vorm on valimata
  10. Arve mooduli täiendused
  11. Arhiivitoimiku koosseisu on nüüd võimalik korraga kõik objektid valida
  12. Arhiivitoimikute hävitamine parandatud – kui mõni objekt asus mitmes arhiivitoimikus
  13. Suunamised paneelis ülesannete kuvamise täiendus
  14. Kiirmenüü Kirjavahetuse mooduli vormide valik korda tehtud
  15. Konverteeritud PDF faili allkirjastamine parandatud
  16. Asja mooduli otsing täiendatud – lisatud Number veerg
  17. E-posti konto SMTP pordi lisamise võimalus lisatud.
  18. Admin – Kasutajagrupid vaates lisatud täiendavad kontrollid „Liikmete arv“ veeru otsingusse
  19. PDF faili konverteerimine täiendatud
  20. Dokumentide eksport täiendatud
  21. Avalikus vaates Asjade sakis lisatud uus veerg ning filter
  22. Muud

Versioon 15.0.0

Arhiveeritud dokumentide ja kirjade avalikustamine ja piirangute lisamine

Arhiveeritud dokumente ja kirju (Kirjavahetus mooduli objektid) on nüüd võimalik tagantjärgi avalikuks/mitteavalikuks teha ning lisaks lisada/eemaldada juurdepääsupiirangu. Lisaks on võimalik avalikuks/mitteavalikuks teha põhifaili ning lisafailid.

Arhiveeritud objekte on võimalik leida globaalse otsinguga (Otsi ka arhiivist linnukene peab olema sisse lülitatud). Samuti on võimalik arhiveeritud objekte avada otse arhiivitoimikust.

Arhiveeritud objekti lugemisvaates on nüüd olemas Ligipääsu muutmine nupp.

Ligipääsu muutmine nupp

Dokumendi objekti puhul avanenud aknas on võimalik eraldi avalikuks/mitteavalikuks teha metaandmed, põhifaili, tekstiredaktori sisu ning lisafaile. Lisaks on võimalik aktiveerida ka Asutusesiseseks kasutamiseks. Üleval asub ka objekti avaliku vaate otselink.

Ligipääsu muutmise aken

Kirjavahetuse mooduli objektidel on võimalik samamoodi avalikuks/mitteavalikuks teha metaandmed, lisafailid ning põhifaili ja lisada või eemaldada juurdepääsupiirangu. Ainukene vahe seisneb selles, et põhifaili avalikustamisel kuvatakse peale originaalfaili ka seotud ja vastuse faile. Neid saab avalikustada korraga.

Ligipääsu muutmise aken

Kui tegu on Kirjavahetuse mooduli objektiga, kus on kasutusel DHX vorm, siis lisaks on võimalik eraldi avalikuks/mitteavalikuks teha ka DHX lisad. Selle jaoks on lisatud eraldi DHX lisad paneel.

DHX lisade paneel

Peale salvesta nupu vajutamist Amphora automaatselt salvestab kõik muudatused.

Amphora lisab ka ajaloosündmuse dokumendi või kirja ajaloo paneeli, kus kuvatakse täpsemat infomatsiooni muudatuste kohta.

Ligipääsu muutmise logi

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Pärnu Linnavalitsus.
**
Täname!
**

Dokumendi avalikustamisel täiendav kontroll lisatud

Lisandus uus kontroll, mis kontrollib, et dokumendi avalikustamisel (Metaandmed avalikud linnukene) oleks veel vähemalt üks tingimus täidetud:

 • Põhifail avalik
 • Tekstiredaktori sisu avalik
 • Lisafail avalik
 • Aktiveeritud asutusesiseseks kasutamiseks

Iga asutus saab ise otsustada, kas lülitab selle funktsionaalsuse sisse või mitte. Üksuse seades on võimalik see funktsionaalsus sisse lülitada (vaikimisi on välja lülitatud).

Üksuse seaded

Antud kontroll töötab ka arhiveeritud dokumentide avalikustamisel.

Selle arenduse mõte seisneb selles, et ei oleks võimalik avalikustada objekte, kus on väga vähe informatsiooni või see on üldse puudu.

** Selle arenduse teostamist toetasid Amphora kliendid Harku Vallavalitsus ja Rae Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Parandatud e-kirja logi kuvamine kui failid on saadetud ajutise lingina

Eelmises versioonis lisasime uue funktsionaalsuse, millega saab failid saata ajutise lingina e-kirja teel. Täpsemalt sellest saate lugeda SIIT.

