Kasutajad


 1. Kasutajate mooduli ülevaade
 2. Kasutaja lisamine
  a. Kasutajagruppi lisamine
  b. Kasutaja õigused
  c. Rollid, asendaja ja vastutaja
 3. Kasutaja andmete muutmine
 4. Kasutaja lukustamine/lukustuse eemaldamine
 5. IP piirangud
 6. Teise kasutajaga autentimine

Kasutajad moodulis on võimalik lisada inimesi, kes antud Amphora keskkonda kasutavad. Lisaks on võimalik määrata nende õigusi ja volitusi süsteemis, nende infot muuta ning neile rolle määrata.

Amphoras eristatakse passiivseid ja aktiivseid kasutajaid:

 • Passiivne kasutaja on selline kasutaja, kes on varem Amphorasse sisse kantud, kuid talle enam ei võimaldata sisse logimist. Selline võib olla nt töölt lahkunud isik. Passiivset kasutajat ei ole võimalik ka süsteemis valida (nt ülesande saatmisel).
 • Aktiivne kasutaja on tavakasutaja, kellel on õigus Amphorasse sisse logida ning tavatoiminguid teha.

Erijuhul on Amphorasse võimalik siseneda ka külalisena (Guest) ilma kasutajanime ja paroolita. Alguses on siiski aga Guest konto seadistatud Amphorasse passiivsena. Ja kui Guest konto on passiivne, siis sisselogimis­lehele vastavat nuppu ei teki. Guest konto kasutusele võtmiseks tuleb kontolt eemaldada passiivse kasutaja tunnus ja seadistada kontole juurdepääsemiseks kasutatavad IP-aadressid.

Samuti oleks Guest kontole vaja anda ka mõni elementaarne Amphora-sisene juurdepääsuõigus, mille tarbeks on mõistlik kasutada Amphorasse lisatud kasutajagruppi Guests.


Kasutajate mooduli ülevaade

!Kasutajate moodul

 1. Otsing on lisatud kasutajad vaatesse. Võimalik on otsida kasutajanime, ees- ja perekonnanime, viimase külastuse järgi ning ka kasutaja tüübi järgi (aktiivne või passiivne kasutaja).
 2. Lisa kasutaja nupu abil on võimalik lisada uus kasutaja.
 3. Lähtesta nupu abil saab kõik otsingu tingimused eemaldada.

Passiivseks saab kasutaja määrata kasutaja vaates, st avatud kasutajakonto vormilt tuleb teha linnuke märkeruutu Passiivne kasutaja ning seejärel vajutada nuppu Salvesta.

!Kasutaja passiivseks muutmine

Passiivseks kasutajaks märgitud kasutaja poolt varem tehtud tegevused (dokumentide laadimine, sõnumite saatmine jms) jäävad süsteemi alles.


Kasutaja lisamine

Süsteemi kasutamine eeldab nimelist kasutajakontot, mis on vajalik kõikide süsteemi toimingute ja tegevuste salvestamiseks. Iga kasutaja lisamisel süsteemi saab määrata tema õigused süsteemi kasutamisel.

Kasutajaid saab luua nii Admin moodulis Lisa uus funktsiooniga kui ka Isikud moodulisse eelnevalt sisestatud isik määrata süsteemi kasutajaks.

Kasutaja saab lisada vajutades Kasutaja moodulis nuppu Lisa kasutaja. Avaneb vorm Kasutajad, kus tuleb täita kõik vajalikud väljad - määrata kasutajanimi, parool ning vajadusel täiendada kontaktandmeid.

Tärniga on märgitud kõik kohustuslikud väljad.

!Kasutaja lisamine

 1. Üksus, kuhu koosseise kasutaja tahetakse lisada.
 2. Kasutaja eesnimi ja perekonnanimi.
 3. Kasutajanimi - soovitavalt kujul eesnimi.perekonnanimi. Süsteemis ei tohi olla mitu kasutajat sama kasutajanimega, kasutaja salvestamisel rakendatakse kasutajanime kontroll.
 4. Kasutajagruppi lisamine - avanenud vaates valida grupp, kuhu kasutaja kuuluma hakkab. Kasutaja saab lisada ka mitmesse erinevasse gruppi. Hiljem saab ka kasutaja grupist eemaldada.
 5. Parool - sellega saab uus kasutaja sisse logida. Hiljem saab kasutaja juba parooli enda äranägemist järgi vahetada.

