Amphora 15.4 versioonijuhend


 1. Versioon 15.4.0
  1. Dokumendi (lepingute) lisade arhiveerimine täiendatud
  2. Riigi SSO teenus (GovSSO)
  3. Asjavaade moodulis andmete eksport lisatud
  4. Dokumendi saatmisel Edastused paneeli kaudu toimub nüüd salvestamine registreerimisel asemel
  5. Objektide avaliku vaate lingi genereerimine parandatud
  6. Arhiivitoimiku koosseisu asjade valimine parandatud
  7. Parandatud menetluse/delegeerimise lisamine, kus ülesandel puudus ülesande tüüp
  8. Arhiivi moodulis Hävitamisakti muudatused
  9. Lisatud dokumendi ja asja vormidel valideerimisvea kuvamine lehe ülemises osas
  10. Parandatud menetlusülesannete kuvamine dokumendi/asja vaates
  11. Asjavaade mooduli otsing parandatud
  12. “Kontorist väljas” paneeli andmete logimine
  13. Prügikasti moodulis kustutamine parandatud
  14. Muud muudatused

Versioon 15.4.0

Dokumendi (lepingute) lisade arhiveerimine täiendatud

Arhiivitoimiku koostamisel lisandus selles versioonis uus funktsionaalsus – on võimalik korraga valida dokument ning kõik selle dokumendiga seotud lisad. Antud funktsionaalsus oluliselt lihtsustab dokumentide otsingut ning nende lisamist arhiivitoimiku koosseisu.

Arhiivitoimiku objektide otsingu vaatesse lisandus uus linnukene “Lisad koos lepinguga”. Kui antud linnukene on lisatud, siis otsingutulemustes kuvab Amphora ainult algse dokumendi (dokumendi lisad eraldi ei kuva). Amphora arvestab lepingu ja lisade kehtivuse kuupäeva (võetakae aluseks algse dokumendi ning lisade MAX kehtivuse aeg) ning lisab algse dokumendi (põhilepingu) ja lisad korraga arhiivitoimikusse. Lisaks on tekkinud uus Lisade arv veerg, kus kuvatakse konkreetse dokumendiga seotud lisade arv.

Lisad koos lepinguga linnukene on sisse lülitatud:

!Linnukene sisse lülitatud

Lisad koos lepinguga linnukene ei ole sisse lülitatud (töötab nii nagu varem - kuvab eraldi nii algse dokumendi kui ka dokumendi lisad):

!Linnukene välja lülitatud

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Saue Vallavalitsus. **
** Täname! **

Riigi SSO teenus (GovSSO)

Alates 15.4 versioonist lisandus Amphorasse Riigi SSO teenus (tehnilise nimega GovSSO) teenus.

Riigi SSO teenus (tehnilise nimega GovSSO) on Riigi Infosüsteemi Ameti poolt keskselt osutatav teenus, millega asutus saab oma e-teenuses ühekordse sisselogimisega autentida ID-kaardi, mobiil-ID, smart-ID ja Euroopa Liidu eID kasutaja.

Täpsemalt selle teenuse ning liitumise kohta saate lugeda SIIT.

NB! Selleks, et seda teenus kasutada, peab asutus RIA-ga sõlmima liitumislepingu. Kui liitumisleping on sõlmitud, siis tuleb selle teada anda Amphora klienditoele.

GovSSO seadistamise vaade Amphora keskkonnas (vajalikud andmed):

!GovSSO andmed

Kui GovSSO on lõplikult seadistatud, siis tuleb tavalised autentimise piltnupud (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID) ära peita. Seda saab teha Admin - Asutuse seaded - GovSSO autentimise seadistus paneelis - tuleb sisse lülitada Peida ID, MiD ja SmartID sisselogimine, kui GovSSO aktiivne linnukene.

!GovSSO sisselogimine

Asjavaade moodulis andmete eksport lisatud

Asjavaade moodulis on nüüd võimalik eksportida kataloogis olevate asjade nimekirja. Lisaks on võimalik ka eksportida otsingu ning kiirpäringu tulemused.

Asjade andmete eksportimiseks tuleb valita kataloog/teostada otsingut/käivitada kiirpäringut ning vajutada "print" ikooni peale.

!GovSSO sisselogimine

Printimise vaatesse lisasime kaks uut nuppu - Excel ning Word eksport nupud.