Selliste e-kirjade puhul ei kuvanud Amphora e-kirja logid. Antud viga on selles versioonis parandatud ning nüüd kuvatakse e-kirja logid nii nagu tavalistel e-kirjadel.

Failide ajutise lingina saatmise ajaloo paneeli sündmus lisatud

Nüüd kui e-kirjaga saadetakse failid ajutise lingina, siis Amphora lisab ajaloo paneeli ka vastava ajaloosündmuse. Lisainfona kuvatakse saatja e-posti aadressid ning ka Token.

Ajaloo paneeli ajaloosündmus

Failide kuvamine parandatud Suunamised paneelis Kooskõlastamiseks sakis

14.9 versioonis optimeerisime Suunamised paneeli. Tänu sellele on nüüd avalehe avamine tunduvalt kiirem, eriti kasutajatel, kellel on palju ülesandeid. Optimeerimise käigus jäi üks viga sisse – Kooskõlastamiseks sakis ei olnud failid nähtavad (teistes sakides seda probleemi ei olnud). Selles versioonis on antud viga korda tehtud ning failid on taas Kooskõlastamiseks sakis nähtavad.

Menetlus- ja delegeerimisülesannete saatmine Iseteenindusportaali ja Amphora sisekeskkonda muudetud

Uues 15.0 versioonis muutsime kasutaja/isiku valikut menetluse/delegeerimise loomisel.

NB! Amphora kasutajale menetluse/delegeerimise lisamisel tuleb nüüd alati valida rippmenüüst "Kasutajad" või „Grupid“. Kui kasutajat vaikimisi nimekirjas ei kuvata, siis aktiveerida valik "Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe".

NB! „Isikud“ valiku kaudu luuakse menetlus/delegeerimine nüüd alati Amphora Iseteenindusportaali!

Selgitused

Menetluse/delegeerimise loomisel isikute lisamise aknas on järgmised valikut – Kasutajad ning Isikud.

Menetluse/delegeerimise isiku või kasutaja valik

Kasutajad valikus kuvatakse ainult süsteemsed kasutajad. Edaspidi kui kasutaja soovib saata ülesande Amphora kasutajale, et see ülesanne oleks nähtav Amphora sisekeskkonnas ja ülesande valikus oleksid kõik neli ülesande tüüpi Allkirjastamiseks, Teadmiseks, Kooskõlastamiseks, Täitmiseks – tuleb alati valida kasutajad otse Kasutajad valiku alt.

Allasutuse (Kool, Lasteaed) kasutaja vaates vaikimisi on Kasutajad valikus nähtavad ainult tema asutusega seotud kasutajad. See võib tekitada segadust, kuna aeg-ajalt on vaja saata menetlus kasutajale, kes ei ole seotud sama asutusega. Selleks on olemas Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe linnukene, mis teeb nähtavaks absoluutselt kõik keskkonna kasutajad.

Näita kõikide üksuste kasutajaid/kasutajagruppe

Isikud valiku alla asuvad nii süsteemse kasutajaga seotud isikud kui ka tavalised (välised) isikud. Kui isik on valitud Isikud valiku all, siis esiteks ülesande tüübi valikus on ainult kaks valikut Allkirjastamiseks ja Teadmiseks ning teiseks see ülesanne on kasutajale nähtav ainult Amphora Iseteenindusportaalis. Varem oli võimalik Isikud valiku alt valida isiku, mis on seotud süsteemse kasutajaga, ning lisatud ülesanne oli nähtav nii sisekeskkonnas kui ka iseteenindusportaalis.

Miks selline muudatus oli tehtud?

Eelkõige selle jaoks, et vähendada andmeleket. Varem olid kõik kasutaja ülesanded nähtavad ka Amphora Iseteenindusportaalis. Kui kasutaja läheb töölt ära, muudetakse tema kasutaja passiivseks, kuid Amphora Iseteenindusportaali tema saab ikkagi sisse logida. Nii sai isik vaadata ning alla laadida dokumente, millega tema on kunagi varem sisekeskonnas tegelenud.

Menetlusülesande topelt lõpetamine - parandus

Varem oli kasutajal/välisel isikul võimalik ülesanne mitu korda lõpetada. Seda oli võimalik teha nii Amphora sisekeskkonnas Suunamised paneelis kui ka Iseteenindusportaalis. Eelduseks oli see, et kasutajal/välisel isikul oli Amphora mitmes veebibrauseri vahekaardis korraga lahti tehtud. Antud viga põhjustas palju probleeme just nimelt järjestiktäitmiseks menetlustel, kuna kui kasutaja/väline isik lõpetas ülesande mitu korda, siis läks katki järjestiktäitmiseks menetluse järjekord (muutusid aktiivseks ülesanded, mis ei tohtinud aktiivseks muutuda).