Ülejäänud andmed (Isikukood, GSM, E-post) ei ole küll kohustuslikud, kuid siiski soovitame need andmed ka täita. Näiteks isikukood on vajalik ID-kaardiga/Mobiil-IDga/Smart-IDga sisselogimiseks ning allkirjastamiseks. GSM ehk mobiilinumber on vajalik Mobiil-IDga sisselogimiseks ja allkirjastamiseks. E-posti aadress on vajalik näiteks e-kirjade väljasaatmiseks ning selleks, et kasutaja e-kirja teavitused jõuaksid kohale.

Kasutajagruppi lisamine

Liikuda paneeli Kuulub kasutajagruppi juurde ning vajutada seal olevat nuppu Lisa. Süsteem avab vormi Vali grupid.

Valida grupp/grupid vajutades grupi nimetusele ning seejärel vajutada nuppu >. Valitud grupi eemaldamiseks vajutada kastis Valitud eemaldatava grupi nimele ning seejärel <.

Kui grupid valitud, vajutada nuppu Salvesta.

Kasutaja õigused

Üldjuhul saavad kasutajad oma õigused süsteemist vastavalt grupi õigustest kuhu nad kuuluvad. Need õigused on näha paneelis Gruppide õigused.

Samas võib tekkida vajadus ainult ühele kasutajale lisada üksikuid õigusi. Õiguste lisamiseks tuleb Õigused paneeli lõpus olevale Lisa nupule vajutada.

!Õigused

Avanenud vormil liigutada sobiv kataloog (1) parempoolsesse aknasse > nupuga (2). Valikute kinnitamiseks tuleb vajutada nupule Salvesta (3).

!Kataloogi õigused

Pärast kataloogide valikut tuleb määrata kasutaja õigused kataloogidele, tehes märke sobiva õiguse ette. NB! Uued lisatud kataloogid on oranži tagatausta värviga!

!Lisatud kataloog

Õiguste seletused on leitavad sellelt lingilt.

Rollid, asendajad ja vastutaja

Antud paneel võimaldab siduda kasutaja asutuse töötajatega.

Rollidena kirjeldatakse kasutaja tööülesandeid (peamisi tegevusi asutuses või ametinimetust). Rolli määramiseks tuleb vajutada paneelilt nuppu Lisa.

Asendajad on asendajate rollid, kes võivad asendada seda kasutajat näiteks puhkuse ajal. Asendaja määramiseks tuleb vajutada paneelilt nuppu Lisa.

Vastutaja on kasutaja otsene ülemus, kellele raporteeritakse, kui näiteks kasutaja on oma ülesannete täitmisega liialt üle aja läinud.

Rolli määramine

Valida Rollid, asendajad ja vastutaja paneelist Rollid alamapeelist valik Lisa. Avaneb uus vaade (vorm Vali rollid).

!Rolli määramine

Teha valik vajutades rollile (1) ning seejärel nuppu > (2). Kui rollide valikus ei leidu vajalikku rolli saab selle ise sisestada. Selleks tuleb kirjutada uue rolli nimetus nupu Lisa ees olevale väljale ning seejärel vajutada nuppu Lisa (3). Valitud rolli eemaldamiseks vajutada kastis Valitud eemaldatava rolli nimele ning seejärel < (4). Kui roll(id) valitud, vajutada nuppu Salvesta.

Kui kasutajal on mitu asendajat saab neid järjestada prioriteedi järgi vajutades tulbas prioriteet olevatele nooltele. Salvestamiseks vajutada nuppu Salvesta.

Asendaja määramine

Vajutades Rollid, asendajad ja vastutaja paneelil Asendaja alampaneelil nuppu Lisa, avaneb uus vaade (vorm Vali rollid). Järgnevad sammud on täpselt samad, mis Rollide määramisel.

Vastutaja määramine

Valida vastutaja kasutades paneeli rippmenüüd. Avaneb valik, kust saab valida vastutaja rolli. Salvestamiseks vajutada nuppu Salvesta.