!GovSSO sisselogimine

Eksporditakse kõik veerud, mis on ekraanil nähtavad.

** Selle arenduse teostamist toetas Amphora klient Harku Vallavalitsus. **
** Täname! **

Dokumendi saatmisel Edastused paneeli kaudu toimub nüüd salvestamine registreerimisel asemel

Antud muudatus puudutab ainult neid dokumente, mis on salvestatud mustandina. Mustandina salvestatud dokumendi saatmisel edaspidi Amphora salvestab dokumenti. Varem Amphora registreeris dokumenti ning dokument sai kohe ka numbri loenduri järgi. Edaspidi peab kasutaja käsitsi vajutama Registreeri nuppu selleks, et dokument saaks lõpliku numbri.

!Registreeri nupp dokumendi vaates

Objektide avaliku vaate lingi genereerimine parandatud

Objekti avaliku vaate link koosneb objekti ID-st ning ka asutuse ID-st. Objekti avaliku vaate linki on võimalik leida objekti enda vaatest või näiteks listivaatest, kui vajutada “maakera” ikooni peale.

!Objektide ikoonid

Varasemates versioonides genereeris Amphora objekti avaliku vaate linki lähtudes kasutaja üksusele. Nüüd aga objekti avaliku vaate lingi koostamisel kasutab Amphora asukoha (kataloogi) asutust.

!Objekti lingid

Seega objekti avamisel avalikus vaates on vaikimisi valitud õige asutus.

!Asutuse kuvamine avalikus vaates

Arhiivitoimiku koosseisu asjade valimine parandatud

Alates 15.4 versioonist on arhiivitoimiku koosseisu võimalik valida asju, kus osad asja objektid on teise arhiivitoimiku raames arhiveeritud. Varem sellised asjad ei ilmunud otsingus nähtavale. Arhiveeritud asja objekte ei kuvata ning toimikusse ei lisata. Lisaks on lisatud kontroll, et ei toimuks asja objektide mitmekordset arhieerimist, kui objekt juba on arhiivis.

Parandatud menetluse/delegeerimise lisamine, kus ülesandel puudus ülesande tüüp

Viimasel ajal on meie kliendid aina rohkem pöördunud meie poole probleemiga, kus menetlus- või delegeerimisülesannetel puudub ülesande tüüp ning Suunamised paneelis on need ülesanded halli tagataustavärviga. See sisuliselt tähendab seda, et tegu on vigase menetlusega või delegeerimisega. Et selliseid probleeme edaspidi vältida, lisasime kontrolli, mis ei luba lisada menetlust/delegeerimist, kus mingil põhjusel puuduvad ülesannete tüübid. Amphora kuvab ka vastava veateate.

!Valideerimise veateate kuvamine

Arhiivi moodulis Hävitamisakti muudatused

 1. Hävitamisotsuse kolm välja (andnud arhiiv, number ja kuupäev) on asendatud ühe väljaga Hindamisotsuse andmed.
  !Muudetud hävitamisakti mall
 2. Uue Hindamisotsuse andmed välja jaoks on tehtud uus mallielement ::DisposalDecisionInfo::, mille abil antud välja info jõuab mallile.
 3. Lisatud uus mallielement ::DisposalYear::, mis asendab arhiivitoimikute perioodi topelt sama aastaarvu ("2020-2020" asemel lisab "2020"). ::DisposalMinYear:: ja ::DisposalMaxYear:: mallielemendid jäävad alles ning neid mallielemente on võimalik edasi kasutada.
 4. Lisatud uus mallielement ::ActDocumentNumberNoSufix::, mis lisab hävitamisakti numbri ilma sufiksita (sufiksi kohal on tavaliselt aastaarv). ::ActDocumentNumber:: mallielement, mis lisab terve hävitamisakti numbri koos sufiksiga, jääb alles ja seda on samamoodi võimalik edasi kasutada.

Lisatud dokumendi ja asja vormidel valideerimisvea kuvamine lehe ülemises osas

Tihti on meie kliendid kurtnud, et Amphora ei lase dokumenti või asja salvestada/registreerida ning oli raske aru saada, mis on see põhjus. Tavaliselt põhjuseks oli täitmata kohustuslik väli. Varem ei olnud selle tuvastamine väga lihtne, kuna vastava teavituse kuvas Amphora ainult konkreetse vormi välja juures.