15.0 versioonis on see viga nüüd parandatud. Nii sisekeskkonna kasutaja kui ka väline isik ei saa enam mitu korda ülesannet lõpetada.

Prügikasti moodulisse lisatud uus veerg – sari

Prügikasti moodulis on nüüd võimalik näha, kus kataloogis asus objekt enne kustutamist. Selleks lisasime uue veeru – Sari. Antud täiendus annab kasutajale parema ülevaate ning lisaks võimaluse otsida konkreetsest sarjast objekte. Uuel veerul on olemas ka otsingu väli (filter).

Prügikasti mooduli vaade

Koosta -> Järg valik ei ole nüüd nähtav, kui vaikimisi vastuse vorm on valimata

Vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) on võimalik määrata vaikimisi vastuse vormi. Varasemates versioonised, kui vaikimisi vorm ei olnud valitud, siis Amphora ei kuvanud Koosta -> Vastus valiku, kuid kuvas Koosta -> Järg. Samas Amphora ei oleks pidanud ka Järg valiku kuvama.

Uues versioonis on Koosta -> Järg valik ka peidetud juhul kui vormil ei ole valitud vaikimisi vastuse vorm.

Dokumendi vastamise valikud

Arve mooduli täiendused

 1. Ostuarvete sakis on nüüd olemas ostja asutuse filter. Rippmenüü valikus asuvad kõik keskkonna asutused, mis on seotud üksusega. Nii on võimalik välja filtreerida konkreetse asutuse ostuarved.
 2. Müügiarvete sakis lisandus ka uus filter – müüja asutuse filter. Töötab sama põhimõttega nagu ostuarvete filter, kuid siin filtreeritakse müüja asutuse järgi.

Uus Arvete mooduli filter

Arhiivitoimiku koosseisu on nüüd võimalik korraga kõik objektid valida

Arhiivitoimiku objektide lisamise vaates on nüüd olemas Vali kõik objektid linnukene, mille abil on võimalik selekteerida kõik objektid, mis vastavad ette antud kriteeriumitele. Varem oli võimalik objekte valida ainult LK kaupa.

Arhiivitoimiku vaate täiendused

Arhiivitoimikute hävitamine parandatud – kui mõni objekt asus mitmes arhiivitoimikus

Varem oli võimalik tekitada selline olukord, kus üks objekt asus mitmes arhiivitoimikus. Tänu sellele on sellised objektid praegu keskkondades olemas. Hävitamisel aga puudus vastav kontroll ning kui eelmistes versioonides üritati hävitada arhiivitoimikud, kus oli üks objekt mitmes arhiivitoimikus, siis Amphora kuvas timeout veateate ning hävitamine jäi pooleli. 15.0 versioonis on vastav kontroll lisatud ning enam ei tohiks hävitamisel seda viga tekkida.

Suunamised paneelis ülesannete kuvamise täiendus

Nüüdsest Amphora enam ei kuva Suunamised paneelis ülesandeid, mis on seotud kustutatud objektidega. Kui mingil põhjusel objekt asub prügikastis ning ülesanne ise ei ole kustutatud, siis sellist ülesannet enam Suunamised paneelis kasutajale ei kuvata.

Kiirmenüü Kirjavahetuse mooduli vormide valik korda tehtud

NB! Antud parandus on tehtud nendele keskkondadele, kes veel registreerivad kirju Kirjavahetus moodulis

Kiirmenüü Kirjavahetuse mooduli vormi valik ei töötanud eelmises versioonis korrektselt. Nimelt ei töötanud Lihtne laekunud, Lihtne saadetav, DHX kaudu saabunud dokument ning DHX kaudu saadetav dokument vormi valik. Nende vormide asemel valis Amphora alati keeruka vormi.

Kiirmenüü kirja vormide valik

Konverteeritud PDF faili allkirjastamine parandatud

Kui põhifaili kohale lisada näiteks docx, rtf, akt jne fail, siis Amphora salvestamisel automaatselt konverteerib PDF koopia. Eelmises versioonis mõnedes olukordades tekkis probleem selliste failide allkirjastamisega menetluse kaudu, kus allkirjastas rohkem kui üks kasutaja. Probleem võis esineda olukorras, kus esineme kasutaja allkirjastab ära, peale seda muudetakse dokumenti (tekib uus dokumendi versioon) ning alles peale seda allkirjastab ülesande raames järgmine kasutaja kasutates PILTNUPPE. Tulemusena tekkis kaks eraldi allkirjakonteinerit.