Kasutaja andmete muutmine

Kasutaja andmeid on võimalik administraatoril muuta minnes Admin -> Kasutajad moodulisse ning klikkida kasutaja nimel, kelle andmeid muuta tahetakse.

!Andmete muutmine

Avaneb Kasutajad -> Muuda vaade. Vajutades nupule Personaalsed seaded, saab muuta andmeid ka otse antud kasutaja personaalsete seadete alt.

!Kasutaja andmete muutmise vaade

Vajutades nupule Isiku andmed, avaneb süsteemi vorm Isikud -> Muuda, kus on võimalik lisada täiendavat infot, mis on kuvatud Isikud mooduli alt.

Selles vaates saab muuta ka kasutajagruppidesse kuuluvust ja anda personaalselt õigusi kataloogidele ja üksustele.

Kasutaja muutmise vaates on paneel Raportid, mis sisaldab endas kahte raportit:

 • Kasutaja kehtivad õigused - kuvab nimekirja kõigist kasutajal kehtivatest õigustest kataloogide kaupa, ka määramata õigusi.
 • Kasutaja kehtivad poliisid - kuvab nimekirja kõigist kasutajal kehtivatest poliisidest.

Kui kasutajagrupil, kuhu kasutaja kuulub, on sisse lülitatud poliis Logi sisse teise kasutajana, siis saab logida ka teiste kasutajatesse, vajutades kasutaja muutmisvaates olevale nupule Logi sisse selle kasutajana.


Kasutaja lukustamine/lukustuse eemaldamine

Lukustatud kasutaja tähendab sisuliselt ajutiselt õigusteta kasutajat. Lukustatud kasutaja ei saa süsteemi siseneda, kuid teda saab süsteemis valida (ülesandeid anda, sõnumeid saata, eksisteerib kalendris).

Kasutaja võib muutuda lukustatud kasutajaks ka ilma kellegi teise poolt määramata. See toimub juhul, kui süsteemi sisenedes viis korda valesti parooli sisestada.

Kasutajat saab lukustada minnes Admin -> Kasutajad moodulisse ning valida isik, keda soovitakse lukustada. Isiku muutmise vaates tuleb teha linnuke kasti Lukustatud kasutaja. Sarnaselt peab toimima ka lukustuse eemaldamise korral ehk eemaldama linnukese Lukustatud kasutaja eest.

!Kasutaja lukustamine


IP piirangud

Antud paneeli saab lisada IP aadresside vahemiku, kust kasutajal on juurdepääs antud Amphora keskkonnale.

See on vajalik nt olukorras, kus ei soovita, et kasutajal oleks võimalus süsteemi sisse logida väljaspoolt töökohta.

Teise kasutajaga autentimine

Amphoras on olemas „Logi sisse teise kasutajana“ poliis. Antud poliis peab olema sisse lülitatud selleks, et oleks võimalik teise kasutajaga sisse logida. Lisaks sellele peab kasutajal, kes üritab sisse logida teise kasutajaga, isikukood olema.

Admin -> Kasutajad -> kasutaja vaates tuleb nähtavale „Logi sisse selle kasutajana“ nupp. Selle nupu abil saabki Teise kasutajaga sisse logida. Teise kasutajaga saab sisse logida juhul kui kasutaja ei ole passiivne. Lukustatud kasutajaga on samamoodi võimalik sisse logida.

!Teine kasutaja

Teise kasutajaga sisse logides kuvatakse alati „algne kasutaja AS praegune kasutaja“ teavitus.

!Teine kasutaja

Logidesse kasutajaks salvestatakse samamoodi „algne kasutaja AS praegune kasutaja“.

!Teine kasutaja

Selleks, et tagasi minna algse kasutaja juurde, peab korraks Amphoras välja logida ja siis uuesti sisse logida.

NB! Antud poliis tohib lisada ainult administraatoritele.
Eelkõige tuleks seda funktsionaalsust kasutada töölt lahkunud kasutajate ülesannete edastamiseks. Alguses tuleb töölt lahkunud kasutaja lukustada, suunata edasi ülesanded ning alles siis kasutaja passiivseks teha.


Viimati muudetud: 13. ‎august ‎2020, ‏‎14:20:32