15.4 versioonis kuvab nüüd Amphora täitmata kohustusliku välja teavituse lehe ülemises osas. Kasutaja saab nüüd kohe aru, millised tohustuslikud väljad on täitmata.

!Valideerimise veateade

Parandatud menetlusülesannete kuvamine dokumendi/asja vaates

Harva võis esineda probleem, kus dokumendi või asja vaates Amphora kuvas menetluse või delegeerimise ülesanded, kuid tegelikult olid need ülesanded kustutatud (asusid Prügikasti moodulis ning andmebaasis on kustutatud märkega). Need ülesanded ei olnud kasutaja Suunamised paneelis nähtavad. Lisasime kontrolli, mis ei luba enam kuvada menetluse või delegeerimise ülesandeid, kui need on ära kustutatud.

Asjavaade mooduli otsing parandatud

Asjavaade mooduli otsing varasemates versioonides ei arvestanud kataloogi filtrit. See tähendab seda, et kui kasutaja valis konkreetse kataloogi ning käivitas otsingu, siis Amphora otsis asju kõikidest kataloogidest.

!Valideerimise veateade

15.4 versioonis täiendasime Asjavaade mooduli otsingut. Edaspidi arvestab Amphora valitud kataloogi (sama põhimõttega töötab mooduli otsing Dokumendid moodulis juba pikemat aega).

“Kontorist väljas” paneeli andmete logimine

Kasutaja personaalsetes seadetes on olemas “Kontorist väljas” paneel, kus kasutaja saab märkida enda puhkuse aega ning määrata asendaja. Varem ei loginud Amphora “Kontorist väljas” paneelis muudatusi, mis tegi erinevate probleemide uurimist palju raskemaks, kuna puudus info, mis andmed olid varem sisestatud. Alates 15.4 versioonis logib Amphora kõik “Kontorist väljas” paneeli muudatused. Peakasutajad saavad neid logisid näha Admin – Asutuse seaded – Logid.

Prügikasti moodulis kustutamine parandatud

Prügikasti moodulis kustutamine oli eelmistes versioonides natukene vigane. Osades olukordades peale objektide kustutamist ei värskendanud Amphora vaadet, seega kustutatud objektid olid endiselt ekraanil nähtavad. Ainult peale lehe värskendamist kadusid kustutatud objektid. Antud viga on selles versioonis parandatud.

Lisaks lisasime Prügikasti moodulis ka objektide kuvamise juurde õiguste kontrolli.

Muud muudatused

 1. Isikud moodulis on peidetud Liida nupp kuna isikute liitmise funktsionaalsus hetkel ei tööta.
  Varem:
  !Isikute liitmise nupp
  Nüüd:
  !Isikute liitmise nupp puudub
 2. Asjavaade moodulis listivaates on peidetud roheline “Eksport” nupp kuna eksportimise funktsionaalsus Asjavaade moodulis hetkel ei tööta.
  Varem:
  !Asjad moodulis eksport nupp
  Nüüd:
  !Asjad moodulis eksport nupp puudub
 3. Globaalse otsingu sisendi kasti laius nüüd 100% kasutatav (varem katkes tekst poole pealt). Lisaks osades olukordades ei olnud peale otsingut nähtav tühistamise nupp.
  Varem:
  !Globaalne otsing eelmises versioonis
  Nüüd:
  !Globaalne otsing 15.4 versioonis
 4. Allkirjakonteineri lammutamine täiendatud. Osad allkirjad (Läti kodanike allkirjad) ei olnud Allkirjad paneelis nähtavad peale allkirjafaili lahti lammutamist. Alates 15.4 versioonist on see probleem korda tehtud.
 5. Arve detailvaates parandatud allhindluse kuvamist - viga esines juhul, kui allahindlus XMLis oli positiivne arv.
 6. Arve salvestamine ja saatmisel ei toimu enam automaatselt PDFi uuendamist, kui tegu oli imporditud müügiarvega ning PDF oli olemas (PMENist imporditud arvete edasi saatmine). Poliisiga saab teha nähtavaks PDFi koostamise nupu (saab käsitsi uuendada PDFi). Poliisi nimetus - PDF faili genereerimine.
  !Müügiarve PDF konverter

Viimati muudetud: 19. mai ‎2024, 16:02:23