Selles versioonis lisasime vajalikud kontrollid. Enam sellist probleemi ei tohiks juhtuda.

Asja mooduli otsing täiendatud – lisatud Number veerg

Varem ei olnud võimalik Asjad moodulis otsingutulemuste tabelisse lisada Number veeru. Selline tugi oli Amphoras puudu. Nüüd on võimalik Asja otsinguprofiilile lisada Number veeru, tänu millele on otsingutulemustes asja numbrid nähtavad. Otsinguprofiili seadetes Number välja nimetus on Number (täidetakse automaatselt) (Number).

Number välja valik

Asja mooduli otsingutulemuste näide:

Number veerg Asjad moodulis

E-posti konto SMTP pordi lisamise võimalus lisatud

E-posti konto seadetes on SMTP seadetesse tekkinud uus väli nimega Port. Nüüd on võimalik käsitsi määrata port, varem oli vaikimisi port 25.

E-posti konto SMTP andmete väljad

Admin – Kasutajagrupid vaates lisatud täiendavad kontrollid „Liikmete arv“ veeru otsingusse

Kasutajagrupi liikmete arv on numbriline väärtus. Varem kui kasutaja sisestas „Liikmete arv“ veeru otsingusse tähed või mõned muud sümbolid, siis Amphora kuvas veateate tervele ekraanile. Nüüd sai lisatud vajalikud kontrollid, mis enam seda veateadet esile ei too ning otsing töötab ainult siis, kui otsinguväljale on sisestatud numbriline väärtus.

PDF faili konverteerimine täiendatud

PDF faili konverteerimine täiendatud. Väga harva võis esineda probleem, kus peale põhifaili salvestamist PDF faili konverteerimine ebaõnnestub ning Amphora varem lisas tühja PDF faili. Edaspidi Amphora enam ei lisa tühja PDF faili, PDF fail jääb lihtsalt lisamata. Järgmise dokumendi salvestamisega proovib Amphora uuesti PDF faili konverteerida.

Tühi PDF fail ei tohiks tekkida sellepärast, et allkirjastamiseks ülesande loomisel ei oleks see tühi PDF fail valikus olemas. Varem mõnes keskkonnas allkirjastati selle probleemi tõttu tühja PDF faili.

Dokumentide eksport täiendatud

Eksporditava dokumendi XML faili lisatakse nüüd edastuse paneeli ja ajaloo paneeli andmed. Lisaks täiendatud ka piirangu info – teabevaldaja ning piirangu aluste klassifikaator andmed lisatakse edaspidi XML faili.

Avalikus vaates Asjade sakis lisatud uus veerg ning filter

Avalikus vaates Asjade/Toimikute sakis on nüüd olemas uus veerg nimega Liik. Lisatud on ka filter – rippmenüü valik, kus on võimalik valida konkreetset liiki.

Liigi veerg Avalikus vaates

Liigi filter Avalikus vaates

Kust Amphora võtab selle liigi? Iga vormi seadetes (Admin – Vormide häälestamine) on olemas „Liik avalikus vaates“ valik, kus on võimalik vormile määrata avaliku vaate liigi. Asi/Toimik registreeritakse konkreetse vormiga ning selle vormi avaliku vaate liik kuvatakse avalikus vaates.

Vormi seaded

Kodanikul on nüüd palju lihtsam otsida konkreetseid asju/toimikuid/eelnõusid tänu sellele arendusele. Varem Asjade/Toimikute sakis oli võimalik objekte otsida ainult pealkirja järgi.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Rae Vallavalitsus.
**
Täname!
**

Muud

 1. Lisatud prantsuse keele tugi. Seda saab valida kasutaja personaalsetes seadetes, Üldised seaded sakis.
 2. Avalehel Kalender paneelis perioodi valik korda tehtud. Varasemates versioonis ei töötanud perioodi valik korrektselt.
 3. HTML mallielement ::CURUSERJOB:: (kasutaja amet) ei töötanud. Selles versioonis lisasime parandus, nüüd Amphora asendab selle mallielemendi kasutaja ametinimetusega.
 4. E-kirjade registreerimine täiendatud. Osade saabunud e-kirjade sisus olid tühjad url() elemendid, mis takistasid töö tegemist selle dokumendiga Amphoras.

Viimati muudetud: 30. juuni ‎2023, 13:31:23